Help for English

Hovorová angličtina #6: Citoslovce

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.09.2010

Přehled častých anglických citoslovcí. Doplněno zvukovými nahrávkami!Hovorová angličtina #6:

Citoslovce v angličtině

Většině slovních druhů jsme již na našich stránkách věnovali nejrůznější články. O citoslovcích (interjections) zatím však padla zmínka jen zřídka. V dnešním článku to napravíme a uvedeme si přehled nejčastějších anglických citoslovcí s výslovností a samozřejmě významem. Citoslovce spadají převážně do hovorové angličtiny, proto jsem tuto látku zařadil jako šestý díl seriálu o hovorové angličtině a slangu.

V článku jsou použity nahrávky rodilého mluvčího americké angličtiny.

 


Souhlas

Souhlas vyjadřujeme slovem YES, ale také citoslovcem YEAH / jeə /.

Look at her. Isn't she hot? -- Yeah, she sure is.

Krátké hovorové souhlasné odseknutí je YEP / jep /, to se ale považuje za nezdvořilé, proto ho používejte jen s přáteli apod.

Did you do what I asked you to do? -- Yep.

Místo slov nám někdy postačí vydat zvuk UH-HUH / ˌʌ'hʌ nebo ˌə'hə /, který podobně používáme i v češtině.

Do you think you can make it today? -- Uh-huh, that shouldn't be a problem.

Samotné HUH / / používáme často jako 'tázací dovětek' (podobně jako např. isn't it, don't you apod.), kterým si chceme trošku vynutit souhlas toho druhého člověka:

The music was great, huh?
Now you regret it, huh?

Lze ho použít i tehdy, když jsme někomu nerozuměli a chceme, aby nám zopakoval, co říkal.

A: This party sucks.
B: Huh?
A: I said that the party sucks!

Ještě zmíním slovíčko DUH / dʌ: /, které uslyšíme především v americké angličtině. Mnozí toto citoslovce znáte z filmů a seriálů. Mladí ho používají, když chtějí říct, že něco tak skutečně je, ale že to přece je jasné. Trochu tím naznačují, že ten druhý je hlupák.

Did you know he's gay? -- Duh!
Don't let your dad find out about the weed. -- Duh!

 


Nesouhlas

Kromě známého NO můžeme použít hovorovější NAH / nɑ: /:

Let's go to that new pizza place. -- Nah, I don't like pizza.

V neformální řeči se používá opak uvedeného YEP - NOPE / nəʊp /. Opět jde o jakési odeknutí a použité na nepravém místě může znít i velmi nezdvořile.

Anything to drink? -- Nope.

Pro souhlas používáme UH-HUH, nesouhlasit můžeme podobným zvukem
- UH-UH / ˌʌ'ʌ neboˌə'ə /:

Need help?-- Uh-uh, I can do it.

 


Váhání

Když váháme, opět si můžeme pomoci několika různými citoslovci, jež jsou spíše písemnou podobou zvuku, který člověk při váhání používá. Jsou to především:

UM / əm nebo ʌm /
ER
/ ɜ: či ɜ:r /
UH
/ ʌ nebo ə či ɜ: /

Místo těchto zvuků se také lidé naučili používat další slovní výplně jako např. WELL či YOU KNOW, KINDA (kind of), SORTA (sort of), LIKE... Přílišné používání těchto zbytečných slov je vždy na škodu, do formální řeči se nehodí vůbec. Slovním výplním se ale budeme věnovat jindy.

 


Pochopení

Když nám něco dojde, něco pochopíme, použijeme AH / ɑ: / nebo
AHA
/ ɑ:'hɑ: /.

Ah, it was you all along who kept sending me those weird emails.
Aha! I see now!

Běžné české 'aha' můžeme vyjádřit i spojením I SEE (doslova chápu, rozumím).

 


Překvapení, šok

Když nás něco překvapí, použijeme jeddoduše OH / əʊ /:

Oh, it's you.
He won the lottery. -- Oh, really?

Často používané je v těchto situacích také citoslovce HEY / heɪ /:

Hey, what a surprise!
Hey, you're back!

Pokud chceme vyjádřit nadšení či velmi silné překvapení, jistě znáte zvolání
WOW
/ waʊ /:

Wow! Look at that car!
So, what do you think? -- Well, wow!

Pokud se jedná o překvapení spíše negativní, používají se citoslovce
GOSH
/ gɒʃ /, GEE / dʒi: / či YIKES / jaɪks /:

Gee, why did it happen to me?
Gee, I'm sorry about that.
Gosh, did she really go out with that idiot?
Yikes, it's late!

Pokud nás něco nemile překvapí, existuje množství nejrůznějších nadávek či slovních výlev, jako např. DARN, DAMN, CRAP, F*CK, SH*T apod. Překládat je můžeme množstvím českých výrazů, od mírnějšího 'sakra' až po různé vulgarismy.

Hodit se může i zvolání PHEW / fju: /. Používáme ho, když chceme vyjádřit, že jsme rádi, že je něco už u konce a nebo že se to nestalo.

Phew, that was close!
Phew, that was a helluva long movie!

 


Radost

Udělá-li nám něco radost, můžeme zvolat např. YAY / jeɪ /:

There's no school tomorrow, yay!

Podobný význam mají např. HOORAY / hə'reɪ / či YIPPEE / jɪpi: /.

 


Bolest

Zařvat bolestí můžete v angličtině podobně jako v češtině - OW / /.

Ow, that hurts!

