Help for English

Chad Vader 1x04 (vocabulary B)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2009

Slovíčka pro pokročilejší angličtináře ze čtvrté epizody internetového seriálu CHAD VADER. 
apparently - patrně, zjevně, očividně, zřejmě
BrE
/ə'pærəntli/ Přehrát
AmE
/ə'pærəntli/ Přehrát

adverb - as it appears, but not necessarily true

 
assault - napadnout, zaútočit
BrE
/ə'sɔ:lt/ Přehrát
AmE
/ə'sɔ:lt/ Přehrát

verb - to attack or threaten with an attack

canine
canine - pes, psovitá šelma
BrE
/'keɪnaɪn/ Přehrát
AmE
/'keɪnaɪn/ Přehrát

noun - a dog or an animal from the dog family

 
capture - zajmout
BrE
/'kæptʃə/ Přehrát
AmE
/'kæptʃər/ Přehrát

verb - to take somebody prisoner

 
care for - mít rád, líbit se (někomu něco)
BrE
/'keə fɔ:/ Přehrát
AmE
/'ker fɔ:r/ Přehrát

verb - to like someone or something

 
contempt - pohrdání, opovržení
BrE
/kən'tempt/ Přehrát
AmE
/kən'tempt/ Přehrát

noun - open disrespect for someone or something

coop
coop - kurník
BrE
/'ku:p/ Přehrát
AmE
/'ku:p/ Přehrát

noun - a small structure built for poultry, esp. chickens

 
creature - tvor, zvíře, bytost, stvoření
BrE
/'kri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'kri:tʃər/ Přehrát

noun - a living being, an animal

 
dare - odvážit se, troufnout si
BrE
/'deə/ Přehrát
AmE
/'der/ Přehrát

verb - to be brave enough to do something

 
develop - onemocnět (něčím)
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to start to show signs of an illness or disease

 
dump - dát kopačky (komu)
BrE
/'dʌmp/ Přehrát
AmE
/'dʌmp/ Přehrát

verb, informal - to break up with somebody

 
facility - zařízení, instituce
BrE
/fə'sɪlɪti/ Přehrát
AmE
/fə'sɪlət̬i/ Přehrát

noun - a building in a town or city that is used for a particular activity, e.g. a swimming pool, a stadium etc.

 
minor - menší, méně závažný, méně významný
BrE
/'maɪnə/ Přehrát
AmE
/'maɪnər/ Přehrát

adjective - of lesser importance or seriousness

 
possess - vlastnit, mít
BrE
/pə'zes/ Přehrát
AmE
/pə'zes/ Přehrát

verb - to have something as your own, to own

 
ritual - rituál
BrE
/'rɪtjʊəl/ Přehrát
AmE
/'rɪtjʊəl/ Přehrát

noun - a ceremony done in a certain way

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
septic tank - septik, jímka
BrE
/'septɪkˌtæŋk/ Přehrát
AmE
/'septɪkˌtæŋk/ Přehrát

noun - an underground container where all the things from the toilets go

 
squadron - eskadra
BrE
/'skwɒdrən/ Přehrát
AmE
/'skwɑ:drən/ Přehrát

noun - a navy or an air force unit

 
tank - nádrž
BrE
/'tæŋk/ Přehrát
AmE
/'tæŋk/ Přehrát

noun - a large container for storing liquids, esp. liquid fuel

 
treachery - zrada, lest
BrE
/'tretʃəri/ Přehrát
AmE
/'tretʃəri/ Přehrát

noun - an act of betrayal or deceptionPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Question Time with Aaron Yonda

Rozhovor, který našim stránkám poskytl jeden z tvůrců seriálu CHAD VADER, Aaron Yonda.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x04

Čtvrtá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x06

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář