Help for English

Členy - určitý člen

STARTER Vydáno dne 17.03.2009

Základy použití určitého členu v angličtině.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Určitý člen

V této lekci navážeme na úvodní lekci, který se týká členů. Doporučuji nastudovat si ji předtím, než budete pokračovat ve čtení tohoto článku.

Co vyjadřuje určitý člen

Určitý člen používáme, abychom vyjádřili, že podstatné jméno, o kterém mluvíme, je zcela určité. Posluchač/čtenář ví přesně, o které věci mluvíme, ví, co přesně si pod daným podstatným jménem představit. Může se jednat o něco, co např. právě drží v ruce, o něco, o čem se před chvílí mluvilo, nebo něco, o čem každý ví. V češtině v podobných případech používáme ukazovací zájmeno TEN, TA, TO apod. (to auto, ten dům, to zranění).

Tvary určitého členu

Určitý člen má pouze jeden tvar - THE. Výslovnost členu závisí na tom, zda za ním následuje slovo začínající na souhlásku či samohlásku.

the / ðə/ - před slovy začínajícími na souhlásku (the house , the dog , the money )
the / ði:/ - před slovy začínajícími na samohlásku (the apple , the information , the office )

POZOR: Opět jde o výslovnost slovíček, nikoliv o jejich pravopis. Pozor tedy na slova, která začínají na samohlásku v pravopise, ale ve výslovnosti začínají souhláskou:

the union , the unit , the young man (tato slovíčka mají na začátku souhlásku J)

A obráceně, některá slova sice začínají v písemné formě na souhlásku, která se ale nečte a slovo se vyslovuje se samohláskou na začátku:

the hour , the honest man (v některých slovech se počáteční H nevyslovuje)
the SUV , the X-file , the FBI agent (zkratky se čtou jako jednotlivá písmena, která ve výslovnosti často začínají na samohlásku)

Použití

Podívejme se nyní blíže na případy použití určitého členu.

this/that

První význam členu THE se velmi podobá ukazovacím zájmenům THIS, THAT, THESE, THOSE. Prostě si představte, že někdo drží v ruce knihu a my se na ni třeba chceme podívat. Použijeme určitý člen, protože chceme dotyčnému specifikovat, že chceme TU knihu, a ne jen tak nějakou knihu. Prostě tu, která ho logicky napadne jako první, takže ta, kterou drží v ruce.

Can I see the book?
Oh no, the door is locked.

only one

Tento význam je velmi podobný předchozímu. Určitý člen použijeme pro věci, které existují pouze v jediném exempláři. Ne samozřejmě na celém světě, ale v prostředí, o kterém mluvíme. Určitý člen tak např. použijeme pro slunce či měsíc, protože v našem světě, tam, kde žijeme, je jen jedno slunce a jen jeden měsíc. Jinak tedy bude mluvit astronom o měsících Jupiteru než člověk, který sedí na zahradě a dívá se na měsíc.

Look at the moon! It's beautiful.

Stejně tak, když např. řekneme, že něco je v lednici, použijeme THE FRIDGE, protože lednici máme doma jen jednu. Když tedy někomu oznámíme, že např. "the beer is in the fridge", dotyčný bude přesně vědět, kde má to pivo hledat. THE FRIDGE je přesné určení místa. Podobně je to v následujícím případě.

Where's Lee? -- He's in the bathroom.

Uveďme si ještě jeden příklad:

Look, the president's on TV!

I prezidenta máme jen jednoho, bude tedy člen určitý.

již jsem o tom mluvil

Určitý člen používáme i pro podstatná jména, o kterých se už mluvilo. Není to tedy pro posluchače/čtenáře nová informace. Přestavte si, že někomu řeknete, že máte např. nové auto. Tam bude člen neurčitý (A NEW CAR). Když potom budete o tomto autu mluvit dále, budete už používat člen určitý, protože chcete, aby ten druhý člověk věděl, že mluvíte pořád o TOM stejném autu a ne o žádném novém.

There's a spider on the wall! (nová informace)
-- Where's the spider again?

Takto by mohla vypadat konverzace dvou lidí. (Samozřejmě pokud stále mluvíme o stejném pavoukovi, budeme používat už jen zájmeno IT.)

Klidně lze použít pokaždé jiné slovíčko, které ovšem stále označuje stejnou věc/člověka:

She's got a boyfriend.... The guy is very good-looking. Podstatná jména BOYFRIEND a GUY samozřejmě mluví o stejném muži.

vlastní jména

Samostatnou kapitolou by mohla být vlastní jména. To ale bude předmětem jiné lekce. Už byste ale měli vědět, že např. některé státy se píší s určitým členem (the Czech Republic , the USA , the European Union ...). Člen určitý patří např. i k řekám (the Mississippi ), pohořím (the Himalayas ), mořím a oceánům (the Pacific Ocean , the Baltic Sea ) a dalším. Spousta jiných vlastních jmen ale člen nemá.

Množné číslo, nepočitatelná podstatná jména

U neurčitého členu jsme si řekli, že nemůže být před podst. jmény v množném čísle či podstatnými jmény nepočitatelnými. U určitého členu však nic takového NEPLATÍ! (the cars, the money, the information...)


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Členy - neurčitý člen

Základy použití neurčitého členu v angličtině.
STARTER

Členy - 'nulový' člen

Základy použití tzv. nulového členu v angličtině.
PRE-INTERMEDIATE

Členy v angličtině (Articles)

Co jsou to členy, k čemu slouží a jak se v angličtině používají.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Členy - určitý člen 21 59673 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem