Help for English

Let it Snow (vocabulary)

ELEMENTARY Vydáno dne 04.12.2008

Slovíčka z vánoční písně na Help for English.corn
corn - kukuřice
BrE
/'kɔ:n/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rn/ Přehrát

noun - maize, a grain plant with sweet yellow seeds

 
delightful - velmi příjemný, nádherný, přinášející potěšení
BrE
/dɪ'laɪtfl/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪtfl/ Přehrát

adjective - very pleasant, making you very happy

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

fire
fire - krb, ohniště
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

noun - a place in the room where you can light a fire

 
frightful - příšerný, strašný, děsný, otřesný
BrE
/'fraɪtfl/ Přehrát
AmE
/'fraɪtfl/ Přehrát

adjective - extremely bad

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
low - nízký
BrE
/'ləʊ/ Přehrát
AmE
/'loʊ/ Přehrát

adjective - not high, close to the ground

 
pop - puknout, vyskočit (náhle)
BrE
/'pɒp/ Přehrát
AmE
/'pɑ:p/ Přehrát

verb - to become loose very suddenly, to jump up very suddenly

 
sign - známka, stopa
BrE
/'saɪn/ Přehrát
AmE
/'saɪn/ Přehrát

noun - something that shows that something exists etc.

 
since - jelikož, neboť, protože, když
BrE
/'sɪns/ Přehrát
AmE
/'sɪns/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
tight - těsný, utažený
BrE
/'taɪt/ Přehrát
AmE
/'taɪt/ Přehrát

adjective - fastened very firmly so it is difficult to move; not loose

 
turn down - ztlumit (hudbu apod.), ztišit (hudbu apod.)
BrE
/ˌtɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to reduce the volume (of a radio etc.), to make something less loud, hot, strong etc.

 
warm - teplý, teplo
BrE
/'wɔ:m/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rm/ Přehrát

adjective - not cold; making you feel not cold

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain placePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Let it Snow!

Další známý americký vánoční hit.
INTERMEDIATE

'LET ALONE'

Krátký článek o užitečném idiomatickém spojení ‘LET ALONE’ a jeho použití.

PRE-INTERMEDIATE

"Let me ..."

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář