Help for English

Příčinné věty v angličtině, BECAUSE, SINCE, AS...

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.04.2009

Článek o vedlejších větách příslovečných – příčinných/dů­vodových, spojkách BECAUSE, AS, SINCE, FOR apod.Vedlejší věty příčinné / důvodové

(reason clauses)

Příčinné / důvodové věty patří mezi vedlejší věty příslovečné. V češtině se na ně ptáme jednoduše PROČ? (why? what for?) a odpovídáme PROTOŽE. Jedná se tedy převážně o vedlejší věty, které jsou uvozeny spojkou BECAUSE. Není to však jediná spojka, která se u těchto vět používá.

BECAUSE

Spojka BECAUSE je pro vyjádření příčiny / důvodu poměrně univerzální, používá se hojně jak ve formální, tak v neformální angličtině. Vlastně zde na studenta nečíhá žádná záludnost, žádné nebezpečí špatného použití. BECAUSE můžeme použít v první větě souvětí, v druhé větě souvětí a dokonce i v samostatných větách (jako např. odpovědi na otázky):

I stayed home because I was tired.
Because I was tired, I stayed home.
Why did you stay home? -- Because I was tired.

Ani z gramatického hlediska nedochází v těchto větách k ničemu složitému, jako je tomu např. u vedlejších vět časových či podmínkových. Takže by zde celý článek mohl končit. Ne. Ještě půjdeme dál.

V hovorové řeči se často BECAUSE zkracuje na 'CAUSE / kɔ:z/ nebo jen na 'COS či 'CUZ / kəz/.

Zajímavé je také idiomatické spojení "just because", kterým lze odpovědět na otázku na důvod. Proč? -- Jen tak.

Why did you do that? -- Just because. / No reason.

SINCE, AS

Jako "protože" se totiž používají ještě další dvě spojky - SINCE a AS.

SINCE znáte jako časovou předložku/spojku "od té doby" (I've lived here since I was born.) a AS má významů několik (předložka "jako" a nebo časová spojka "jakmile, jak..."). Dnes se ale zaměříme na jejich použití v příčinných/důvodových větách. Použití obou těchto spojek je stejné, není mezi nimi žádný rozdíl. Objevují se spíše ve formální angličtině.

SINCE/AS použijeme, když víme, že děj příčinné věty je pro posluchače něco známého, již o tom ví.

Since you're here, we can discuss the proposal. V této větě očividně dotyčný ví, že je tady (jak by o tom nevěděl).
As he's failed his final exam, he will have to re-sit it this fall.
Tuto větu použijeme v případě, že víme, že člověk, se kterým mluvíme, ví o tom, že dotyčný neprospěl.

Pokud by v těchto případech posluchač o té příčině nevěděl, bylo by potřeba použít souvětí se spojkou BECAUSE.

V uvedených větách vidíte, že těmito spojkami začíná souvětí. Obrácené pořadí vět v těchto souvětích není moc běžné (ale nebylo by vyloženě špatně). AS ani SINCE se také nemohou použít v samostatných větách:

Why will he have to re-sit his final exam? -- As he's failed it.

FOR

Existuje ještě jedna spojka, která vyjadřuje něco podobného, jako BECAUSE - je to spojka FOR. Používá se především ve velmi formálním či literárním stylu a to tehdy, když chceme k nějakému tvrzení dodat příčinu (odděluje se vždy čárkou nebo pomlčkou).V češtině v podobných případech používáme spojku "neboť" nebo samostatnou větu se slůvkem "totiž".

He was speechless, for he had never seen such a beautiful woman.

Spojka FOR se také nemůže objevit v samostatných větách a na rozdíl od SINCE/AS nikdy nepoužívá na začátku věty:

Why was he speechless? -- For he had never seen such a beautiful woman.
For he had never seen such a beautiful woman,
he was speechless.

Ve starší angličtině ale tato omezení neplatila. Znáte např. písničku "For he's a jolly good fellow"? To je příkladem věty, kde je FOR na začátku samostatné věty.

Důvodové předložky

Nemluvíme-li o vedlejších větách důvodových, ale pouze o příslovečných určeních důvodu, máme k dospozici množství nejrůznějších předložek:

BECAUSE OF

It all happened because of you.

DUE TO

The plane was delayed due to snow on the runway.

THANKS TO

It was only thanks to his mother that he wasn't expelled.

OWING TO

Many companies went bankrupt owing to the world crisis.

ON ACCOUNT OF

The conference has been postponed on account of the war.

Závěrem

Ukázali jsme si různé způsoby vyjádření důvodu ať již vedlejší větou, tak příslovečným určením. Základ tvoří v každém případě spojka BECAUSE či předložka BECAUSE OF - tyto dva výrazy jsou nejpoužívanější. Převážně v psaném projevu je ale zapotřebí využít široké škály slovní zásoby a tam právě přijdou vhod i formálnější výrazy jako např. SINCE, AS či předložky OWING TO, ON ACCOUNT OF apod. Chcete-li, aby vaše angličtina byla na úrovni, naučte se tyto prostředky správně používat.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.
UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty #2

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.
INTERMEDIATE

Podmětné věty v angličtině

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Příčinné věty v angličtině, BECAUSE, SINCE, AS... 39 44689 Od Josef poslední příspěvek
před 2 měsíci