Help for English

BETWEEN vs AMONG

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.04.2019

Jak se anglicky řekne ‘mezi’? BETWEEN, AMONG nebo IN THE MIDDLE? (Přepracovaný článek z roku 2009)BETWEEN vs AMONG

Předložky between/bɪ'twi:n a among/ə'mʌŋ/ se obě překládají jako mezi a ne vždy je studentům jasné, jak se skutečně používají. V některých materiálech lze najít ‘poučku’, že BETWEEN je ‘mezi dvěma’ a AMONG je ‘mezi více’. To sice platí, ale určitě ne vždy. V tomto článku se na způsoby překladu české předložky mezi podíváme blíže.

Obě předložky vyslovujeme s přízvukem na druhé slabice.

Místní význam

Máme-li na mysli mezi jako místní předložku, lze říct, že výše uvedené pravidlo platí. Obě předložky označují jak umístění (kde? mezi) i směr (kam? mezi).

Předložka between říká, že je někdo/něco v prostoru mezi dvěma věcmi/lidmi apod.

The stone hit him between the eyes. TTT
There is a large yard between the two houses. TTT
She sat between George and Andy. TTT
There was some money stuffed between the mattresses. TTT 

Předložka among oproti tomu říká, že je něco uprostřed více věcí nebo je součástí skupiny věcí.

I couldn't find him among the people. TTT
I like music, among other things. TTT
Children were running among the trees. TTT
The dog was hiding among the bushes. TTT
Can you see it? It's over there, among the rocks! TTT  

Je-li něco mezi více věcmi a tyto věci jsou konkrétně jmenované, používáme between, nikoliv among:

The State of Georgia lies between Alabama, Florida and South Carolina. TTT 

Časový význam

V časovém významu používáme pouze between, což je pochopitelné, protože v čas znázorňujeme přímkou. Něco se tedy mohlo stát vždy jen mezi dvěma časovými body.

I'm at work between 8 am and 2 pm. TTT
There are no major holidays between Christmas and Easter. TTT
I don't eat anything between meals. TTT
There was hardly any wait between buses. TTT
I'm between jobs right now. TTT 

Mezi lidmi

Mluvíme-li o vztahu dvou lidí, použijeme between.

It will stay between us. TTT
Felicity has to choose between Ben and Noel. TTT
It's between you and me. TTT 

Jedná-li se o více lidí, které jmenujeme jednotlivě, opět použijeme between.

Felicity has to choose between Ben, Noel and David. TTT
It's none of your business. It's between me, my brother and my dad. TTT 

Nejedná-li se o individuálně jmenované osoby, lze použít obojí:

It led to yet another argument among the four of us. TTT (nebo between)

Mluvíme-li o skupině osob jako o celku, použijeme among:

There was a discussion among the whole class. TTT
He didn't like being among kids. TTT 

Difference between

What's the difference between ‘among’, ‘between’ and ‘in the middle’? TTT
Which one do you like better? I can't tell the difference between them. TTT
The teacher asked me to explain the difference between stocks and shares. TTT 

In the middle

Někdy studenti používají chybně in the middle of ve významu ‘mezi’. Toto spojení používáme, je-li něco uprostřed něčeho, nikoliv mezi nějakými věcmi.

Red's grandma lived in the middle of the forest. TTT
He woke up in the middle of the night and couldn't go back to sleep. TTT
I can't talk right now. I'm in the middle of something. Let me call you back. TTT 

Další tvary

in between

Setkáte se také se spojením in between. Jako předložka se toto spojení objevuje obzvláště v hovorové angličtině (z gramatického hlediska bývá považováno za chybné).

She sat down in between George and Andy. TTT

Může se ale jednat o příslovce:

The two houses had a tree in between. TTT
He still hasn't decided. He's somewhere in between. TTT
You can win or lose, nothing in between. TTT 

'tween

V hovorové či básnické angličtině se můžete setkat se zkráceným tvarem 'tween.

It's just 'tween you and me. TTT 

Knižní výrazy

Občas narazíte i na knižní formy těchto předložek. Sami to ale raději nezkoušejte.

between – betwixt
among – amongst

Shrnutí

Na závěr ještě shrnutí hlavních bodů:

  • Mezi dvěma věcmi/lidmi – between (between the tree and the house)
  • Mezi třemi a více věcmi/lidmi, které jmenujeme jednotlivě – between (between the tree, the house and the pool)
  • Mezi nějakou skupinou věcí, nejmenujeme je jednotlivě – among (among the trees)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

FAST or QUICK?

V tomto příspěvku se dočtete o tom, jaký rozdíl je mezi přídavnými jmény ‚fast‘ a ‚quick‘ a další informace týkající se těchto slov (kolokace, idiomy apod.)
ALL LEVELS

Telltale - interaktivní příběhy

Angličtinu si můžete zlepšovat i pomocí počítačových her. Máme zde tip na takové hry, které si užijí i ti, kdo běžně hry na počítači nehrají.

INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BETWEEN vs AMONG 18 32588 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 4 lety