Help for English

Hovorová angličtina: F*CK

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.09.2010

Článek o tom nejčastějším neslušném slově v angličtině. Není vhodné pro děti a mládež do 15 let!Hovorová angličtina 7: F*CK

Nejčastější anglická nadávka je jistě slovo na čtyři písmena začínající na F. Jistě ho dobře znáte. Spíše bychom měli říct – jistě ho znáte. Znáte ho ale opravdu dobře? Víte, jak přesně ho kdy použít, co znamenají různá frázová slovesa s tímto slovesem vytvořená?

Otázkou je, zda vůbec taková slova máme znát. Myslíme, že ano. Nemusíte je používat, ale měli byste o nich vědět. Patří k jazyku stejně jako např. osobní zájmena. Pokud jste zvídaví studenti, kteří chtějí tento jazyk opravdu dobře znát z různých stránek, dnešní článek je právě pro vás.

Upozornění:

V tomto článku jsou obsažena slova a výrazy nevhodné pro děti a mládež do 15 let!

Slovíčko FUCK

Slovo fuck/'fʌk/ je asi to nejčastěji používané neslušné slovo v angličtině. Mnozí asi vědí, co znamená, ale neuvědomují si už, že jeho použití je daleko širší, používá se v rámci různých frázových sloves a dalších spojení. Na všechny důležité významy a spojení se v tomto článku podíváme.

FUCK = souložit

Slovíčko fuck pravděpodobně vychází z germánských kořenů angličtiny, protože v různých germánských jazycích slovíčka jako fokken, fokka apod. znamenala ‘kopulovat’. Přesně to je totiž hlavní význam tohoto slova – souložit. V překladech v tomto článku se snažíme volit tu slušnější variantu. Správný český překlad si doplňte prosím sami. Fuck totiž patří mezi ty více neslušné výrazy.

V tomto základním významu může být sloveso fuck intranzitivní (bez předmětu) nebo tranzitivní (tedy s předmětem).

They fucked like rabbits. TTT *1
They fucked all night. TTT *2

Fuck me. TTT *3
He wanted to fuck her. TTT *4

Použijeme-li předmět, jedná se spíše o sex, kdy jeden účastník je spíše pasivní. V prvních dvou případech, kde předmět není, se jedná víceméně o činnost vzájemnou, tedy dva lidé to dělají společně.

Sloveso fuck se nepojí s předložkou with, na rozdíl např. od sleep with či have sex with. Co znamená “fuck with sb” si řekneme později.

He slept with her. = He fucked with her.

Jak to říci slušněji?

They did it all night.
They had sex all night.
They made love all night.
Make love to me.
He wanted to have sex with her.

FUCK = do hajzlu, k sakru

Slovo fuck/'fʌk/ také používáme jako zvolání, když se nám něco nepříjemného stane, takové to české doprdele, **sakra*** apod.

Fuck! I'm late! TTT *5
Oh fuck! Where's my wallet? TTT *6

Podobně lze použít slovíčka shit, crap apod., o těch ale více jindy.

V tomto významu lze fuck použít i jako tranzitivní sloveso, tedy s předmětem. Nejznámější je jistě fuck you:

Fuck you, asshole! TTT *7

Jako předmět může být ale cokoliv.

Fuck school. TTT *8
Fuck that! TTT *9

Používané je i spojení se slovy no či yeah:

Wanna come to my place? – Fuck no! TTT *10

Jak to říci slušněji?

Damn, I'm late!
Shoot, I'm late!
Oh man! Where's my wallet?
To hell with school!
Wanna come to my place? – Hell no! / No way!

WHAT/HOW/WHERE THE FUCK…

Další časté použití fuck/'fʌk/ je v kombinaci s tázacím zájmenem či příslovcem (what, where, who, why, when, how, atd.). Můžeme si tak v každé takové větě neslušně zanadávat.

What the fuck is this? TTT *11
Where the fuck have you been? TTT *12
How the fuck was I supposed to know that? TTT *13

Jak to říci slušněji?

What the hell is this?
What on earth is this?
How on God's green earth was I supposed to know that?

FUCK = nic, nula

Jako podstatné jméno můžeme fuck použít pro vyjádření něčeho mizivého, nepodstatného apod. Je to hlavně ve spojeních “know fuck about sth” (vědět prd o…) a v ponižujícím označení člověka ‘little fuck’.

