Help for English

Euphemisms in English

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.02.2009

Článek o tzv. eufemizmech, co to eufemizmy jsou, k čemu slouží a spousty příkladů.Euphemisms in English

Tématem tohoto článku budou tzv. eufemismy. Vysvětlíme si, co si pod tím slovem představit, k čemu takové výrazy slouží a hlavně si představíme desítky příkladů těch nejčastějších eufemismů v angličtině.

Co je to eufemismus?

Eufemismus (euphemism) je slovo či slovní spojení, které nahrazuje jiné slovo či spojení, kterému je vhodné se z jakéhokoliv důvodu vyhnout. Nejčastěji eufemismy nahrazují výrazy z oblasti sexu, tělesných projevů, vyprazdňování, náboženství, smrti, společenských problémů apod.

Se svým prvním eufemismem jsem se setkal v první třídě, kdy nám paní učitelka (tehdy "soudružka učitelka") vysvětlila, že "jít na záchod" či snad "jít čurat" se neříká a my budeme místo "na záchod" chodit "na stranu".

Když se nad tím ale zamyslím, není tak úplně pravda, že to byl první eufemismus. Dospělí často používají eufemismy při komunikaci s dětmi. Když někdo umře, řekneme dětem, že "je v nebíčku". Když dáme utratit nemocného psa, řekneme dětem, že ho pan doktor "uspal". Příkladů bychom jistě našli spousty.

Další příklad eufemismu děti znají z příběhů Harryho Pottera - Lord Voldermort je tam běžně označován jako "Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit" (He who must not be named) nebo "Vy-víte-kdo" (You-know-who).

Eufemismy jsou všude kolem nás, slýcháme je z televizi, objevují se v tisku, používají se v každodenní řeči. Angličtina není výjimkou. Pro nic netušícího studenta angličtiny by takový výraz mohl být nepřekonatelným problémem, obzvláště pokud nemá po ruce kvalitní slovník. Proto se dnes s nejběžnějšími eufemismy seznámíme.


Eufemismy spojené se smrtí

Velmi častým tématem, ve kterém se objevují eufemismy, je smrt. I v češtině se často vyhýbáme přídavnému jménu "mrtvý" a použijeme např. "zesnulý" či "v pánu" nebo řekneme, že se "na nás dívá shora" apod.

Následující fráze se často používají v angličtině:

pass on/away
- My grandfather passed away last summer.
be gone to a better place
- Don't cry. She's gone to a better place.
depart
- When his wife departed, he never wanted to marry again.
lose one's life
- Many people lost their lives on that fateful day.
deceased
- He was a friend of the deceased and that is why he was asked to identify the body.
meet your maker
- It's time to meet your maker.

Existuje také spousta velmi obrazných idiomů, které se ale používají spíše nadneseně v neformální řeči:

kick the bucket, be six feet under, be pushing up daisies, cash in one's chips atd.

Na pohřbech se člověk obecně setká s množstvím různých eufemismů. Např. funebrák (undertaker) není undertaker ale "funeral director", rakev (coffin) není coffin ale "casket" atd.

Další eufemismy:

put a dog to sleep (to kill a dog)
- Their dog was sick and they had to put him to sleep.
put sth/sb out of its misery
- He was dying and wished they would put him out of his misery.
take the easy way out (= commit suicide, kill oneself)
- He couldn't face what he had done and took the easy way out.
casualty
- Luckily, there were no casualties.
collateral damage (=civillian casualties)
- Drunken drivers cause too much collateral damage.
capital punishment (=death penalty)
- Capital punishment in the Czech Republic was abolished in 1990.


Euphemismy spojené se sexem

Snad nejčastější výskyt eufemismů je v oblasti sexu. Podíváme se společně na ty nejčastější, ale najít bychom jich mohli stovky.

make love
- They made love all night.
do it
- I opened the door and saw them doing it on the couch.
sleep with sb
- He slept with her and then dumped her.
go all the way
- He's hoping to go all the way tonight.
do sb
- I want to do you.

Pozor na rozdíl mezi eufemismem a slangem. Např. vazba GET LAID je hovorové "zasouložit si", těžko to jde ale považovat za eufemismus.

Existují desítky zajímavých a legračních eufemismů pro masturbaci, jako např. download from your own website, walk your dog (for men), release the hostages (for men), dial zero (for women), double-click your mouse (for women) a spousty dalších. Nehumorný a asi nejvíce neutrální eufemismus je TOUCH ONESELF.

touch oneself (masturbate)
- If you want to touch yourself, do this in a private place.

Těhotenství, antikoncepce, bezpečný sex

get a girl into trouble (make a girl pregnant)
- He got her into trouble and then disappeared from her life.
in the family way (pregnant)
-She was in the family way so they got married.
the pill (birth control pill)
-She's on the pill.
be safe (use a condom)
-They had sex but at least they were safe.
social disease (VD, venereal disease, sexually transmitted disease)
- She discovered that she had contracted a social disease.

