Help for English

Chad Vader 1x04

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2010

Čtvrtá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.Učíme se se seriálem

CHAD VADER

Chad Vader - Banner

Seriál Chad Vader nyní pokračuje čtvrtým dílem. Pokud jste neviděli předcházející epizody, začněte zde.

UPOZORNĚNÍ: Tato stránka může obsahovat výrazy nevhodné pro děti!


PLÁN VÝUKY:

  1. Podívejte se na celou epizodu bez textu či titulků a snažte se pochopit, o čem daný příběh je.
  2. Přečtěte si celý text níže včetně poznámek. Video při čtení spusťte, abyste mohli zároveň číst a zároveň text slyšet. Nezapomeňte, že na každé slovo v textu lze dvakrát kliknout a slovníček Vám ho automaticky vyhledá.
  3. Podívejte se na celou epizodu znovu.
  4. Naučte se slovíčka pomocí našeho online zkoušení nebo výukového software.
  5. Prostudujte si vysvětlení gramatiky a slovní zásoby.

Angličtina se seriálem Chad Vader

Season 1, Episode 4:

Dog in the Store


Transcript and comments

CHAD VADER: Whoah!

HAL: Excuse me, where are your live chickens?

CHAD VADER: We do not carry that item.

HAL: I found some frozen ones but they won't work for my Voodoo ritual.

CHAD VADER: We do not carry that item!

HAL: But where are they?

CHAD VADER: I told you already we do not have live chickens! Does this look like a chicken coop? Do not ask me where they are because they are NOT HERE!

HAL: You're a bad and mean man and I didn't like where you were angry and I didn't care for how your words assaulted me.

JEREMY: Lord Vader, come quick! There's a dog loose in the store!

CHAD VADER: A dog?!

* * *

CHAD VADER: I want this canine captured immediately, alive if possible. Commander Wickstrom, take your squadron and find that dog. Do not return without it.

LIONEL: Um, I'm not supposed to leave the cash register. Randy's orders. He says I wander.

WEIRD JIMMY: I gotta go clean the septic tank.

JEREMY: Right... I'm gonna take my squadron and go find that dog. Here doggie, doggie....

* * *

CHAD VADER: I can't believe you're going out with Clint. Why him, why would you...

WEIRD JIMMY: Hey, ah, could you...? She dumped you, didn't she?

CHAD VADER: How did you...

WEIRD JIMMY: You and I have a lot in common, Chad. I used to be the day shift manager here at Empire Market. Then they made me the night shift manager, just like you. Soon after I developed some... minor problems. Now my life is over...

CHAD VADER: Well... I must go back inside now.

WEIRD JIMMY: Chad, it doesn't have to be like this. You always have a choice. Unless you're me...

* * *

LIONEL: You're savin' a lot!

CUSTOMER: Yeah, you always say that.

LIONEL: And you always save a lot!

LIONEL: Lord Vader can anything travel faster than the speed of light?

CHAD VADER: No, I've told you already! Nothing's faster than the speed of light!

LIONEL: Then the speed of light wins.

CHAD VADER: Yes, fine-- have you seen Commander Wickstrom?

JEREMY: I can't catch him, Lord Vader!

LIONEL: The dog!

CHAD VADER: I want that dog, not excuses.

JEREMY: He's too fast!

CHAD VADER: Grrrr! Apparently I'm the only one who can do anything around here!

* * *

CHAD VADER: You did not pay for that! Get back here!

* * *

CHAD VADER: I have you now!

* * *

CHAD VADER: I caught you.

LIONEL: Hey Chad, you caught the dog!

CHAD VADER: How did this creature get into this facility in the first place?

LIONEL: Well... it's my dog.

* * *

WOMAN: Good morning, Chad.

CLINT: Look at my neck, look at my neck!

RANDY: Chad, we need to talk.

CHAD VADER: Return the day shift to me, Randy. You do not realize the power I possess. Together we could rule Empire Market as general manager and day manager!

RANDY: C'mon Chad, you've had a rough first night, let's go in my office and--

CHAD VADER: You will join me or die!

RANDY: You really mean that, Chad?

CHAD VADER: No, please give me my day shift back.

RANDY: This is silly.

CHAD VADER: Silly?! How dare you?! I have given everything to this store! It's all I care about! But I get nothing in return but treachery and contempt! It appears there is nothing left for me here. I quit.

RANDY: C'mon, Chad.

CHAD VADER:Goodbye.


 

Wordlist

Slovíčka z této epizody si můžete prostudovat a procvičit ve dvou okruzích:

Chad Vader 1x04 (A) - základní slovíčka pro úroveň PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x04 (B) - slovíčka pro pokročilejší (INTERMEDIATE - UPPER-INTEREMDIATE)


 

Grammar and vocabulary

 

Anglická gramatika

vazba s GO

Jako první věc, na kterou se podíváme v gramatické části, jsou vazby se slovesem GO. Asi znáte vazbu GO + -ing, která se používá, když si jde někdo zaplavat, zarybařit, za nákupy, zalyžovat apod., tedy jde-li na nějaký čas provozovat nějakou činnost:

go skiing, go swimming, go shopping, go snowboarding, go bowling, go dancing, go fishing...

V dnešní epizodě seriálu se ale objevila jiná vazba se slovesem GO - sloveso GO + základní tvar slovesa. Ta se používá, když někdo jde udělat nějakou jednorázovou činnost.

Go find that dog!
I gotta go clean the septic tank.

Tato vazba se dá použít víceméně jen tam, kde je tvar slovesa GO v tomto tvaru (tedy v budoucím čase, v infinitivu, za modálními slovesy, v rozkazovacím způsobu apod.). Je-li GO ve tvaru jiném (gone, going, went), použijeme infinitiv s TO:

I went find that dog. -- I went to find that dog.
We're going see the film Avatar. -- We're going to see the movie Avatar.

 

Stažené tvary

Podíváte-li se na celý text této epizody, zjistíte, že téměř všude dochází ke zkracování DO NOT na DON'T, HE IS na HE'S, CANNOT na CAN'T apod. Těmto tvarům se říká 'stažené tvary' (contractions). V neformální mluvené i psané angličtině je to jev zcela běžný. Dokonce pokud byste v neformální situaci použili nestažený tvar, bylo by to považováno za chybu, za něco nesprávného, nepřirozeného. Máte-li např. zadáno npasat neformální esej, měli byste používat stažené tvary.

Když se ale podíváte na projev Chada Vadera, zjistíte, že tyto tvary zásadně nepoužívá. I to je totiž důvod, proč vypadá jako z jiné planety. Takto se nemluví. Jeho projev je přehnaně formální. Jako studenti angličtiny byste měli vědět, že nepoužívání stažených tvarů patří např. do formálních esejí. Zní-li tedy zadání "napište formální esej", "napište obchodní dopis" apod., tvary I'M, DON'T, CAN'T by se tam neměly objevit v žádném případě.

Stahování či nestahování tedy závisí na zvoleném stylu. Nelze si říci, že je to úplně jedno, co použiju. Nesprávně zvolený styl je totiž možná stejnou chybou jako nesprávně zvolený čas či nesprávně zvolené slovo.

Zajímají-li Vás různé typy stažených tvarů, přečtěte si článek Apostrof v angličtině.

 

Anglická slovní zásoba

V sekci Slovní zásoba se nejprve zaměříme na dvojice slovíček, která se lidem často pletou, nebo u kterých je vhodné poukázat na rozdíl.

 

lose / loose

Rozhodně jeden z evergreenů v oblasti studentských chyb. Zkuste si vygooglovat název největšího hitu skupiny R.E.M. - LOSING MY RELIGION. Zjistíte, že správně napsané (losing) toto spojení Google najde cca 800 tisíckrát. A špatný pravopis (loosing)? Ten má více než 400 000 hitů!

LOSE / lu:z / je sloveso "ztratit".

LOOSE / lu:s / je přídavné jméno "volný"

Více o těchto dvou slovech najdete v samostatném článku LOSE vs LOOSE.

 

wonder / wander

Této dvojici jsme se již věnovali v analýze druhé epizodu seriálu CHAD VADER.

WONDER / wʌndə / - dumat, přemýšlet, říkat si v duchu

WANDER / wɒndə / - toulat se, bloumat

Lionel si nám zde stěžuje na to, že o něm Randy říká, že se toulá po obchodě.

LIONEL: Um, I'm not supposed to leave the cash register. Randy's orders. He says I wander.

 

than / then

Tak tato dvě slova, řákáte si možná, jsou přece zcela jasná. No, divili byste se, kolika lidem se pletou.

THAN / ðæn / - (předložka) NEŽ

THEN / ðen / - (příslovce) POTOM

Viz ukázka ze seriálu:

LIONEL: Lord Vader can anything travel faster than the speed of light?

CHAD VADER: No, I've told you already! Nothing's faster than the speed of light!

LIONEL: Then the speed of light wins.

