Help for English

Zdrobněliny v angličtině (diminutives)

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.06.2008

Jakým způsobem lze v angličtině zdrobňovat?Zdrobněliny v angličtině

(diminutives)

Jedním z půvabů českého jazyka je to, že můžeme vytvářet velké množství zdrobnělin. Ze slova malý můžeme vytvořit zdrobnělinu maličký, malinký, malinkatý, či dokonce malilinkatý, nebo malilinkaťoučký. Zdrobňovat můžeme podstatná jména, přídavná jména a ti, kdo mají více fantazie, si jistě hravě poradí i s dalšími slovními druhy. Jak je to ale v angličtině? Je něco takového vůbec možné?

I v angličtině zdrobněliny existují, zdaleka však ne v takové míře jako v češtině. V tomto článku se podíváme na to, jaké typy zdrobnělin jsou v angličtině možné.

little a small

Jedním z nejčastějších způsobů, jak lze v angličtině zdrobňovat je přidání slůvka LITTLE před podstatné jméno. LITTLE totiž narozdíl od přídavného jména SMALL nemluví jen o velikosti, ale spíše vyjadřuje nějaký osobní vztah mluvčího k dané věci. Porovnejte:

They live in a small house in the suburbs. Zde jde pouze o velikost, je to prostě malý dům.

They live in a little house in the mountains. Tady v češtině použijeme zdrobnělinu, jedná se o nějaký citový vztah mluvčího, vyjadřuje, že je ten dům hezký, malebný, romantický apod.

The Yorkshire Terrier is a small dog. Zde jde pouze o velikost.

You're my little dog. Tuto větu bychom mohli říct svému psovi, kterého máme rádi, i kdyby se jednalo o velkou dogu.

Vlastní jména

Možná nejčastějším typem zdrobňování v angličtině je zdrobňování jmen. Zdrobnělá jména potom mají většinou koncovku -Y, -IE či -EY, což přišlo od Skotů. Takto zdrobnělé jméno ale většinou podstoupí další změny, nepřijímá pouze koncovku.

John - Johnny, Jane - Janie, Peter - Petey, Margaret - Maggie, Catherine - Katie, Susan - Susie, Ness - Nessie (přezdívka lochneské obludy) atd.

Některá jména se zdrobňují tak, že je nejprve zkrátíme (tzv. clipping) a potom přidáme -S:

Julia - Jules, William - Wills, David Beckham - Becks, (podobně také grandfather - gramps)

Tvoření pomocí koncovek

U některých obecných podstatných jmen lze zdrobňovat také pomocí koncovek. Toto však narozdíl od češtiny není produktivní, tedy nelze tak vytvářet zdrobněliny libovolně od všech podstatných jmen, jak se nám zachce. Existují slova, která lze zdrobňovat jedním způsobem, jiné jiným, ale většina nejde zdrobňovat vůbec.

-Y, IE

Tato koncovka, kterou jsme již zmínili výše u jmen, se používá i u obecných podstatných jmen:

dog - doggy/doggie (pejsek), kitten - kitty (koťátko), thing - thingy (věcička), kiddy (dítko), auntie (tetička), dearie (zlatíčko), mommy / mummy (maminka), daddy (tatínek), granny (babička), lad - laddy/laddie (klouček), lass - lassie (děvčátko), pinkie (malíček), sweetie (zlatíčko)

Pozor, ne vždy se však jedná o zdrobnělinu ale pouze o hovorový výraz (cabbie - taxikář, roomie - spolubydlící, hankie - kapesník, townie - obyvatel města, hottie - sexy kočka). Některá slova sice vznikla pomocí zdrobňování, ale dnes se jedná o zcela nezabarvené výrazy používané v běžné angličtině (cookie - sušenka, movie - film apod.)

-ETTE

Zdrobňující koncovka -ette se používá pouze u několika slov.

cigarette (cigar - cigarette), diskette (disc - diskette) kitchenette (kitchen - kitchenette), statuette (statue - statuette), novelette (novel - novelette)

Další slova končí na koncovku -ette, u nich se už ale nejedná o zdrobněliny (cassette, brunette, suffragette, atd.)

-LET

Další častá zdrobňující koncovka je -let. Používá se především u následujících slov:

piglet (prasátko, sele)

booklet (to známe i v češtině, je to taková ta knížečka, která se vkládá např. do krabičky s CD)

ringlet (malý kroužek či kolečko, používá se i ve spojení 'ringlet curls', což jsou drobné kudrlinky ve vlasech)

starlet (hvězdička, používá se např. i pro označení méně známých herců a hereček)

eyelet (očko, ne však jako část těla, ale spíše jako očko v látce) apod.

Další častá slova jsou: droplet (kapička), islet (ostrůvek), leaflet (letáček)

Méně používaná jsou např.: eaglet (mládě orla), owlet (mládě sovy), nutlet (oříšek), plantlet (rostlinka), rootlet (kořínek), shrublet (keřík), streamlet (potůček), treelet (stromek)

-LING

Na koncovku -ling většinou končí mláďata zvířat či malé rostliny.

duckling (kachňátko), gosling (housátko), nestling (ptáčátko - to co je ještě v hnízdě), nurseling / suckling (mláďátko - to, co ještě saje mateřské mléko, lze to použít i pro malé dítě), sapling (mladý stromek), fingerling (mladá ryba), codling (mladá treska)

-KIN

Poslední zdrobňující koncovka, kterou zmíníme je -kin, která se objevuje velmi zřídka.

lambkin (jehňátko)

Možná proto je velmi populární slovíčko PUMPKIN jako oslovení někoho, koho má člověk rád, i když nejde o zdrobnělinu. Koncové -kin totiž tak působí.

Závěr

Jak jste si mohli všimnout, angličtina nemá zdrobněliny, jak je známe my. Existuje několik slov, která mohou přibírat zdrobňující koncovky, těch je ale velmi málo. Rozhodně není možné zdrobněliny vytvářet produktivně, jako v češtině. Kdo umí dobře česky, dokáže vytvořit zdrobnělinu z čehokoliv. V angličtině to nejde. Od slova CAR např. nelze vytvořit ani CARREY, ani CARLET, ani CARRETTE, ani CARKIN. To by byla nesmyslná slova, která by nikdo nepochopil. Jediný spolehlivý univerzální způsob, jak zdrobnělinu vyjádřit, je použití přídavného jména LITTLE před podstatným jménem. Jiné možnosti v angličtině otevřené nejsou.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
ALL LEVELS

Co je potřeba pro studium v USA?

Informace o tom, co je potřeba udělat pro roční studijní pobyt na střední škole v USA.
ALL LEVELS

Předplatné pro školy na rok 2021/2022

Nabídka předplatného aplikace English Me pro školy na školní rok 2021/2022

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zdrobněliny v angličtině (diminutives) 26 27776 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety