Help for English

Family Vocabulary 1

STARTER Vydáno dne 17.09.2007

Důležitá slovíčka označující základní členy rodiny, komentáře k nim.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
family

Family Vocabulary #1V této lekci se seznámíme se základními slovíčky pro členy rodiny, jako jsou rodiče, sourozenci, prarodiče a děti.


Rodiče

parents / pærənts / - rodiče

mother / mʌðə / - matka
Hovorové slovo pro mámu je mom či mum / mʌm / (pravopis se může lišit, výslovnost je však stejná). Často se také používá zdrobnělina mommy či mummy / mʌmi/. (Pozor, 'mummy' je kromě maminky také mumie.)

father / fa:ðə / - otec
Hovorový výraz pro tátu je dad / dæd / či zdrobnělina daddy / dædi/.


Sourozenci

brother / brʌðə / - bratr


sister / sɪstə / - sestra


POZOR: V angličtině existuje slovo siblings pro sourozence obecně, které se však objevuje spíše v psané formální angličtině a v běžné mluvě se s ním tak často nesetkáme. Chceme-li se tedy zeptat na to, zda má někdo sourozence, zeptáme se, zda má bratry nebo sestry:

Have you got any brothers or sisters?

V odpovědi potom prostě řekneme, jaké sourozence máme:

Yes, I've got two brothers and a sister.


Děti

children / tʃɪldrən / - děti
POZOR: Podstatné jméno child / tʃaɪld / (dítě) tvoří množné číslo nepravidelně. Není tedy childs ale children.

son / sʌn / - syn


daughter / dɔ:tə / - dceraPrarodiče

Slova pro prarodiče, dědu, babičku a vnoučata vytvoříme z již známých slovíček, před které přidáme předponu GRAND:

grandparents / grændpærənts / - prarodiče, děda s babičkou

grandmother / grændmʌðə / - babička


grandfather / grændfa:ðə / - děda


Hovorových neformálních pojmenování dědy a babičky je v angličtině několik, např. grandma / grændmɑ:/ a grandpa / grændpɑ:/. Možná pro babičku znáte také slovíčko granny / græni/.

Pro vyjádření českého pra např. ve slově 'pradědeček' se přidává ještě předpona GREAT-:

great-grandfather - pradědeček
great-great-grandfather - prapradědeček


Manželé

husband / hʌsbənd / - manžel

wife / waɪf / - manželka

POZOR: V češtině běžně používáme spojení můj muž, moje žena, což se v angličtině takto neříká (my man, my woman).

Chceme-li říct, že nějací dva lidé jsou manželé, použijeme buď přídavné jméno married / mærɪd /. To se používá jak ve významu ženatý, tak ve významu vdaná, ale také v množném čísle, když jsou dva svoji.

He's married. - Je ženatý.
She's married. - Je vdaná.
They're married. - Jsou manželé.

Podstatné jméno manželé lze také vyjádřit slovem a couple či a married couple / kʌpl/ (manželský pár).

Důležité poznámky

Používání přivlastňovacích zájmen
Před slovíčky mother, father, brother, sister atd. obvykle používáme přivlastňovací zájmena, což v češtině není zvykem:

My brother is seventeen.
His parents are teachers.
My sister's got a boyfriend.

Přivlastňovací zájmena nepoužíváme samozřejmě při oslovení.

Před slovy MOTHER, FATHER, GRANDMOTHER, GRANDFATHER (či před jejich neformálními hovorovými ekvivalenty mom, dad, grandma, grandpa) se někdy přivlastňovací zájmena nepoužívají a píší se s velkým písmenem. To je ale pouze tehdy, když je používáme jako jména lidí. Děti nepoužívají jména, když mluví o svých rodičích či prarodičích, místo toho používají pouze tato slůvka.

Where's Mom? - Pravdepodobně se ptá někdo svého bráchy či sestry, kde je jejich máma.
Where's my mom? - Pravděpodobně se ptáme někoho, jestli neviděl naší mámu.

Ze slovíček z této lekce se nyní nechte vyzkoušet zde:
On-line zkoušení slovní zásoby: Family Vocabulary #1Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Family Vocabulary 2

Důležitá slovíčka označující další členy rodiny, komentáře k nim.

STARTER

Rodina

Slovíčka označující členy rodiny.

STARTER

Širší rodina

Slovíčka označující členy širší rodiny.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Family Vocabulary #1 16 94778 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 9 lety