You don't know fuck about my problems! TTT *14
I'll kill you, you little fuck! TTT *15

Jak to říct slušněji?

You don't know anything about my problems.
You don't know squat about my problems.

DON'T GIVE A FUCK = nestarat se

Spojení give a fuck používáme ve významu ‘starat se, zajímat se’. Podívejte se na příklady:

He doesn't give a fuck about her feelings. TTT *16
don't give a fuck if I hurt her feelings! TTT *17

Jak to říct slušněji?

He doesn't care about her feelings.
I don't give a damn if I hurt her.

FUCKER = hajzl

Jako hrubou nadávku lze použít i slovíčko fucker/'fʌkə/:

I'm gonna kill that fucker! TTT *18

Ještě neslušnější a hrubší je spojený výraz motherfucker:

I'm not scared of that motherfucker. TTT *19
Shut your hole, you motherfucker! TTT *20

Jak to říci slušněji?

I'm gonna kill that fool.
I'm not scared of that idiot.

FUCKING = zatracený, podělaný…

Přídavné jméno fucking/'fʌkɪŋ/ se přidává před podstatná jména, opět abychom do obyčejné věty propašovali nějakou tu nadávku.

Where's my fucking bag? TTT *21
Get in the fucking car! TTT *22

Zajímavé je, že toto slůvko lze přidat i před sloveso:

No one fucking told me about it. TTT *23
Don't you fucking dare! TTT *24
Now fucking go! I never wanna see you again! TTT *25
I won't fucking listen to your fucking excuses! TTT *26
I swear too fucking much! TTT *27

Nejzajímavější je ale použití UVNITŘ pevnějších spojení a dokonce dlouhých slov!

too much – too fucking much TTT *28
no way – no fucking way TTT *29
absolutely – abso-fucking-lutely! TTT *30

Jak to říct slušněji?

Where's my damn bag?
Get in the stupid car!
I like it too damn much!

FUCK = podvést někoho, obelstít

Sloveso FUCK se také používá ve významu ‘obelstít’ někoho.

I lent him some money but hefucked me! TTT *31
got fucked! TTT *32

V podobném významu se používá frázové sloveso fuck sb over.

They promised they would get me a better job but now I see they just fucked me over. TTT *33

Jak to říct slušněji?

He just took advantage of me!
got robbed!
got scammed!

FUCKED – v prdeli

S výše uvedeným významem je trochu spojené přídavné jméno fucked, které se používá, když se někdo dostane do bezvýchodné situace, má nějaký velký problém apod.

My hard drive crashed! I'm fucked! TTT *34

Jak to říct slušněji?

I'm screwed!
I'm in trouble!

FUCK OFF = běž do hajzlu

Frázové sloveso fuck off/ˌfʌk'ɒf/ jste již určitě viděli napsané na nejedné zdi. Používá se převážně jako rozkaz, kterým někoho posíláte “do hajzlu”.

Can I join you, ladies? – Fuck off, moron! TTT *35
I wish you'd fuck off! TTT *36

Jak to říct slušněji?

Go to hell!
Go away!
Leave me alone!

FUCK UP = podělat (pokazit) něco

Časté frázové sloveso je fuck up/ˌfʌk'ʌp/, které se používá, když v něčem selžeme, něco se nepovede, něco pokazíme či “posereme”.

I'm sorry, I fucked up again. TTT *37
Fuck that up and I'll kill you! TTT *38
Her parents fucked her up pretty bad. TTT *39

Od slovesa fuck up je přídavné jméno fucked up (psáno jako dvě slova, nebo s pomlčkou) – podělaný, pokažený.

She had a fucked up childhood. TTT *40
It's afucked up world. TTT *41
That's pretty fucked up, man! TTT *42

Jak to říct slušněji?

Sorry, I messed up again.
She had a messed up childhood.

FUCK WITH sb/sth = dělat si z někoho prdel

Sloveso fuck ve spojení s předložkou with se používá, když si někdo z někoho utahuje, dělá si z něho prdel nebo když někoho provokuje, naváží se do někoho apod.

Don't fuck with me! If I find out you were lying, you'd better watch your back!++ TTT *43
Come on, don't take them seriously. They're just fucking with you. TTT *44
Don't fuck with him. You know who his friends are? TTT *45

Jak to říct slušněji?

They are just messing with you.
They are just fooling with you.
Don't mess with him!

