Help for English

Pete Droge - Under the Waves (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.10.2008

Slovíčka z písně na Help for English. 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

carry
carry - nést, nosit, přenášet
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to move something from one place to another, esp. by lifting it up at one place and putting it down at another

catch
catch - chytit, chytat
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to take something that has been moving into your hand

 
control - řídit, ovládat
BrE
/kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/kən'troʊl/ Přehrát

verb - to have power over, to manage or direct

 
current - proud
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

noun - a stream, a flow (of water, electricity etc.)

 
drift - unášení (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

noun - slow movement caused by a current of water or wind

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
give in - poddat se (něčemu), přestat se bránit
BrE
/gɪv'ɪn/ Přehrát
AmE
/gɪv'ɪn/ Přehrát

verb - to stop fighting against something

 
head - směřovat, jít
BrE
/'hed/ Přehrát
AmE
/'hed/ Přehrát

verb - to go in the direction of

 
impress - zanechat dojem, zapůsobit, udělat dojem, učinit dojem
BrE
/ɪm'pres/ Přehrát
AmE
/ɪm'pres/ Přehrát

verb - to make somebody have strong feelings of admiration, to do or say something that has a strong effect on somebody

 
invisible - neviditelný
BrE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát

adjective - not able to be seen

 
no longer - už ne
BrE
/ˌnəʊ'lɒŋgə/ Přehrát
AmE
/ˌnoʊ'lɒŋgər/ Přehrát

adverb - not anymore

 
ring - kroužek, kruh
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

noun - a circle or an circular object

salt
salt - sůl
BrE
/'sɔ:lt/ Přehrát
AmE
/'sɔ:lt/ Přehrát

noun - a white substance that is used in cooking in order to preserve food or to improve the taste, it is present in the water of the seas and oceans

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

 
spin - točit se, otáčet se
BrE
/'spɪn/ Přehrát
AmE
/'spɪn/ Přehrát

verb - to turn quickly round and round

 
surface - povrch, plocha, hladina
BrE
/'sɜ:fɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfəs/ Přehrát

noun - the flat top or outside part of something, e.g. of a table etc; the flat top of a body of water

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

wave
wave - vlna (na moři apod.)
BrE
/'weɪv/ Přehrát
AmE
/'weɪv/ Přehrát

noun - a raised surface of something, e.g. of the sea

wound
wound - zranění, rána (zranění)
BrE
/'wu:nd/ Přehrát
AmE
/'wu:nd/ Přehrát

noun - an injury, a place where somebody was hurtPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Under the Waves" by Pete Droge

Americký zpěvák/skladatel PETER DROGE a jeho písnička UNDER THE WAVES, která se objevila např. v seriálu Grey's Anatomy (Chirurgové). Vy si ji budete moci poslechnout, doplnit do texu chybějící slova a nakonec si i celý text zkusit přeložit.
INTERMEDIATE

Question Time with Pete Droge

Exkluzivní rozhovor, který našim stránkám poskytl zpěvák a skladatel písní Pete Droge.
PRE-INTERMEDIATE

Předložka POD: below nebo under?

Článek o předložkách, které se používají ve významu POD.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář