Help for English

The Mishaps - Happy Halloween

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z Halloweenské epizody THE MISHAPS. 
bedtime - čas jít spát
BrE
/'bedˌtaɪm/ Přehrát
AmE
/'bedˌtaɪm/ Přehrát

noun - the time when you go to bed

blowtorch
blowtorch - opalovací lampa, plamenomet
BrE
/'bləʊtɔ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bloʊtɔ:rtʃ/ Přehrát

noun - a burner that produces very hot flame, it is used to remove old paint from a surface

broomstick
broomstick - koště, násada na koště
BrE
/'bru:mstɪk/ Přehrát
AmE
/'bru:mstɪk/ Přehrát

noun - a wooden handle of a broom

costume
costume - kostým, maska (převlek), převlek
BrE
/'kɒstju:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:stu:m/ Přehrát

noun - clothes worn by an actor or special clothes worn at special parties, e.g. Helloween party

derail
derail - vykolejit
BrE
/di'reɪl/ Přehrát
AmE
/di'reɪl/ Přehrát

verb - to leave the tracks (esp. of a train)

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

fire extinguisher
fire extinguisher - hasicí přístroj
BrE
/'faɪə ɪks'tɪŋgwɪʃə/ Přehrát
AmE
/'faɪər ɪks'tɪŋgwɪʃər/ Přehrát

noun - a device that can be used to put out a fire

fishbowl
fishbowl - akvárium (kulaté)
BrE
/'fɪʃˌbəʊl/ Přehrát
AmE
/'fɪʃˌboʊl/ Přehrát

noun - a round tank with water used to keep a goldfish in

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

 
goal - cíl
BrE
/'gəʊl/ Přehrát
AmE
/'goʊl/ Přehrát

noun - the thing that you are trying to achieve

goblin
goblin - skřítek, šotek
BrE
/'gɒblɪn/ Přehrát
AmE
/'gɑ:blɪn/ Přehrát

noun - a small ugly supernatural creature which makes trouble for people (esp. in fairy tales)

chainsaw
chainsaw - motorová pila
BrE
/'tʃeɪnsɔ:/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪnsɔ:/ Přehrát

noun - a machine that is used to cut down trees etc.

 
incident - incident, příhoda, událost
BrE
/'ɪnsɪdənt/ Přehrát
AmE
/'ɪnsɪdənt/ Přehrát

noun - an event, especially unusual or unpleasant

lumberjack
lumberjack - dřevorubec
BrE
/'lʌmbədʒæk/ Přehrát
AmE
/'lʌmbərdʒæk/ Přehrát

noun - a person whose job is to cut down trees

porch
porch - veranda, krytý vchod
BrE
/'pɔ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'pɔ:rtʃ/ Přehrát

noun - a part of the house outside of the main door which has its own floor and roof, but not an outside wall

pumpkin
pumpkin - dýně
BrE
/'pʌmpkɪn/ Přehrát
AmE
/'pʌmpkɪn/ Přehrát

noun - a large orange vegetable; at Hallowe'en people cut eyes and mouth into it and put a candle inside

 
rig up - postavit, vyrobit, sestavit
BrE
/ˌrɪg'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌrɪg'ʌp/ Přehrát

verb - to put sth together, esp. for a temporary use

shard
shard - střep
BrE
/'ʃɑ:d/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rd/ Přehrát

noun - a piece of a broken thing, esp. glass

 
slippery - kluzký, klouzavý, uklouzaný
BrE
/'slɪpəri/ Přehrát
AmE
/'slɪpəri/ Přehrát

adjective - easy to slip on, very smooth

 
spooky - strašidelný
BrE
/'spu:ki/ Přehrát
AmE
/'spu:ki/ Přehrát

adjective - scary and mysterious

stitch
stitch - steh
BrE
/'stɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'stɪtʃ/ Přehrát

noun - a knot made by a thread and a needle

trick-or-treater
trick-or-treater - koledník (halloweenský)
BrE
/'trɪkəˌtri:tə/ Přehrát
AmE
/'trɪkərˌtri:t̬ər/ Přehrát

noun - a child in a costume who goes from door to door on Halloween and asks people for candy

 
wicked - zlý
BrE
/'wɪkɪd/ Přehrát
AmE
/'wɪkɪd/ Přehrát

adjective - evil, very bad

witch
witch - čarodějnice, ježibaba
BrE
/'wɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪtʃ/ Přehrát

noun - a woman (usually old) who can do magic and e.g. fly on the broomstick, make potions etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Halloween with the Mishaps

Veselá komedie k poslechu, ve které na vás čekají blázniví Mishapovi a jejich halloweenská příhoda.

PRE-INTERMEDIATE

Halloween Creature Quiz (vocabulary)

Slovíčka z kvízu na Help for English.
INTERMEDIATE

10 Halloween Rules

Jak přežít ve zdraví Halloween? Zde je deset pravidel…
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář