Help for English

ENJOY vs. JOIN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.07.2020

Další dvojice slov, která se studentům pletou kvůli své zdánlivé podobnosti.ENJOY vs. JOIN

Občas se stává, že studenti znají slovíčko enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ a pokud v textu narazí na jemu se podobající slovíčko join/'dʒɔɪn/, myslí si, že se jedná o sloveso s podobným významem. Podoba je zde ale čistě náhodná.

 • enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ = užít si
 • join/'dʒɔɪn/ = připojit se

enjoy

Sloveso enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ může mít významy užít si (něco), těšit se (z něčeho), mít radost (z něčeho), vychutnat si (něco), apod.

Pozn.: Pozor na výslovnost prvního písmena. Není tam /e/ ale /ɪ/.

My sister truly enjoys her new job. TTT *1
Jack enjoyed the match a lot yesterday. TTT *2
enjoyed a cup of coffee after dinner. TTT *3
Some people enjoyed the game, some didn't. TTT *4
Susan enjoyed playing tennis this morning. TTT *5
The children enjoyed the ride. TTT *6  

Pamatujte si, že po slovesu enjoy vždy následuje předmět:

He enjoyed.
He enjoyed it. TTT *7

Did you enjoy?
Did you enjoy the party? TTT *8

Také je dobré připomenout, že se sloveso enjoy nepojí s předložkou:

He enjoyed to the present.
He enjoyed the present. TTT *9

Sloveso enjoy se váže s dalším slovesem ve tvaru gerundia (s koncovkou -ing). Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

He enjoys to ski.
He enjoys skiing. TTT *10

Sloveso enjoy má však ještě jeden důležitý význam a v tom případě po něm následuje zvratné zájmeno:

 • enjoy oneself = bavit se (užívat si něco)

Enjoy yourself. TTT *11
Is he enjoying himself? TTT *12
Did you enjoy yourself at the party last night? TTT *13
I had a great time. I really enjoyed myself. TTT *14  

Sloveso enjoy je odvozeno od podstatného jména joy.

joy/'dʒɔɪ/ = radost, veselí
enjoy/ɪn'dʒɔɪ/ = mít radost, užít si

join

Druhé slovíčko má také široké použití:

 • join/'dʒɔɪn/ = připojit se, přidat se, zapojit se

Will you join me for a drink? TTT *15
Susan joined her friends in the pub. TTT *16
Paul entered and joined the queue for the bar. TTT *17
Go there without me and I'll join you later, ok? TTT *18
Peter saw us playing and joined in. TTT *19  

 • join/'dʒɔɪn/ = vstoupit, stát se členem

Join the club! TTT *20
Peter joined the army last year. TTT *21
A few new countries might join the EU. TTT *22
Jack joined our team five months ago. TTT *23
Why don't you join a gym? TTT *24  

 • join/'dʒɔɪn/ = spojit (se)

We joined hands and danced around the newlyweds. TTT *25
They joined forces and destroyed the enemy. TTT *26
A long bridge joins those two islands. TTT *27  

Pozn.: Odvozené podstatné jméno je joint/'dʒɔɪnt/ = kloub, spoj.

Join the club!

Toto hovorové spojení zde zmiňujeme úmyslně, protože si možná díky němu lépe zapamatujete samotné slovíčko join.

“Join the club!” = “Vítej v klubu!” (připoj se do klubu)

Toto zvolání se často používá, pokud se někomu stalo například něco nepříjemného, stejně jako vám. Do češtiny lze přeložit i jako “to znám”.

I don't know what's going on here. – Join the club, Jack! TTT *28
I'm broke. – Join the club! TTT *29
So you failed the exam too? Join the club! TTT *30

Překlad:
 1. Moje sestra si opravdu užívá svou novou práci.
 2. Jack si včera ten zápas velice užil.
 3. Po večeři jsem si vychutnal šálek kávy.
 4. Někteří lidé si tu hru užili, někteří ne.
 5. Susan si dneska ráno užila hraní tenisu.
 6. Děti si tu jízdu užily.
 7. Užil si to.
 8. Užil sis ten večírek?
 9. Měl radost z toho dárku. (Užil si ten dárek.)
 10. Užívá si (má rád) lyžování.
 11. Bav se.
 12. Baví se (on)?
 13. Bavil ses včera večer na tom večírku?
 14. Bavil jsem se. Opravdu jsem si to užil.
 15. Dáte si se mnou drink?
 16. Susan se přidala k přátelům v hospodě.
 17. Paul vešel a připojil se do fronty u baru.
 18. Běžte tam beze mě a já se k vám přidám později, ok?
 19. Peter viděl, jak hrajeme a přidal se.
 20. Přidej se do klubu!
 21. Peter loni vstoupil do armády.
 22. Několik nových zemí možná vstoupí do EU.
 23. Jack se stal členem našeho týmu před pěti měsíci.
 24. Proč nezačneš chodit do posilovny?
 25. Spojili jsme ruce a tancovali kolem novomanželů.
 26. Spojili své síly a zničili nepřítele.
 27. Dlouhý most spojuje ty dva ostrovy.
 28. Nechápu, co se tady děje. – Vítej v klubu, Jacku!
 29. Jsem švorc. – Vítej v klubu!
 30. Takže ty jsi taky tu zkoušku neudělal? Vítej v klubu!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Join the Debate!

Tip na způsob, jak procvičovat svoji mluvenou angličtinu.
PRE-INTERMEDIATE

Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY atd.

Slovesa LIKE, ENJOY apod. studenti často kvůli českému překladu používají špatně. Jaký je správný slovosled?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ENJOY vs. JOIN 7 12070 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 14 lety