Help for English

Základní slovesné vazby

STARTER Vydáno dne 27.10.2009

Jak se spolu vážou různá slovesa, kdy používáme infinitiv, kdy ‚ingový tvar‘ a kdy základní tvar.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Základní slovesné vazby

Celá UNIT 6 tohoto kurzu se týká sloves. Látka by však nebyla kompletní, kdybychom zapomněli na přehled slovesných vazeb, tzv. 'verb patterns'. Slovesné vazby Vás budou provázet po celou dobu studia angličtiny, my se zde zaměříme jen na ty základní.

Některá slovesa se pojí s infinitivem (to go...), jiná s 'ingovým tvarem' (going), a další se základním tvarem sloves či tzv. holým infinitivem (go). Na jednotlivé skupinky se nyní podíváme.

sloveso + infinitiv

WANT

I want to go home.
What do you want to do?

WOULD LIKE

I'd like to go out with her.

NEED

I need to talk to you.

LEARN

I'm learning to fly.

LIKE, LOVE, HATE

Vazba LIKE, LOVE a HATE s infinitivem je běžná obzvláště v americké angličtině.

He likes to sleep.
She loves to play tennis.
I hate to lose.

HAVE

She has to go to the hospital.sloveso + ingový tvar

LIKE, LOVE, HATE

Vazba LIKE, LOVE a HATE s ingovým tvarem je běžná obzvláště v britské angličtině.

He likes sleeping.
She loves playing tennis.
I hate losing.

MIND

I don't mind waiting.

ENJOY

I enjoy talking to her.

CAN'T STAND

I can't stand going to the gym.

GO

Tato vazba se používá jen s některými slovesy, tedy např. go swimming, go shopping, go cycling, go bowling, go skiing apod.

I go skiing every winter.
Would you like to go fishing with me?sloveso + předložka + ingový tvar

Ingový tvar používáme i všude tam, kde se s prvním slovesem váže předložka. Např:

BE INTERESTED IN

He is interested in fishing.

CARE ABOUT

Our teacher doesn't care about talking to us.sloveso + základní tvar

Tato vazba je typická pro modální (způsobová) slovesa:

CAN

I can play the guitar.
He can't lose.

COULD

Could you help me, please?.

MUST

You must see this.
You mustn't smoke here.Další slovesné vazby

Toto byl pouze přehled sloves, která jsme již v našem kurzu zmínili. Jak jsem ale již uvedl na začátku této lekce, slovesných 'vzorců' je daleko více a budete se s nimi setkávat po celou dobu studia.

V jakém vzorci se které sloveso používá naleznete v kvalitních slovnících. Vždy, když se naučíte nové sloveso, je vhodné naučit se i vazby, ve kterých se objevuje. Nová slovíčka se vždy snažte ihned zapisovat ve větách a učit se je také tak. Díky tomu si tyto vazby lépe zažijete a jejich používání vám přijde přirozené.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Základní slovesné vazby

Jak se spolu vážou různá slovesa, kdy používáme infinitiv, kdy ‚ingový tvar‘ a kdy základní tvar.
STARTER

Základní časové předložky

Kdy se používají časové předložky IN, ON a AT.
PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní slovesné vazby 13 73125 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety