Help for English

Přivlastňovací pád

STARTER Vydáno dne 27.09.2007

Jak se v angličtině tvoří přivlastňovací pád (bratrův, matčin, rodičů apod.)Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
my father's car

Přivlastňovací pádTato lekce vám vysvětlí, jak se v angličtině tvoří tzv. přivlastňovací pád, jak tedy řekneme např. Petrovo auto, dům mých rodičů apod.

Tvoření

Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme apostrof + S:

Peter's car
a student's book


Patří-li nějaká věc více lidem, tvoří se přivlastňovací pád následovně. V množném čísle podstatných jmen (končící na -S) se už nepřidává další -S, přidá se pouze apostrof:

my parents' house
students' books


Jedná-li se o podstatné jméno, které v množném čísle -S nemá (množné číslo tvoří nepravidelně), v přivlastňovacím pádu ho mít bude:

children's room

Výslovnost

Pro výslovnost koncovky přivlastňovacího pádu platí úplně stejná pravidla, jako pro výslovnost koncovky -S v množném čísle. Končí-li tedy podstatné jméno na sykavku (s, z, š, ž, č, dž), koncovka se vyslovuje jako / ɪz/.

James's car / dʒeɪmsɪz kɑ: / - Jamesovo (Jakubovo) auto
Mitch's wife / mɪtʃɪz waɪf / - Mitchova manželka
St. George's hall / seɪnt dʒɔ:dʒɪz hɔ:l / - Sál Sv. Jiří

Použití

Přivlastňovací pád používáme tehdy, když chceme vyjádřit, že něco někomu patří. Důležité je, že se používá téměř výhradně jen pro životná podstatná jména (tedy když něco patří nějakému člověku). Pokud bychom chtěli říci, že něco patří nějaké věci (něčemu neživotnému), používá se vazba s předložkou OF:

the roof of the house - střecha domu, nikoliv the house's roof

Vazba s OF zase naopak není vhodná, mluvíme-li o lidech:

the car of my father - tátovo auto (my father's car)
the brother of Peter - bratr petra (Peter's brother)

Přivlastňovací pád lze teoreticky použít i několikrát za sebou, ale mohlo by se stát, že potom taková fráze bude příliš složitá:

my father's friend's daughter - (dcera kamaráda mého táty) - takto použité dva přivlastňovací pády nejsou ideální, protože to nejdůležitější podstatné jméno (dcera), je až úplně na konci. Znělo by to asi tak, jako české mého otce kamaráda dcera.

Proto je běžné, že dojde ke kombinaci vazby s OF a přivlastňovacího pádu (potom je OF použitelné i pro životná podstatná jména):

the daughter of my father's friend - na první pohled se nyní tato vazba může zdát složitější, ale není. Začíná se dcerou (o té přeci mluvíme především) a až potom říkáme, komu patří.
the house of Jack's parents - (nikoliv Jack's parents' house)

Pozor

Právě jsme si ukázali další použití apostrofu + S. Srovnejte následující příklady:

My father's a policeman. = IS
My father's got a new car. = HAS
My father's boss is stupid. = přivlastňovací pád

Z věty byste vždy měli poznat, co ono 'S znamená, ať již z kontextu a dle významu, nebo podle stavby věty (např. ve třetím příkladu by se nemohlo jednat ani o IS ani o HAS, protože věta už jedno sloveso být má).


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní a přivlastňovací zájmena 1

Osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle.

STARTER

Osobní a přivlastňovací zájmena 2

Osobní a přivlastňovací zájmena v množném čísle

STARTER

Jak se kdo jmenuje

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přivlastňovací pád 80 110995 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 měsíci