Help for English

Informace o zkoušce TOEFL

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.08.2007

Test of English as a Foreign Language další z jazykových zkoušek, které lze u nás složit.TOEFL

Jedná se o americké zkoušky určené především za účelem hodnocení úrovně angličtiny u uchazečů (pro něž je angličtina cizí jazyk) o studium v angličtině. Zkouška je určená pro studenty úrovně B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku lze v České republice složit v Praze a Ostravě.

Testovací centra v Praze:

-Oddělení studia jazyků Akademie věd, Na Florenci 3, Praha 1
-Školící centrum EDU 2000, Oldřichova 49, Praha 2
-U.S. Business School - Prometric Testing Center, Truhlářská 13, Praha 1.

Testovací centrum v Ostravě:

-Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33/2416, místnost A002

Do budoucna se plánuje otevřít centrum v Brně.

Zkouška se provádí pomocí internetu na počítačích vybavených sluchátky a mikrofonem. Trvá až 4,5 hodiny s krátkou (10 minutovou) přestávku. Testuje 4 základní jazykové dovednosti: Reading, Writing, Listening a Speaking. Na rozdíl od mnoha jiných zkoušek je netestuje každé zvlášť ale i dohromady v tzv. integrated tasks.

Registrovat ke zkoušce se dá pomocí on-line přihlášky, telefonem či poštou. Při registraci on-line či telefonem je nutné použít k zaplacení 145 USD platební kartu. Při registraci on-line či telefonicky je nutné se registrovat 7 dní před termínem zkoušky, v případě registrace poštou jsou to 4 týdny (přihláška musí dojít 4 týdny před termínem) doporučuje se tedy odeslat přihlášku 5 týdnů předem. Termíny jsou poměrně časté (v porovnání s Cambridgeskými zkouškami či státnicemi) i několikrát do měsíce, přesná data naleznete na Fulbrightovy komise, detailnější informace v angličtině jsou k dispozici na oficiálních stránkách.

Výsledky jsou k dispozici za 15 dnů na internetu, cca do 4 týdnů obdrží uchazeč tištěnou kopii výpisu, další kopie (4 zdarma, další za poplatek) je možné poslat na adresy škol, kam se uchazeč hlásí. Výsledkem v této zkoušce není známka, ale bodové ohodnocení v rozpětí 0-120 (tzn. 0-30 bodů za každou část).

Reading section

Část zkoušky zaměřená na porozumění čtenému textu trvá 60-100 minut a skládá se z 3-5 textů (cca 700 slov každý), z nichž ke každému je 12-14 otázek. Texty jsou stejné úrovně jako akademické texty v anglofonních zemích. Jedná se obvykle o vysvětlení nějakého tématu či pohledu na nějaký problém a seznámí s historickou událostí/osobností.
Otázky v této části jsou trojího typu: klasický multiple-choice (výběr jediné správné odpovědi ze 4 možností), vkládání věty do místa v textu, kam se nejlépe hodí (opět výběr ze 4 variant) a přiřazování shrnutích k příslušné části textu.

Listening section

Část věnovaná poslechu trvá 60-90 minut. Během této části vyslechnete 4-6 lekcí (monolog profesora či otázky studentů, na které profesor reaguje), jedná se o 500-800 slov (3-5 minut na lekci) a 2-3 tříminutové rozhovory. Ke každé lekci se vztahuje 6 otázek, k rozhovoru je to 5 otázek. Během poslechu je možné dělat si poznámky (které jsou před koncem celé zkoušky vybrány), jedna lekce z této části je namluvena s britským nebo australským přízvukem.
Otázky jsou různého typu. Jedná se o tradiční multiple-choice (výběr ze 4 variant), výběr více možných odpovědí z nabídky, seřazení událostí po sobě, přiřazování objektů či textů do kategorií v tabulce. U některých otázek je část textu zopakována, takže člověk nemusí spoléhat pouze na paměť či poznámky.

Speaking section

Část zkoušky zaměřená na mluvený projev trvá cca 20 minut a skládá se pomocí sluchátek s mikrofonem (tzv. headset). Tato část je složena ze dvou typů otázek - tzv. nezávislých a integrovaných. Integrované otázky spojují 2-3 schopnosti nutné ke zvládnutí jazyka (poslech/mluvení a čtení/mluvení).
Otázek je celkem 6 (2 nezávislé, 2 čtení/poslech/mluvení integrované a 2 poslech/mluvení integrované otázky).

Nezávislé otázky

U první otázky se jedná o vyjádření osobních preferencí z dané oblasti (např. záliby, důležitá osobnost či místo). Uchazeč má na přípravu 15 vteřin, mluvit by měl 45 vteřin.
U druhé otázky se jedná o výběr a obhájení si výběru z dvou daných protichůdných možností chování. Opět je čas na přípravu 15 vteřin a čas na mluvení 45 vteřin.

Integrované otázky

První integrovaná otázka se týká nějaké problému z prostředí kampusu. Nejprve si přečtete text dlouhý 75-100 slov, poté vyslechnete 60-80 vteřinový komentář k textu. Vaším úkolem bude shrnout názor mluvčího v kontextu s obsahem textu. Na přípravu máte 30 vteřin a mluvení by mělo trvat 60 vteřin.

Další integrovaná otázka se pro změnu týká akademického problému. Nejprve si opět přečtete text, který vám problém představí (75-100 slov), poté vyslechnete 60-90 vteřinový text, ve kterém lektor demonstruje problém na příkladech či detailních informacích. Po 30 vteřinové přípravě je vaším úkolem v 60 vteřinách zkombinovat a zprostředkovat informace jak z textu čteného tak slyšeného.

Třetí integrovaná otázka se opět týká studentského života. Po vyslechnutí 60-90 vteřinového rozhovoru týkajícího se nějakého studentského problému včetně 2 návrhů řešení bude vaším úkolem ukázat, že jste problému porozuměli a vyjádřit svůj názor na řešení onoho problému. Na přípravu je vyhrazen čas 20 vteřin, na mluvení opět 1 minuta.

Poslední integrovaná otázka se opět týká nějaké akademické otázky. Uslyšíte 90-120 vteřin mluvit lektora, který problém objasní a uvede názorné příklady a vaším úkolem bude po 20 vteřinové přípravě v 1 minutě shrnout slyšený text a dokázat, že jste porozuměli, jak jsou uvedené příklady spojeny s tématem.

Writing section

Uchazeč musí během 50 minut napsat 2 texty. Opět se zde objevují nezávislé i integrované otázky (od každé jedna). Pro Čechy může být problém, že tato část zkoušky je psána na klávesnicích QWERTY (anglická klávesnice) a my jsme zvyklí na klávesnice QWERTZ. Toto rozlišení klávesnic se dělá podle prvních 6 písmen zleva na prvním řádku klávesnice.

U prvního úkolu si uchazeč přečte 230-300 slov dlouhý text (3 minuty čas na čtení). Během čtení si může dělat poznámky. Poté si vyslechne v 2 minutovém textu doplňující informace. Opět je možno dělat si poznámky. Úkolem je napsat 150-225 slov dlouhé shrnutí obsahující informace z obou zdrojů (čtení i poslech). Délka textu je doporučená, za text delší nejsou strhávány body.

U druhého textu, který by měl obsahovat minimálně 300 slov, je úkolem napsat svůj názor či obhájit a vyjádřit svůj výběr. Obvykle je text odpovědí na otázku: Souhlasíte s následujícím tvrzením? Proč? nebo Někteří lidé věří tomuto a jiného tomuto. Co upřednostňujete vy? S čím souhlasíte? Proč?.

Těmito dvěma psanými texty celá zkouška končí. Pokud jste se pro ni rozhodli, přeji hodně štěstí. GOOD LUCK!Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Informace o zkoušce ILEC

ILEC – International Legal English Certificate. Další z řady cambridgeských zkoušek, tentokráte na téma právnická angličtina. Z čeho se zkouška skládá? Kolik stojí? To vše se dozvíte v tomto článku.
ALL LEVELS

O webu Help for English

Informace o tom, co náš web nabízí, detailní popis jednotlivých funkcí, rubrik apod.
ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou (food, wood, floor, flood…)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Informace o zkoušce TOEFL 12 38016 Od romanetta poslední příspěvek
před 8 lety