Znát možná budete i pěkné OUCH / aʊtʃ /, význam je podobný, i když toto citoslovce byste asi nepoužili u déle trvajících bolestí, spíše když Vás něco najednou zabolí, někdo vás dloubne, píchne, praští apod.

Ouch! What did you pinch me for?

 


Něco se omylem stalo

Pěkná citoslovce jsou OOPS / ʊps / a WOOPS či WHOOPS / wʊps /. Použijeme je, když se nám něco omylem přihodí, např. něco rozbije, spadne na zem apod.

Oops, sorry. I spilled some coffee.

S tímto souvisí citoslovce UH-OH / 'ʌˌəʊ /, které použijeme, když si uvědomíme, že máme problém.

Uh-oh! I think my boss saw me. I'm in trouble!


Ticho!

Pokud chceme, aby někdo ztichl, použijeme podobný zvuk jako v češtině, tedy SH / ʃ / nebo SHH / ʃ: /. Čím více H bude slovíčko mít, tím delší zvuk š bude.

Shh! The baby is sleeping.

Podobné je citoslovce SHUSH / ʃʊʃ / a HUSH / hʌʃ /.

Shush! I'm trying to study.

Pozor, hláska Š figuruje ještě v jednom citoslovci - SHOO / ʃu: /. To ale nepoužíváme k tomu, abychom někoho utišili, ale abychom někoho nebo něco odehnali pryč. Přeložit ho můžeme třeba jako 'kšá'.

 


Vyjádření odporu

České 'fuj' či 'ble' můžeme vyjádřit těmito citoslovci:

EW / i:ju: /
YUCK
/ jʌk /
UGH
/ ʌx nebo əx / zde se objevuje fonetický znak, který v angličtině moc neuvidíte, vyslovuje se jako české CH a nebo ještě lépe jako takové ošklivé chrčivé chrochtavé CH.

He swallowed a worm? Ew!
Yuck, the soup tastes terrible!
Look at them kissing. Ugh.

Mluvíme-li o jídle, často se používá právě YUCK (od toho je dokonce přídavné jméno YUCKY). Opakem těchto slůvek je citoslovce YUM / jʌm / a od toho vytvořené přídavné jméno YUMMY / jʌmi /.

 


Negativní postoj

Nyní se podíváme na to, jaká citoslovce lze použít, máme-li k něčemu negativní postoj. Je to např. TUT-TUT, někdy psáno jako TSK-TSK. Jde slovní vyjádření zvuku, kdy jakoby řekneme c-c nebo anglické t-t, ale místo toho aby vzduch mezi jazykem a patrem vycházel ven, sajeme vzduch dovnitř. Podobně odmítavý postoj vyjadřujeme i česky.

Tut-tut, wrong answer. Again.

To, že jsme na pochybách, že se nám něco nezdá, můžeme vyjádřit citoslovcem HMM / m či hm /. Toto citoslovce nevyjadřuje souhlas.

The Mets are going to win. -- Hmm, I don't think so.
I got this email that says I won something. -- Hmm. Let me see.

Pro vyjádření toho, že s něčím nesouhlasíme, něco neschvalujeme či něčemu nevěříme, lze použít zvuk, který se přepisuje jak HUMPH / həmf /, i když možná spíše zní jako takové odfrknutí.

He said it was just a coincidence. Humph! Coincidence my ass!

Možná znáte i citoslovce BOO / bu: /, které se dnes dokonce používá jako sloveso. Používají ho lidé, když chtějí vyjádřit, že se jim něco nelíbilo. Často bývá slyšet na sportovním utkání, na politickém mítingu apod.

Boo! Get off the stage you moron!

 BOO se také používá ke strašení, takové to české BAF!


Upoutání pozornosti

Chceme-li upoutat na sebe pozornost a uvést tak něco, co chceme říct, můžeme použít dobře známé HEY / heɪ / nebo v americké angličtině poměrně časté YO / jəʊ /

Yo, let's hit the beach.
Hey everyone, this is my sis.

 


Počkej!

WHOA / wəʊ / používáme ve významu 'počkej' či 'brzdi'. Původně se používal spíše pro koně, dnes je běžný i v obyčejné řeči.

Whoa, whoa, what have you just said?

 


Závěrem

Ve výčtu citoslovcí by určitě šlo pokračovat dále. Věřím ale, že se mi podařilo pokrýt ta nejčastější, ta, se kterými se člověk v běžně používané angličtině setká nejčastěji. (Zcela jsem vynechal např. zvířecí zvuky, i když ty také tvoří velkou skupinu citoslovcí.)

Zvláštní pozornost prosím věnujte jejich psané podobě. Pokud totiž slyšíte daný zvuk v mluveném projevu, většinou podle toho, jak zní, poznáte, co se jím člověk snaží vyjádřit. Se slovními podobami se často setkáte např. v přímé řeči v knihách apod. Mohlo by potom být pro studenta těžké přiřadit si správně slovíčko ke zvuku.


Nyní si můžete vyzkoušet krátký kvíz zaměřený na citoslovce:
Interjections (quiz)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Anglická citoslovce (interjections quiz)

Znáte anglická citoslovce a kdy které použít?
INTERMEDIATE

Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -Y

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina #5: Zdůrazňování

Přehled slovíček, která se v hovorové americké angličtině používají, když chceme něco zdůraznit, přidat intenzitu apod.
Copyright info:

Recordings © Daniel Werl.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina #6: Citoslovce 42 35758 Od danny13 poslední příspěvek
před rokem