Help for English

Chad Vader 1x04 (vocabulary A)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2009

Základní slovíčka ze čtvrté epizody internetového seriálu CHAD VADER.cash register
cash register - pokladna, kasa
BrE
/ˌkæʃ 'redʒɪstə/ Přehrát
AmE
/ˌkæʃ 'redʒɪstər/ Přehrát

noun - a machine in which the money is kept in a shop

catch
catch - chytit, chytat
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to take something that has been moving into your hand

 
doggie - pejsek, pejsánek, čoklík
BrE
/'dɒgi/ Přehrát
AmE
/'dɑ:gi/ Přehrát

noun - a nice word for a small or cute dog

 
excuse - omluva, výmluva
BrE
/ɪks'kju:s/ Přehrát
AmE
/ɪks'kju:s/ Přehrát

noun - the reason that you give when you apologize or when somebody blames you for something

frozen
frozen - zmražený
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - made solid by very low temperature

chicken
chicken - slepice, kur domácí
BrE
/'tʃɪkən/ Přehrát
AmE
/'tʃɪkən/ Přehrát

noun - a farm bird that cannot fly, a hen or a rooster, people eat its meat

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

 
immediately - okamžitě
BrE
/ɪ'mi:dɪətli/ Přehrát
AmE
/ɪ'mi:diətli/ Přehrát

adverb - at once, without waiting or delay

 
item - předmět, věc
BrE
/'aɪtəm/ Přehrát
AmE
/'aɪt̬əm/ Přehrát

noun - a thing

 
join - připojit se k, přidat se k
BrE
/'dʒɔɪn/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪn/ Přehrát

verb - to become a part of a group

loose
loose - volný, uvolněný
BrE
/'lu:s/ Přehrát
AmE
/'lu:s/ Přehrát

adjective - not tight, not firmly fixed

 
mean - podlý, sprostý, zákeřný
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - very unkind and rude

 
order - příkaz, rozkaz
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

noun - a command that must be obeyed

 
quit - skončit v práci, dát výpověď
BrE
/'kwɪt/ Přehrát
AmE
/'kwɪt/ Přehrát

verb - to stop working somewhere, to leave one's job

 
realize - uvědomit si, uvědomovat si
BrE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát
AmE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát

verb - to know or understand suddenly

 
rough - bouřlivý, rozbouřený
BrE
/'rʌf/ Přehrát
AmE
/'rʌf/ Přehrát

adjective - stormy and violent, not quiet

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
unless - pokud ne
BrE
/ʌn'les/ Přehrát
AmE
/ʌn'les/ Přehrát

conjunction - if not

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or direction

 
work - fungovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to function effectivelyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Question Time with Aaron Yonda

Rozhovor, který našim stránkám poskytl jeden z tvůrců seriálu CHAD VADER, Aaron Yonda.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x02

Druhá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x04

Čtvrtá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář