Help for English

Členy - neurčitý člen

STARTER Vydáno dne 10.03.2009

Základy použití neurčitého členu v angličtině.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Neurčitý člen

V této lekci navážeme na úvodní lekci, který se týká členů. Doporučuji nastudovat si ji předtím, než budete pokračovat ve čtení tohoto článku.

Co vyjadřuje neurčitý člen

Neurčitý člen vyjadřuje, že podstatné jméno není nijak blíže určeno. Posluchač/čtenář tedy neví, jakou konkrétní věc si pod daným podstatným jménem má představit. Může si tedy představit v duchu jakékoliv auto, nebo si počkat, až ho mluvčí specifikuje. Jednotlivé způsoby použití si ještě detailně rozebereme.

Tvary neurčitého členu

Neurčitý člen je v angličtině jen jeden. Má však dva různé tvary:

a / ə/ - používá se před slovíčky začínajícími na souhlásku
an / ən/ - používá se před slovíčky začínajícími na samohlásku

Rozlišování mezi těmito dvěma tvary je ryze otázkou výslovnosti. Člen A by se totiž před jinou samohláskou velmi špatně vyslovoval. Tvar AN se totiž s následující samohláskou ve výslovnosti spojí a vytvoří tak snadno vyslovitelnou slabiku:

AN APPLE - / ə'næpəl /

POZOR: Jde o výslovnost slovíček, nikoliv o jejich pravopis. Pokud se slovo sice píše na začátku se samohláskou, ale vyslovuje se souhláska, bude člen A:

a union , a unit , a young man (tato slovíčka mají na začátku souhlásku J)

A naopak - pokud slovo sice má v psané podobě na začátku souhlásku, ale vyslovuje se samohláska, bude tvat AN:

an hour , an honest man (v některých slovech se počáteční H nevyslovuje)
an SUV , an X-file , an FBI agent (zkratky se čtou jako jednotlivá písmena, která ve výslovnosti často začínají na samohlásku)

Použití

Nyní se seznámíme s použitím neurčitého členu ve třech základních případech.

one, any

První význam členu A/AN se velmi podobá číslovce ONE.

I had a beer.
I need a watermelon and two apples.
I've got a dog, two cats, five hamsters and a tortoise.

Ve výše uvedených příkladech není obvyklé používat číslovku. Neurčitý člen ji dokonale nahrazuje.

Neurčitý člen také má význam "nějaký / jakýkoliv". Představte si, že potřebujete půjčit propisku. Řeknete:

Can I borrow a pen, please? Touto větou říkáme, že chceme prostě půjčit nějakou propisku, je nám jedno jakou, necháme dotyčného vybrat, kterou nám půjčí.
I need a room for two nights. Zde si host v hotelu rezervuje pokoj, neurčitý člen použije proto, že nechce nějaký konkrétní pokoj, ale jakýkoliv. Konkrétní pokoj mu pravděpodobně vybere či nabídne recepční.

new information

Neurčitý člen používáme také jedná-li si o 'novou informaci'. Jde tedy o podstatné jméno, o kterém posluchač/čtenář doposud neslyšel, je to pro něho nové. Takové podstatné jméno potom bývá v zápětí blíže specifikováno.

We've got a new dog. He's black and white and he's really cute. Neurčitý člen zde uvádí psa jako něco nového, něco, o čem člověk ještě nic neví.
He works in a bar downtown. Jedná se sice o nějaký jeden konkrétní bar, ale protože mluvíme o něčem pro posluchače neznámém, použijeme poprvé neurčitý člen. Dotyčný si to přebere jako novou informaci.

jobs

Jako poslední případ si uvedeme spojení neurčitého členu s podstatným jménem za slovesem být. Nejčastěji je to případ, kdy mluvíme o zaměstnání:

He's an actor.
I'm a teacher.

Opět se vlastně jedná o uvedení nové informace, oznamujeme někomu, co je kdo zač.

Pozor: Neurčitý člen se nepoužívá u národností, i když se jedná o věty velmi podobné těmto. Je to z toho důvodu, že pro národnosti používáme přídavná jména, nikoliv podstatná:

I'm Czech.
They're Chinese.

Kdy nelze neurčitý člen použít

Ukázali jsme si, pro jaké případy se neurčitý člen používá. Mějte ale na paměti, že neurčitý člen NELZE použít s podstatnými jmény v množném čísle a s podstatnými jmény nepočitatelnými.

a people, a dogs, a children
a snow, a money, an information

Důvod je prostý. Neurčitý člen je vlastně podobný, jako číslovka ONE. V množném čísle přeci také nemůžeme použít ONE - one dogs, one people, one children. Zároveň číslovku ONE nemůžeme ani použít u nepočitatelných podstatných jmen, když jsou nepočitatelná, jak bychom je přeci chtěli počítat? Nejde tedy ani one snow, one money či one information.

Chceme-li u těchto podstatných jmen vyjádřit neurčitost, musíme si pomoci např. slůvkem SOME: some people, some dogs, some snow, some money.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Členy - určitý člen

Základy použití určitého členu v angličtině.
STARTER

Členy - 'nulový' člen

Základy použití tzv. nulového členu v angličtině.
STARTER

Členy - test A

Test na procvičování používání členů v angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Členy - neurčitý člen 22 54496 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 9 lety