FUCK AROUND = spát s kdekým

Posledním výrazem, na který se podíváme, bude fuck around. Může mít doslovný význam spojený se sexem – znamená, že někdo spí s každým, že není věrný svému partnerovi a spí s dalšími lidmi.

She dumped his sorry ass when she found out he was fucking around. TTT *46

Druhým významem je “poflakovat se”:

We had nothing to do so we were just fucking around. TTT *47

Jak to říct slušněji?

She found out he was sleeping around.
We were just fooling around.
We were just messing around.

Jak se vyhnout slovíčku FUCK?

Pokud se chceme tomuto slovu z jakéhokoliv důvodu vyhnout, máme určitě z čeho vybírat. U každého výrazu jsme vám nabídli několik možností, jak si vystačit se slovy, která nejsou tak vulgární jako fuck. Doporučujeme prostudovat si i článek o eufemismech v angličtině.

Závěrem

Pevně doufáme, že vás nic v dnešním článku nepohoršilo či neurazilo. Naším cílem bylo prostě seznámit studenty s tím, že slovo, které znají ze zdí domů apod., má daleko širší použití. Nikoho tímto nenabádáme, aby začal takové vulgarismy používat. K jazyku však patří a proto se k nim nelze stavět zády a dělat, že neexistují.

Překlad:
 1. Dělali to jako králíci.
 2. Dělali to celou noc.
 3. Udělej mi to.
 4. Chtěl to s ní udělat.
 5. Sakra! Jdu pozdě!
 6. A sakra. Kde mám penězenku?
 7. Běž doprdele, debile.
 8. Doprdele se školou.
 9. Doprdele s tím.
 10. Chtěla bys zajít ke mně? – To teda ne.
 11. Co je sakra tohle?
 12. Kde jsi sakra byl?
 13. Jak jsem to doprdele měl vědět?
 14. O mých problémech víš prd! (stejný význam má např. SHIT a další výrazy)
 15. Zabiju tě, ty zmrde!
 16. Její problémy jsou mu ukradený. (On se z toho neposere.)
 17. Je mi ukradený, jestli jsem jí ublížil. (Já se z toho neposeru.)
 18. Toho parchanta zabiju!
 19. Já se toho hajzla zasr*nýho nebojím.
 20. Zavři tlamu, ty parchante zasr*nej.
 21. Kde je ta zatracená taška?
 22. Vlez sakra do toho auta!
 23. Nikdo mi o tom sakra neřekl.
 24. Ani se neopovažuj!
 25. Teď doprdele vypadni. Už tě nikdy nechci vidět.
 26. Nebudu doprdele poslouchat tvoje zasraný výmluvy!
 27. Nadávám až doprdele moc!
 28. až moc
 29. ani náhodou
 30. rozhodně, samozřejmě.
 31. Půjčil jsem mu nějaký prachy, ale on mě podved!
 32. Podvedli mě! (doslova byl jsem podveden).
 33. Slíbili, že mi seženou lepší místo, ale teď vidím, že mě jen podvedli.
 34. Podělal se mi hard disk. Teď jsem v prdeli.
 35. Můžu se k Vám přidat, slečny? – Běž do hajzlu, debile!
 36. Kdybys tak už šel do hajzlu!
 37. Sorry, zase jsem to podělal.
 38. Podělej to a zabiju tě!
 39. Rodiče jí pěkně zmrvili život.
 40. Měla podělaný dětství.
 41. Je to podělanej svět.
 42. To je pěkně ujetý, člověče.
 43. Nedělej si ze mě prdel. Jestli zjistím, že jsi kecal, tak si na mě dávej bacha.
 44. Ale no tak, neber je vážně. Oni si z tebe jen dělaj prdel.
 45. Neprovokuj ho. Víš, kdo jsou jeho kamarádi?
 46. Dala tomu hajzlovi kopačky, když zjistila, že se vyspí s kdekým.
 47. Neměli jsme co na práci a tak jsme se jen tak poflakovali.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: ASS

Článek o dalším neslušném slově, které je v hovorové angličtině téměř na denním pořádku.

INTERMEDIATE

Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -Y

PRE-INTERMEDIATE

Hovorová angličtina: Různé 'cool' výrazy

Nejčastější slovíčka a fráze, se kterými se jistě setkáte např. při sledování teenagerských filmů. Zjistíte zde, jak se např. používají slova COOL, SUCK, DAMN, nebo co znamená otázka ‘What's up?’

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hovorová angličtina #7: F*CK 32 37948 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety