Help for English

Jak na to: Hovorová angličtina

ALL LEVELS Vydáno dne 11.06.2007

Jak se naučit nejrůznější hovorové fráze? Kde najít slovní zásobu, kterou učebnice neuvádí?Hovorová angličtina

Jako studenti angličtiny se jistě setkáte s tím, že vaše 'učebnicová' znalost jazyka prostě nebude stačit. Možná jste na to už přišli, že jakmile vyzkoušíte např. chat v angličtině na nějakých amerických internetových stránkách, příjde vám, jako by ti Američané ovládali nějaký úplně jiný jazyk, než který se do sebe již několik let snažíte dostat. Nebo se v Praze na ulici na chvilku zastavíte a zaposloucháte se do rozhovoru opodál stojící dvojice z nějaké anglicky mluvící země, a zjišťujete, že jim opět skoro nerozumíte. Pustíte si nějaký film, a výsledek je podobný. Ano, rodilí mluvčí často nemluví podle učebnice. Ani my Češi nemluvíme podle všech pravidel. Je to přirozené, říká se tomu 'hovorový jazyk'. Učebnice na tento typ jazyka zpravidla nepamatují a proto je nutné vzít své vzdělávání v této oblasti do vlastních rukou.

Formání x neformální x hovorový jazyk

Schopnost rozlišovat mezi těmito základními třemi typy jazyka je velice důležitá. Pokud to student nedokáže, může se dopustit základních společenských chyb. Kolikrát se mi už stalo, že student omylem ve škole použil slovo, o kterém si myslel, že je zcela normální, a přitom se jednalo o vulgarismus, který by člověk ve formální situaci NIKDY neměl použít. Obzvláště v psaní by člověk mezi těmito styly měl rozlišovat. Do školních esejí, formálních dopisů apod. se neformální či hovorový styl nehodí. V eseji vám za nevhodně volený styl budou strženy body. Na druhou stranu, pokud použijeme formální angličtinu při neformálním rozhovoru s přáteli či v chatu na internetu, budeme působit poněkud nepřirozeně a zvláštně. Cílem by tedy mělo být, abychom dokázali komunikovat jak na formální, tak na neformální úrovni.

Problém se slangem

SLANG je druh jazyka, který obvykle používá nějaká konkrétní skupina lidí. Slang teenagerů se tedy liší od slangu dospělých. Slang bělochů se např. liší od slangu afroameričanů. Slang americký se liší od australského, britského, skotského či kanadského. Slang používaný před deseti lety se liší od slangu používaného dnes. Udržet s ním tedy krok není snadné. Pro toho, kdo se v dané skupině nepohybuje, je to až nemožné. Díky globalizaci, především rozmachu americké kultury (skrze hudbu, filmy apod.), se slang alespoň částečně ustaluje, a i my tedy máme možnost naučit se, jak lidé ve skutečnosti mluví. Rozhodně se však musíte mít na pozoru, že nějteré výrazy se používají jen v USA, jiné jen ve Velké Británii, apod.

Co se tedy učit?

Jak jsem již řekl, je důležité, aby se student dokázal vyjadřovat jak formálně, tak neformálně. Tyto dvě varianty angličtiny nejsou příliš ovlivněné regionem ani věkovou či sociální skupinou mluvčích. Co se slangu týče, je otázkou, který slang je vám bližší, se kterým se v životě nejvíce setkáte. Není totiž možné naučit se dobře zároveň slang teenagerů v USA i v Británii, slang afroameričanů, lékařů, Cockney, atd. Pokud se mezi takovou skupinou lidí v anglicky mluvícím světě nepohybujete, půjde pravděpodobně spíš o takovou zajímavost. V České republice pravděpodobně s nikým černošským slangem mluvit nebudete. Pokud ale máte rádi rapovou hudbu a sledujete filmy z tohoto prostředí, bude se vám taková angličtina hodit. Pokud mezi vaše oblíbené pořady patří seriály z lékařského prostředí, jistě bude dobré seznámit se s tímto slangem blíže.

I když tedy není možné naučit se všechny 'odrůdy' slangu, lze si osvojit alespoň běžný hovorový jazyk, který používá většina anglicky mluvících lidí. Ten se od spisovné angličtiny odlišuje především po stránce slovní zásoby a některých gramatických jevů.

Jak se hovorovou angličtinu učit?

Tuto otázku si již mnozí studenti položili. Problém je v tom, že literatury, která by se tomuto tématu věnovala není dostatek. Běžné učebnice se hovorovou angličtinou téměř nezabývají a specializované knihy chybí. Napadá mě snad pouze jeden či dva tituly, které se téměř výhradně věnovaly nadávkám, sprostým slovům, sexu a drogám. Odkud se tedy učit?