Další eufemismy spojené se sexem

private parts (genitalia)
- The actor Jason Segel exposed his private parts in the movie Forgetting Sarah Marshall.
that time of the month (menstruation)
- She was feeling irritable, it was that time of the month.
the other woman (mistress)
- He's married but he's in love with the other woman.
adult movie (porn movie)
- My parents have an adult movie collection locked in the closet.
same-sex (homosexual)
- Same-sex marriage is legal in some countries.
escort, lady of the evening (prostitute)
massage parlour (brothel)
red-light district (a part of the city with brothels)


Sprostá slova, tělesné projevy a vyprazdňování

Začneme sprostými slovy:

where the sun don't shine (ass)
- I'll kick you where the sun don't shine.
eff (fuck)
- Eff off.
the f-word
- We don't use the f-word in our home!
four-letter word
- His article wasn't published because there were too many four-letter words.

Záchody

bathroom (toilet)
- Can I use your bathroom?
number one (pee) used with children mostly
number two (poop) used with children mostly
- Which one do you need? Number one or number two?
do your business (poop)
- My tomcat is always doing his business in the closet. I can't make him use the box.
wet oneself (pee in one's pants)
- He laughed so hard that he wet himself.
powder one's nose (use the toilet)
- I need to powder my nose.
be excused (use the toilet)
- Can I be excused for a minute?
pass wind (fart)
- It's impolite to pass wind in a public place.
pass water (pee)
be sick (vomit)
- He drank too much and then he was sick in the rest room.


Společenské jevy

Další skupina eufemismů se týká nejrůznějších společenských jevů, jako jsou např. závislosti, nezaměstnanost, kriminalita apod.

Závislosti

tired and emotional (=drunk)
- He was tired and emotional last night and we had to take him home.
have a bit too much to drink (=get drunk)
- You've had a bit too much to drink, haven't you?
substance abuse (drug abuse)
substance abuser (drug addict, junkie)
- Many grandparents are raising their grandchildren because of substance abuse among the children's parents.
performance-enhancing substances (=drugs)
- A physical examination can confirm performance-enhancing substance use in an athlete.

Zaměstnání

between jobs (=unemployed)
- I have a lot of free time now that I'm between jobs.
take some time off (=be unemployed)
- What do you do? -- I'm taking some time off right now.
make sb redundant (=fire sb)
- Thousands of employees had to be made redundant due to the crisis.
lay sb off (=fire sb)
- The women claimed they were victims of age and sex discrimination when the company laid them off.
have creative differences (=not get along)
- I quit my job because of some creative differences.

PC: Politically correct

Zvláštní skupinu eufemismů tvoří tzv. PC language, tedy "politically correct language". Jedná se o výrazy, které nahrazují slova, která by se v dnešní době neměla používat, protože je společnost vnímá jako pejorativní, nekorektní. Klasickým případem je české "Róm" a "cikán". Slovíčko cikán není korektní, protože má negativní konotace. V tisku, v televizi apod. se prakticky nesmí použít a je nutné ho nahrazovat slovem "Róm". Podobně v USA není možné použít slovo "černoch" (negro, black), je nutné použít spojení "african-american".

Některé PC výrazy:

administrative assistant (secretary)
African American (negro)
correctional facility (prison)
differently abled (handicapped, crippled, wheelchair bound)
flight attendant (stewardess)
hearing impaired (deaf)
intellectually impaired (stupid)
mentally challenged (retarded)
Romani people / Roma people (gypsies)
sanitation person/worker (garbage man)
senior citizen (old person)
server (waitress)
sports person (sportsman)
visually impaired (blind)
working-class (poor)
working-class neighbourhood (ghetto)

PC bývá předmětem vtipů, humorných internetových stránek apod. Lidé vytvářejí další a další zajímavé výrazy, jako např:

canine American - dog
chronologically gifted - old
differently organized - messy
differently-brained - stupid
gravitationally challenged - fat
motivationally deficient -lazy
negative patient care outcome - death of a patient

Na internetu najdete nepřeberné množství nejrůznějších seznamů a dokonce příběhů a převyprávěných pohádek v tomto jazyce (jako např. O Červené Karkulce). Je to často spíše pro zasmání, ale PC je ve skutečnosti velmi aktuální záležitost.

Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

PRE-INTERMEDIATE

Dog commands in English

Sedni, lehni, k noze, zůstaň, přines..... tyto a další psí povely znají jistě i nepejskaři. Jak se ale tyto příkazy řeknou anglicky?

INTERMEDIATE

Slovíčko INSTEAD

Článek o slovu INSTEAD, u kterého je zajímavé hlavně postavení ve větě.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Euphemisms in English 50 24725 Od Linkyč poslední příspěvek
před 12 lety