Help for English

Informace o zkoušce TOEFL

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.08.2007

Test of English as a Foreign Language další z jazykových zkoušek, které lze u nás složit.



TOEFL

Jedná se o americké zkoušky určené především za účelem hodnocení úrovně angličtiny u uchazečů (pro něž je angličtina cizí jazyk) o studium v angličtině. Zkouška je určená pro studenty úrovně B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku lze v České republice složit v Praze a Ostravě.

Testovací centra v Praze:

-Oddělení studia jazyků Akademie věd, Na Florenci 3, Praha 1
-Školící centrum EDU 2000, Oldřichova 49, Praha 2
-U.S. Business School - Prometric Testing Center, Truhlářská 13, Praha 1.

Testovací centrum v Ostravě:

-Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33/2416, místnost A002

Do budoucna se plánuje otevřít centrum v Brně.

Zkouška se provádí pomocí internetu na počítačích vybavených sluchátky a mikrofonem. Trvá až 4,5 hodiny s krátkou (10 minutovou) přestávku. Testuje 4 základní jazykové dovednosti: Reading, Writing, Listening a Speaking. Na rozdíl od mnoha jiných zkoušek je netestuje každé zvlášť ale i dohromady v tzv. integrated tasks.

Registrovat ke zkoušce se dá pomocí on-line přihlášky, telefonem či poštou. Při registraci on-line či telefonem je nutné použít k zaplacení 145 USD platební kartu. Při registraci on-line či telefonicky je nutné se registrovat 7 dní před termínem zkoušky, v případě registrace poštou jsou to 4 týdny (přihláška musí dojít 4 týdny před termínem) doporučuje se tedy odeslat přihlášku 5 týdnů předem. Termíny jsou poměrně časté (v porovnání s Cambridgeskými zkouškami či státnicemi) i několikrát do měsíce, přesná data naleznete na Fulbrightovy komise, detailnější informace v angličtině jsou k dispozici na oficiálních stránkách.

Výsledky jsou k dispozici za 15 dnů na internetu, cca do 4 týdnů obdrží uchazeč tištěnou kopii výpisu, další kopie (4 zdarma, další za poplatek) je možné poslat na adresy škol, kam se uchazeč hlásí. Výsledkem v této zkoušce není známka, ale bodové ohodnocení v rozpětí 0-120 (tzn. 0-30 bodů za každou část).

Reading section

Část zkoušky zaměřená na porozumění čtenému textu trvá 60-100 minut a skládá se z 3-5 textů (cca 700 slov každý), z nichž ke každému je 12-14 otázek. Texty jsou stejné úrovně jako akademické texty v anglofonních zemích. Jedná se obvykle o vysvětlení nějakého tématu či pohledu na nějaký problém a seznámí s historickou událostí/osobností.
Otázky v této části jsou trojího typu: klasický multiple-choice (výběr jediné správné odpovědi ze 4 možností), vkládání věty do místa v textu, kam se nejlépe hodí (opět výběr ze 4 variant) a přiřazování shrnutích k příslušné části textu.

Listening section

Část věnovaná poslechu trvá 60-90 minut. Během této části vyslechnete 4-6 lekcí (monolog profesora či otázky studentů, na které profesor reaguje), jedná se o 500-800 slov (3-5 minut na lekci) a 2-3 tříminutové rozhovory. Ke každé lekci se vztahuje 6 otázek, k rozhovoru je to 5 otázek. Během poslechu je možné dělat si poznámky (které jsou před koncem celé zkoušky vybrány), jedna lekce z této části je namluvena s britským nebo australským přízvukem.
Otázky jsou různého typu. Jedná se o tradiční multiple-choice (výběr ze 4 variant), výběr více možných odpovědí z nabídky, seřazení událostí po sobě, přiřazování objektů či textů do kategorií v tabulce. U některých otázek je část textu zopakována, takže člověk nemusí spoléhat pouze na paměť či poznámky.

Speaking section

Část zkoušky zaměřená na mluvený projev trvá cca 20 minut a skládá se pomocí sluchátek s mikrofonem (tzv. headset). Tato část je složena ze dvou typů otázek - tzv. nezávislých a integrovaných. Integrované otázky spojují 2-3 schopnosti nutné ke zvládnutí jazyka (poslech/mluvení a čtení/mluvení).
Otázek je celkem 6 (2 nezávislé, 2 čtení/poslech/mluvení integrované a 2 poslech/mluvení integrované otázky).

Nezávislé otázky

U první otázky se jedná o vyjádření osobních preferencí z dané oblasti (např. záliby, důležitá osobnost či místo). Uchazeč má na přípravu 15 vteřin, mluvit by měl 45 vteřin.
U druhé otázky se jedná o výběr a obhájení si výběru z dvou daných protichůdných možností chování. Opět je čas na přípravu 15 vteřin a čas na mluvení 45 vteřin.

Integrované otázky

První integrovaná otázka se týká nějaké problému z prostředí kampusu. Nejprve si přečtete text dlouhý 75-100 slov, poté vyslechnete 60-80 vteřinový komentář k textu. Vaším úkolem bude shrnout názor mluvčího v kontextu s obsahem textu. Na přípravu máte 30 vteřin a mluvení by mělo trvat 60 vteřin.

Další integrovaná otázka se pro změnu týká akademického problému. Nejprve si opět přečtete text, který vám problém představí (75-100 slov), poté vyslechnete 60-90 vteřinový text, ve kterém lektor demonstruje problém na příkladech či detailních informacích. Po 30 vteřinové přípravě je vaším úkolem v 60 vteřinách zkombinovat a zprostředkovat informace jak z textu čteného tak slyšeného.

Třetí integrovaná otázka se opět týká studentského života. Po vyslechnutí 60-90 vteřinového rozhovoru týkajícího se nějakého studentského problému včetně 2 návrhů řešení bude vaším úkolem ukázat, že jste problému porozuměli a vyjádřit svůj názor na řešení onoho problému. Na přípravu je vyhrazen čas 20 vteřin, na mluvení opět 1 minuta.

Poslední integrovaná otázka se opět týká nějaké akademické otázky. Uslyšíte 90-120 vteřin mluvit lektora, který problém objasní a uvede názorné příklady a vaším úkolem bude po 20 vteřinové přípravě v 1 minutě shrnout slyšený text a dokázat, že jste porozuměli, jak jsou uvedené příklady spojeny s tématem.

Writing section

Uchazeč musí během 50 minut napsat 2 texty. Opět se zde objevují nezávislé i integrované otázky (od každé jedna). Pro Čechy může být problém, že tato část zkoušky je psána na klávesnicích QWERTY (anglická klávesnice) a my jsme zvyklí na klávesnice QWERTZ. Toto rozlišení klávesnic se dělá podle prvních 6 písmen zleva na prvním řádku klávesnice.

U prvního úkolu si uchazeč přečte 230-300 slov dlouhý text (3 minuty čas na čtení). Během čtení si může dělat poznámky. Poté si vyslechne v 2 minutovém textu doplňující informace. Opět je možno dělat si poznámky. Úkolem je napsat 150-225 slov dlouhé shrnutí obsahující informace z obou zdrojů (čtení i poslech). Délka textu je doporučená, za text delší nejsou strhávány body.

U druhého textu, který by měl obsahovat minimálně 300 slov, je úkolem napsat svůj názor či obhájit a vyjádřit svůj výběr. Obvykle je text odpovědí na otázku: Souhlasíte s následujícím tvrzením? Proč? nebo Někteří lidé věří tomuto a jiného tomuto. Co upřednostňujete vy? S čím souhlasíte? Proč?.

Těmito dvěma psanými texty celá zkouška končí. Pokud jste se pro ni rozhodli, přeji hodně štěstí. GOOD LUCK!



Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Informace o zkoušce ILEC

ILEC – International Legal English Certificate. Další z řady cambridgeských zkoušek, tentokráte na téma právnická angličtina. Z čeho se zkouška skládá? Kolik stojí? To vše se dozvíte v tomto článku.
PRE-INTERMEDIATE

O zkoušce KET

Dnes si představíme nejjednodušší z řady zkoušek Cambridge ESOL.
ADVANCED

O zkoušce CAE

Je vaše angličtina na velmi pokročilé úrovni? Láká vás zkouška CAE? V tomto článku se dozvíte, na co se připravit.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Informace o zkoušce TOEFL 12 41325 Od romanetta poslední příspěvek
před 13 lety