 

mean / mean

Tato dvě slova, ač se píšou a čtou stejně, mají zcela odlišný význam.

MEAN / mi:n / - (příd. jméno) hrubý, zlý, lakomý

MEAN / mi:n / - (sloveso) mínit, myslet, myslet to tak

Na začátku epizody se zde objevilo:

HAL: You're a bad and mean man.

Na konci potom:

CHAD VADER: You will join me or die!

RANDY: You really mean that, Chad?

CHAD VADER: No, please give me my day shift back.

 

Zdrobněliny

Na začátku slyšíme, jak Jeremy volá na psa DOGGIE, DOGGIE. Ve filmu Vetřelec (Alien) zase hledali kočku a volali na ni KITTY KITTY. Ano, tak se na zvířátka v angličtině volá. Angličtina nemá tolik možností zdrobňování jako čeština, ale přídávání -Y nebo -IE je jednou z nich.

Tuto zdrobňovací koncovku převážně používáme u jmen lidí:

JOHN - JOHNNY

KATE - KATIE

STEVE - STEVIE

SUSAN - SUSIE

V minulých dílech jsme zaslechli např. i slovo SWEETIE - zlatíčko.

Takto ale nelze zdrobnit jen tak kterékoliv slovo. Zdrobňování v angličtině je ale kapitola sama pro sebe a dočtete se o něm více v samostatném článku zde.

 

 

Anglické idiomy

Mezi idiomy si dnes uvedeme jen dvě idiomatické vazby:

 

in common

Tuto vazbu používáme ve spojení se slovesem HAVE a znamená potom "mít něco společného".

We have nothing in common.
What do they have in common?
WEIRD JIMMY: You and I have a lot in common, Chad.

 

in the first place

Druhým spojením je IN THE FIRST PLACE. Jeho význam nejlépe pochopíme na příkladu z dnešní epizody:

CHAD VADER: How did this creature get into this facility in the first place?

Ptá se, jak se to vůbec, jak se to v první řadě stalo. Neřeší tedy, co s ním udělají, komu zavolají, ale řeší to, jak to vlastně začalo.

 

Anglický slang

V dnešní epizodě byly postavy až překvapivě slušné a žádný šťavnatý slang nás tu nečekal. Zmíníme si ale možná jen hovorové použití slovesa DUMP jako 'dát někomu kopačky'.

WEIRD JIMMY: She dumped you, didn't she?

Pokud byste chtěli totéž říci méně hovorově, sáhněte po frázovém slovesu BREAK UP - rozejít se:

She broke up with you, didn't she?

Hovorovým výrazům z oblasti vztahů, lásky a sexu jsme se věnovali v samostatném článku zde.

 


 

ACKNOWLEDGEMENTS:

Starring:
Chad/Hal - Aaron Yonda (MySpace)
Clint/Voice of Chad - Matt Sloan (Myspace)
Jeremy - Paul Guse (web)
Clarissa - Christina LaVicka (web)
Weird Jimmy - Craig Johnson (MySpace)
Randy - Brad Knight
Lionel - William Bolz (web)
Shoplifter - Josh Klessig (web)
Customer - Kristian Knutsen
Tammy - Kealynn Kees
Dog - Skyler (web)
Extras - Melvin Arendt, Sid Bagley, Ari Lubet, Brandon Hillman, Jordan Thomas, Roxane Kurlish, Farrell Kurlish, Lisa Dave, Katie Horton, Sam Lawson (web), Vanessa Tortolano

Location Supervisor - Amanda Biederman

Based on an idea by Tim Harmston
Filmed on Location at Willy Street Co-op (web), Madison, WI

Producer/Casting Director - Courtney Collins (web)

Director of Photography/Art Direction - Tona Williams (web)
Assistant Director/Lighting Designer - John Urban (web)
Second Assistant Director - Doug Chapin (web)
Boom Operators - Kristian Knutsen, Kathy Fischer, Ari Lubet
Trained dog provided by - Blue Dog Training: Sarah Kalnajs and Andrew Kalnajs (web)
Sound Designer - John Lee
Music - Andrew Yonda (web)
"Shuckin'" by The Lonesome Rogues (web)
Editors - Aaron Yonda and Matt Sloan
Digital Effects/Audio Mixing - Aaron Yonda
Special Effects - Saul Mandel (web)
Grips - Doug Chapin (web), Jordan Marko, Ari Lubet, Shaun Parker
Make-up - Craig Johnson
Location Liaison - Brendon Smith
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x06

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x01

První epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x02

Druhá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chad Vader 1x04 5 13344 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety