Help for English

BETWEEN vs AMONG

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.04.2019

Jak se anglicky řekne ‘mezi’? BETWEEN, AMONG nebo IN THE MIDDLE?BETWEEN vs AMONG

Předložky between/bɪ'twi:n a among/ə'mʌŋ/ se obě překládají jako mezi a ne vždy je studentům jasné, jak se skutečně používají. V některých materiálech lze najít ‘poučku’, že BETWEEN je ‘mezi dvěma’ a AMONG je ‘mezi více’. To sice platí, ale určitě ne vždy. V tomto článku se na způsoby překladu české předložky mezi podíváme blíže.

Obě předložky vyslovujeme s přízvukem na druhé slabice.

Místní význam

Máme-li na mysli mezi jako místní předložku, lze říct, že výše uvedené pravidlo platí. Obě předložky označují jak umístění (kde? mezi) i směr (kam? mezi).

Předložka between říká, že je někdo/něco v prostoru mezi dvěma věcmi/lidmi apod.

The stone hit him between the eyes. TTT *1
There is a large yard between the two houses. TTT *2
She sat between George and Andy. TTT *3
There was some money stuffed between the mattresses. TTT *4  

Předložka among oproti tomu říká, že je něco uprostřed více věcí nebo je součástí skupiny věcí.

I couldn't find him among the people. TTT *5
I like music, among other things. TTT *6
Children were running among the trees. TTT *7
The dog was hiding among the bushes. TTT *8
Can you see it? It's over there, among the rocks! TTT *9  

Je-li něco mezi více věcmi a tyto věci jsou konkrétně jmenované, používáme between, nikoliv among:

The State of Georgia lies between Alabama, Florida and South Carolina. TTT *10  

Časový význam

V časovém významu používáme pouze between, což je pochopitelné, protože čas znázorňujeme přímkou. Něco se tedy mohlo stát vždy jen mezi dvěma časovými body.

I'm at work between 8 am and 2 pm. TTT *11
There are no major holidays between Christmas and Easter. TTT *12
I don't eat anything between meals. TTT *13
There was hardly any wait between buses. TTT *14
I'm between jobs right now. TTT *15  

Mezi lidmi

Mluvíme-li o vztahu dvou lidí, použijeme between.

It will stay between us. TTT *16
Felicity has to choose between Ben and Noel. TTT *17
It's between you and me. TTT *18  

Jedná-li se o více lidí, které jmenujeme jednotlivě, opět použijeme between.

Felicity has to choose between Ben, Noel and David. TTT *19
It's none of your business. It's between me, my brother and my dad. TTT *20  

Nejedná-li se o individuálně jmenované osoby, lze použít obojí:

It led to yet another argument among the four of us. TTT *21 (nebo between)

Mluvíme-li o skupině osob jako o celku, použijeme among:

There was a discussion among the whole class. TTT *22
He didn't like being among kids. TTT *23  

Difference between

What's the difference between ‘among’, ‘between’ and ‘in the middle’? TTT *24
Which one do you like better? I can't tell the difference between them. TTT *25
The teacher asked me to explain the difference between stocks and shares. TTT *26  

In the middle

Někdy studenti používají chybně in the middle of ve významu ‘mezi’. Toto spojení používáme, je-li něco uprostřed něčeho, nikoliv mezi nějakými věcmi.

Red's grandma lived in the middle of the forest. TTT *27
He woke up in the middle of the night and couldn't go back to sleep. TTT *28
I can't talk right now. I'm in the middle of something. Let me call you back. TTT *29  

Další tvary

in between

Setkáte se také se spojením in between. Jako předložka se toto spojení objevuje obzvláště v hovorové angličtině (z gramatického hlediska bývá považováno za chybné).

She sat down in between George and Andy. TTT *30

Může se ale jednat o příslovce:

The two houses had a tree in between. TTT *31
He still hasn't decided. He's somewhere in between. TTT *32
You can win or lose, nothing in between. TTT *33  

'tween

V hovorové či básnické angličtině se můžete setkat se zkráceným tvarem 'tween.

It's just 'tween you and me. TTT *34  

Knižní výrazy

Občas narazíte i na knižní formy těchto předložek. Sami je ale raději nezkoušejte používat.

between – betwixt
among – amongst

Shrnutí

Na závěr ještě shrnutí hlavních bodů:

 • Mezi dvěma věcmi/lidmi – between (between the tree and the house)
 • Mezi třemi a více věcmi/lidmi, které jmenujeme jednotlivě – between (between the tree, the house and the pool)
 • Mezi nějakou skupinou věcí, nejmenujeme je jednotlivě – among (among the trees)
Překlad:
 1. Ten kámen ho trefil mezi oči.
 2. Mezi těmi dvěma domy je velká zahrada.
 3. Posadila se mezi George a Andyho.
 4. Mezi matracemi byly nacpané nějaké peníze.
 5. Nemohl jsem ho mezi těmi lidmi najít.
 6. Líbí se mi hudba, mimo jiné.
 7. Děti pobíhaly mezi stromy.
 8. Pes se schovával mezi křovinami.
 9. Vidíš to? Je to támhle, mezi těmi kameny!
 10. Stát Georgia leží mezi Alabamou, Floridou a Jižní Karolinou.
 11. Jsem v práci mezi osmou ráno a druhou odpoledne.
 12. Mezi Vánocemi a Velikonocemi není žádný velký svátek.
 13. Mezi denními jídly nic nejím.
 14. Mezi autobusy se nemuselo skoro vůbec čekat.
 15. Jsem teď v období mezi dvěma zaměstnáními.
 16. Zůstane to mezi námi.
 17. Felicity si musí vybrat mezi Benem a Noelem.
 18. Je to mezi tebou a mnou.
 19. Felicity si musí vybrat mezi Benem, Noelem a Davidem.
 20. Nic ti do toho není. Je to mezi mnou, mým bráchou a mým tátou.
 21. Vedlo to opět k další hádce mezi námi čtyřmi.
 22. V celé třídě proběhla diskuse.
 23. Nebyl rád mezi dětmi.
 24. Jaký je rozdíl mezi ‘among’, ‘between’ a ‘in the middle’?
 25. Který se ti víc líbí? Já v nich nevidím rozdíl.
 26. Učitel mě požádal, abych vysvětlil rozdíl mezi cennými papíry a akciemi.
 27. Babička Karkulky žila uprostřed lesa.
 28. Probudil se uprostřed noci a nemohl znovu usnout.
 29. Teď nemůžu mluvit. Něco teď mám. Zavolám ti zpátky.
 30. Sedla si mezi George a Andyho
 31. Ty dva domy měly mezi sebou strom.
 32. Ještě se nerozhodl. Je někde mezi.
 33. Můžeš vyhrát nebo prohrát, nic mezi tím.
 34. Je to jen mezi tebou a mnou.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

FAST vs. QUICK

Dnes si ukážeme, jaký rozdíl je mezi přídavnými jmény FAST a QUICK a další informace týkající se těchto slov.

PRE-INTERMEDIATE

LIVE, LIFE, ALIVE

Slovíčka LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING atd. Co znamenají, jak se používají a jak se vyslovují.

ALL LEVELS

Telltale - interaktivní příběhy

Angličtinu si můžete zlepšovat i pomocí počítačových her. Máme zde tip na takové hry, které si užijí i ti, kdo běžně hry na počítači nehrají.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BETWEEN vs AMONG 18 36788 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 7 lety