Help for English

Hovorová angličtina #3

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.04.2007

Časté hovorové výrazy týkající se vztahu mezi dvěma lidmi (obvykle opačného pohlaví), lásky a možná i sexu.Hovorová angličtina #3

V tomto pokračování seriálu věnovaného hovorové angličtině se podíváme na nejčastější výrazy týkající se vztahů, především těch milostných a erotických. Vyhneme se výrazům vulgárním a neslušným, ale přesto věřím, že dnešní lekce bude pro vás užitečná.
BABE /  beɪb/
HON /  hɒn/
LOVE /  lɒv/, LUV /  ləv/

Tyto výrazy se používají jako oslovení partnera nebo partnerky. BABE a HON jsou zkrácené hovorové verze slov BABY a HONEY (ta lze samozřejmě použít i v nezkrácené verzi). LOVE se může ojevit ve zkomolené psané podobě 'LUV'. Můžeme je do češtiny přeložit jako 'miláčku, zlato, lásko'. BABE používají muži pro ženy, HON a LOVE lze použít pro obě pohlaví.

I love you, babe.
Hi hon, are you back already?
Where have you been, love?


CRUSH /  krʌʃ/
HAVE A CRUSH ON somebody
Toto podstatné jméno se v hovorové angličtině používá převážně ve spojení have a crush on somebody. Označuje to, když je někdo do někoho zakoukaný.

I've found out my best friend has a crush on me. What do I do?
He has a crush on this woman, Wendy.
Well, maybe it's more than a crush.


HAVE A THING FOR somebody /  hæv ə θɪŋ fə/
Když se řekne, že někdo 'has a thing for somebody', znamená to, že k někomu něco cítí, že má o něj zájem. Má podobný význam jako HAVE A CRUSH ON somebody.

I kinda have a thing for this girl.

Obecně se ale dá tato fráze použít ve smyslu, že se někdo má pro něco slabost, obecně se mu něco líbí, obecně ho něco přitahuje.

He has a thing for older women.


HIT ON somebody /  hɪt ɒn/
Spojení 'HIT ON somebody' používáme ve významu 'jet po někom, balit někoho'.

I saw you hitting on Kate the other day.
Do you think he's hitting on me or having some kind of crush?


CHICK /  tʃɪk/
Toto slůvko používají převážně kluci teenageři a označuje prostě dívku. Doslovný překlad je 'ptáče', ale volně to můžeme přeložit jako 'holka, kočka'.

She's a college chick.
He prefers older chicks.


HOT /  hɒt/
Řekneme-li o někom, že je 'hot', nemá to samozřejmě nic společného s homosexualitou, neznamená to tedy 'teplý', ale 'SEXY'.

How do I get a really hot chick to love me?
Do you like him? -- Yeah, I think he's totally hot!


GO OUT with somebody /  gəʊ aʊt wɪθ/
TAKE somebody OUT /  teɪk aʊt/
ASK somebody OUT /  a:sk aʊt/
Tyto tři fráze používáme tehdy, když spolu dva lidé chodí, randí apod. GO OUT tedy znamená 'chodit s někým' nebo 'jít na rande', TAKE OUT znamená 'vzít někoho na rande' a ASK OUT je 'pozvat někoho na rande'.

We've been going out for three months now.
Would you like to go out with me sometime?

I think that there are a lot of guys who would like to take you out.

Why don't you ask her out? -- I'm afraid she'd say no.


DATE /  deɪt/
Ve významu 'rande' se používá podstatné jméno DATE:

I'm going on a date tonight.
When was the last time you had a date?
We didn't even kiss on our first date.

DATE může být i sloveso, které má stejný význam jako GO OUT:

I've been dating this guy for three months...


CHEAT ON somebody /  tʃi:t ɒn/
Pokud někdo někomu 'zahejbá', použijeme frázové sloveso 'CHEAT ON somebody'. CHEAT samozřejmě znamená 'švindlovat, podvádět'.

He's been cheating on her for some time now.
I'd never cheat on you and you know it.


DUMP somebody /  dʌmp/
Toto soveso můžeme přeložit jako 'dát někomu košem, dát někomu kopačky'. Používáme ho tedy v těch případech, kdy někdo ukončil vztah s tím druhým.

What's up with you, man? -- She dumped me!
He had sex with her and then he dumped her.

Pro rozchod běžně používáme frázové sloveso BREAK UP, nebo BREAK UP WITH somebody.

We broke up.
She broke up with me.


MAKE OUT /  meɪk 'aʊt/
MAKE OUT WITH somebody
Toto frázové sloveso se používá ve významu 'vášnivě se líbat'. Nemusí se ale týkat jen líbání. Jde o takový fyzický kontakt, kdy se dva líbají, objímají, hladí.... prostě nedojde k sexu.

If you were just making out with clothes on, there's no danger of pregnancy. - toto byste se mohli dočíst v nějakém dívčím časopise :-)
I didn't make out with a girl until I was fifteen.

Někteří dokonce pojem MAKE OUT používají pro ten způsob 'muchlování', kdy skutečně k pohlavnímu styku dojde. Často však jde skutečně jen o ono líbání, objímání atd. Např ve filmu ROAD TRIP je tento protiklad:

You can't make out with someone,
then pretend you had sex with them.


GO ALL THE WAY /  gəʊ 'a:l ðə 'weɪ/
Naopak od frázového slovesa 'make out', výraz 'GO ALL THE WAY' označuje to, že se ti dva spolu vyspali, nezůstalo u líbání, neckingu, pettingu... prostě ušli 'celou cestu', udělali to celé.

We didn't just make out. We went all the way.
I wouldn't go all the way with a boy if I didn't love him.

Jinak pro sex běžně používáme frázi HAVE SEX, nebo poněkud hezčí vazbu MAKE LOVE (milovat se).
TURN somebody ON /  tɜ:n ɒn/
Frázové sloveso 'TURN ON' se používá ve významu 'sexuálně/eroticky vzrušovat'. Původní význam je samozřejmě 'zapnout'. Jak k tomu v angličtině dospěli, z toho možná pochopíme sami.

She turns me on like no other woman in my life.
He's turned on everytime I touch him.

Jako 'eroticky/sexuálně vzrušovat' můžeme přeložit i sloveso AROUSE.
HORNY /  hɔ:nɪ/
Přídavné jméno HORNY používáme ve významu 'nadržený' (sexuálně).

He's just a horny teenager.


Závěrem

Ukázali jsme si zde alespoň ty slušnější fráze a výrazy, které se v hovorové angličtině používají, když mluvíme o vztazích dvou lidí opačného pohlaví. Záměrně jsem se vyhýbal vulgarismům. Šikovný student si ale poradí a potřebné výrazy si najde jinde. Na naše stránky chodí i hodně dětí a podobné věci si zatím nemůžeme dovolit.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #2

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‚What‘s up?'
PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #5: Zdůrazňování

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.
PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #4: Krátká zvolání

Přehled nejrůznějších zvolání, otázek apod., které se v běžné mluvené angličtině často objevují. Dozvíte se, jak řekneme anglicky např. TO ZROVNA! nebo TO SI PIŠ! nebo DOBŘE TI TAK!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina #3 26 48889 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 měsíci