Filmy

Studnicí poznání v této oblasti jsou bezesporu filmy. V naprosté většině z nich se samozřejmě mluví hovorově, nikdo by přece nesledoval film, kde by se mluvilo jinak, než ve skutečnosti. V dnešní době je výběr filmů na DVD obrovský. Můžete sledovat americké, britské, skotské, australské filmy, a v nich se setkáte s různými typy hovorové angličtiny. Vyberte si tedy film, např. americký teenagerský hit typu 'American Pie' (Prci prci prcičky) a studium může začít.
  • Titulky. Nejlepší je sledovat filmy v angličtině s anglickými titulky. Zde vám však doporučím vybrat si kombinaci češtiny a angličtiny, popř. si zvolit zároveň titulky české a anglické (což na některých přehrávačích je možné). Při sledování si tak snadno všimnete různých hovorových výrazů, vazeb, frází apod.
  • Zápisky. Samozřejmě nečekejte, že vám vše zůstane samo v hlavě. Zaveďte si notýsek, kam si nové výrazy budete zapisovat. Snažte se však nevytrhávat slova z kontextu a překládat je. V zápisníku je dobré napsat si celou větu, ve které je hovorový výraz použitý, popř. celý rozhovor. Tak budete schopni si nové věci lépe zapamatovat a také je použít správně ve správné situaci.
  • Procvičování. Nově naučená slovíčka a fráze si zkoušejte používat, např. mluvte nahlas a snažte se do svého monologu hovorová slova zapojovat. Dobré je procvičovat je i písemnou formou, např. při četování či v e-mailech.
  • Co nejvíce v kontaktu. Je samozřejmé, že co nepoužíváte, to brzy zapomenete. Proto se snažte být s hovorovou angličtinou co nejvíce v kontaktu. Již naučené věci můžete 'udržet naživu' i tím, když budete pasivně sledovat filmy a seriály. Seriály jsou v tomto skvělou pomůckou - můžete být v kontaktu stále se stejnými herci-mluvčími a jejich angličtina na vás bude neustále působit. Podobné hovorové fráze a slovíčka se tak budou často opakovat v různých kontextech a tím se vám i lépe vryjí do paměti.

Internet

Internet v dnešní době nabízí to, co ještě před pár lety nebylo možné - každodenní kontakt s anglicky mluvícím světem pro každého. Jednoduše si můžete najít přátele v USA, v Kanadě, Británii atd, a každý den s nimi mluvit ať již pomocí klávesnice, nebo přes mikrofon a sluchátka. Tak samozřejmě budete mít možnost naučit se hovorovou angličtinu z první ruky.

  • Seznámit se. Seznámit se s někým na internetu není vůbec snadné. Setkáte se s mnoha různými lidmi, ale je jich málo, s kým se vám podaří vybudovat normální přátelství. Navštivte britská a americká místa, kde se lidé setkávají, navštěvujte diskusní fóra, která se týkají něčeho, co je vám blízké. Časem jistě potkáte někoho, kdo má podobné zájmy jako vy a s kým se vám bude dobře mluvit. Nečekejte, že takového člověka najdete hned první den. I takový vztah je potřeba budovat. Není dobré, aby měl dotyčný pocit, že si s ním chcete povídat jen kvůli tomu, abyste se vy něco naučili.
  • Učit se. Pokud potom budete s takovým člověkem četovat nebo si s ním psát e-maily, všímejte si, jaké výrazy a fráze používá, zapisujte si je. Když něčemu nebudete rozumět, zeptejte se. Snažte se nově naučené věci sami používat. Používejte i fráze naučené z filmů apod. V ideálním případě poproste dotyčného, aby vás upozornil, když něco použijete nevhodně.

Urban Dictionary

Je možné najít hovorová slovíčka v nějakém slovníku? Ano, ty nejčastější výrazy jsou obsaženy ve všech větších slovnících. Slangových slov jsou samozřejmě tisíce či desetitisíce, a takové množství žádný 'normální' slovník nepojme. Na internetu však existuje slovník specializovaný na slang: URBAN DICTIONARY. Editují ho sami uživatelé, každý může přidat nové slovíčko. Proto je to slovník velmi obsáhlý a naleznete v něm slang všeho druhu, všech věkových a sociálních skupin, všech regionů atd. Nebudete-li tedy vědět, kam se obrátit, navštivte tyto webové stránky:
www.urbandictionary.com

Pozor, stop!

Již mnohokrát jsem upozorňoval na to, že není dobré, abyste hovorové výrazy používali např. ve škole či v esejích. Jedna věc je, že se jedná o velice neformální jazyk, a ten jako takový do školy prostě nepatří. Druhá věc je, že někteří používají hovorovou angličtinu, aby se vytahovali před ostatními či dokonce před učitelem. Potom si říkají, že se školní učivo učit nebudou, že jim stačí hovorová angličtina, a že nepotřebují znát předpřítomný čas či chápat rozdíly mezi budoucími časy, protože v hovorové angličtině se na to nehraje. Možná mají částečně pravdu, hovorový jazyk má daleko méně pravidel a spousta gramatických chyb je vlastně přijatelná. Problém ale je, že takový student si potom neumí poradit v běžných formálních situacích, jako třeba mluvit s nadřízeným, nebo napsat žádost, stížnost, apod. To samozřejmě rodilí Američané a Britové dovedou.

Učte se tedy především spisovnou angličtinu a to doplňujte studiem hovorového jazyka. Známé věci si budete moci kdykoliv zjednodušit, abyste mluvili jako obyčejní lidé na ulici. Obrácený proces tak snadný není. Rád používám příměr s automobilkou, která vyrábí auta. Továrna vždy vyrábí nová auta pěkně čistá, naleštěná, neoprejskaná, plně funkční. Je samozřejmě pravda, že většina aut, která po světě jezdí je tu a tam odřená, špinavá, rezavá, mají promáčklou karoserii... ale to není důvod, aby se v tomto automobilovém závodu rozhodli vyrábět už takto opotřebená auta.

Hovorová angličtina na Help for English

Hovorové angličtině se věnuje i náš web. Články a kvízy věnované tomuto tématu naleznete v této rubrice:

Slovní zásoba: Hovorová angličtina
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Různé 'cool' výrazy

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‘What's up?’

ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 4

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak na to: Hovorová angličtina 24 112235 Od Mandant poslední příspěvek
před 12 lety