Help for English

What does he look like? vs. What is he like?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.07.2009

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? V článku najdete více podobných otázek, které se studentům pletou.What does he look like? vs. What is he like?

Mnozí z vás již jistě narazili na tyto dvě otázky z nadpisu. Některým mohly připadat 'zvláštní', jiní určitě již probírali i gramatický aspekt celého tohoto 'problému'. Co přesně znamenají a jak je správně používat? To vše se dozvíte v tomto článku.

Dovolil bych si říct, že 'pes je zakopán' hlavně ve dvojím významu slovíčka LIKE (může to být totiž jak sloveso, tak předložka). Pro lepší pochopení si to vše pojďme rozebrat postupně, tedy nejprve LIKE jako sloveso, pak jako předložku:

 

LIKE (sloveso)

Pokud bereme LIKE jako sloveso, je situace velice jednoduchá a většině z vás jistě známá. V podstatě máme možnost jej použít jen v jedné otázce:

WHAT DOES HE LIKE?

Co má rád? / Co se mu líbí?

Zde je LIKE sloveso 'mít rád, líbit se', proto věta znamená 'Co má rád?' nebo 'Co se mu líbí?'.

Další příklady:

What does your brother like?
What do they like?
What do her friends like?
What did she like?
What did the attendees like?

Věřím, že tato otázka nečiní nikomu větší problémy, proto pokročme dál.

 

LIKE (předložka)

Daleko větší problém nám však způsobují otázky, kdy LIKE není sloveso (mít rád, líbit se), ale předložka 'jako'.

Jelikož se bavíme o otázkách a LIKE je zde předložka, je třeba připomenout gramatické pravidlo, že v otázce je předložka 'na konci', ačkoli v češtině je na začátku.

Pozn.: 'Na konci' je zde v uvozovkách, protože toto pravidlo platí pouze u krátkých otázek. Není tomu tak pochopitelně vždy. Více se dozvíte v samostatném článku ZDE.

You are from Prague.
Where are you from? = Odkud jsi?

He lives with his wife.
Who does he live with? = S kým bydlí?

They are talking about the weather.
What are they talking about? = O čem mluví?

Stejně tak tomu bude i v našich dalších otázkách.

 

WHAT DOES HE LOOK LIKE?

Jak vypadá? (ptáme se na vzhled)

Pokud se podíváte na tuto otázku a její překlad, marně budete hledat slibovanou předložku v češtině. Půjdeme-li ale do hloubky, zjistíme, že tam je předložka také (stejně jako v příkladech výše).

Jak vypadá? = Vypadá jako co? = Jako co vypadá?

Pozn.: Nezapomínejte, že sloveso LOOK může znamenat 'dívat se' ale také 'vypadat'.

Uznávám, že český 'pomocný' překlad Jako co vypadá? nezní příliš česky, ale na druhou stranu nám pomůže při správné tvorbě otázky.

HOW DOES HE LOOK LIKE?

V češtině je v této otázce tázací zájmeno JAK = HOW, což nás ale nesmí zmást:

He looks like a soldier.
He looks like how?
How
does he look like?

Můžete totiž VYPADAT JAKO NĚCO (vypadat jako někdo), nemůžete ale VYPADAT JAKO NĚJAK.

He looks like a soldier.
He looks like what?
What
does he look like?

Pozn.: Můžete 'vypadat jako něco', nemůžete 'vypadat jako nějak' ale můžete 'vypadat nějak'.

Proto je také správně otázka How does he look?, která také znamená 'jak vypadá', ale neptá se na vzhled jako takový, ale spíše na stav nějakého člověka, jak to s ním vypadá. Více si řekneme později.

Příklady použití:

- What does he look like?
- He is short and slim with dark hair.

- What does your sister look like?
- She is quite tall. She has long blond hair.

- What does a panda look like?
- It is white with black patches around the eyes.

- What does Jack look like?
- Jack looks like his father. They are both tall and have dark hair.

- I bought a new flat.
- What does it look like?

What does your new house look like?

What did the car look like?

What will your house look like?

What should a CV look like?

What do your parents look like?

We're going to learn the names of animals and what they look like.

Pozn.: Jako poslední věta je úmyslně vybrána nepřímá otázka. Více se o tomto gramatickém jevu dozvíte ZDE.

 

WHAT IS HE LIKE?

Jaký je? (ptáme se na charakter)

A dostáváme se k druhé podkategorii záludných otázek. Tentokrát se nebudeme ptát na vzhled, ale na charakter (někdy současně i na vzhled).

Opět si v překladu musíme trochu českou otázku poupravit. České Jaký je? musíme upravit na Jako co je?. Uznávám, že to zní velmi nepřirozeně, ale jedině tak nejlépe pochopíme přítomnost a umístění předložky LIKE.

 

 

Připomenu předchozí otázku, abyste si dobře uvědomili rozdíl:

What does he look like? = Jak vypadá? VZHLED
What is he like?
= Jaký je? CHARAKTER

LIKE je zde tedy opět předložka, kterou klademe v otázce na konec. V předchozí větě bylo významové sloveso LOOK (ptali jsme se na vzhled). V naší nové větě je však významové sloveso BE (zde konkrétně IS) a ptáme se na povahu (jaký je).

Můžeme se však ptát nejen na charakter nebo povahu člověka, ale také na charakter věci.

What is he like? = Jaký je?
What is the book like? = Jaká je ta kniha?

What was he like? = Jaký byl?
What was the weather like? = Jaké bylo počasí?

Je rozdíl pokud se ptáme Co je to? a Jaké to je?. V angličtině jsou tyto otázky velice podobné. Druhá se nám navíc může hodit ve vazbě.

What is it? = Co je to?
What is it like? = Jaké to je?

What is it like... = Jaké to je...
What is it like to be a father? = Jaké je to být otcem?

 

Příklady použití:

- What is he like?
- He is a friendly guy. Quite easy-going and funny.

- What is your new teacher like?
- I think he is strict but fair.

- What was the concert like?
- It was boring actually.

- What was the weather like on your holiday?
- Beautiful. Not a cloud in sight. We loved it.

What's your typical day like?

I don't know what he is like. I've never met him.

I don't know what it's like to drive a car.

Pozn.: Jako poslední dvě věty jsou úmyslně vybrány nepřímé otázky. Více se o tomto gramatickém jevu dozvíte ZDE.

 

HOW DOES HE LOOK?

Jak vypadá? / Jak to s ním vypadá? (ptáme se na stav)

Řekli jsme si, že pokud chceme vědět, jak někdo vypadá, použijeme otázku 'What does he look like?'.

Můžete však také říct 'How does he look?', ale pozor na důležité rozdíly.


What does he look like?
= Jak vypadá? ptáme se na VZHLED

How does he look? = Jak vypadá? ptáme se na STAV

 

He looks like a student.
What does he look like?

He looks like a soldier.
What does he look like?

 

He looks well.
How does he look?

He looks angry.
How does he look?

 

Když jdete se svou anglickou přítelkyní například na večírek a ona se 'vyšvihne' (dress up), koupí si nové šaty a pěkně učeše, možná se zeptá 'Jak vypadám?'.

Pochopitelně ví, jak vypadá obecně (jakého je vzhledu), ale chce znát váš názor, jak jí to sluší (v jakém je 'stavu').

How do I look?
What do I look like?

 

Ptáme-li se tedy na vzhled obecně, pokud nevíme, jak někdo nebo něco vypadá, použijeme otázku 'What does it look like?'.

Pokud však vzhled známe, ale zajímá nás spíše současný stav té věci nebo člověka, použijeme otázku 'How does it look?'.

Pozor však na neexistující podobu otázky 'How does it look like?'.

What does he look like? ptáme se na vzhled
How does he look like? neexistuje
How does he look? ptáme se spíše na stav

 

Pozn.: Připomínám, že LOOK znamená VYPADAT a LOOK LIKE znamená VYPADAT JAKO

He looks German. German je zde přídavné jméno.
He looks like German.
He looks like a German. German je zde podstatné jméno.

He looks happy.
He looks like happy.
He looks like he is happy.

 

Shrnutí

Na závěr si projdeme všechny otázky. Překlady najdete v žárovkách. Než si jo otevřete, pokuste si je nejprve přeložit sami:

What does he like?
What does he look like?
What is he like?
How does he look?
How is he?

Nakonec ještě dvě bonusové otázky:
Who does he like?
Who does he look like?

 

 

Závěr

Po přečtení tohoto článku se vám snad již tyto otázky nebudou zdát 'zvláštní', protože i v nich můžete vidět zákonitosti běžných anglických otázek a jejich slovosledu, i když jsme si museli trochu pomoci netradičním českým překladem.

Pro připomenutí:

What does he like? = Co má rád? LIKE = sloveso
What does he look like? = Jak vypadá? LIKE = předložka
What is he like? = Jaký je? LIKE = předložka

 

Pokud je vše jasné, můžete se otestovat ZDE.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Otázky: look, look like, be like...

Otestujte si, zda umíte správně pokládat záludné otázky se slovíčky LOOK a LIKE.
ELEMENTARY

WOULD LIKE (cvičení)

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno What does he look like? vs. What is he like? 37 40119 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem