Help for English

Enchantment of Halloween (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.10.2009

Slovíčka z CLOZE Testu na stránkách HFE 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
annual - výroční, roční, každoroční
BrE
/'ænjʊəl/ Přehrát
AmE
/'ænjʊəl/ Přehrát

adjective - happening once a year

 
appeal - lákadlo, přitažlivost
BrE
/ə'pi:l/ Přehrát
AmE
/ə'pi:l/ Přehrát

noun - attraction, something that interests you or stimulates you

 
attitude - postoj (k čemu), přístup (k čemu)
BrE
/'ætɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'æt̬ɪtu:d/ Přehrát

noun - a person's feelings about something or behaviour to something

 
cape - plášť, pláštík
BrE
/'keɪp/ Přehrát
AmE
/'keɪp/ Přehrát

noun - a kind of short cloak without sleeves

 
deviation - odchylka, úchylka
BrE
/ˌdi:vi'eɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌdi:vi'eɪʃən/ Přehrát

noun - variation or movement from the generally accepted norm

 
devotion - oddanost
BrE
/dɪ'vəʊʃən/ Přehrát
AmE
/dɪ'voʊʃən/ Přehrát

noun - complete commitment to something or somebody, often used in a religious context

 
endure - vydržet, vytrvat
BrE
/ɪn'djʊə/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʊr/ Přehrát

verb - to live through something hard or unpleasant, to suffer through something

 
eveningwear - večerní šaty, společenský oděv
BrE
/'i:vnɪŋˌweə/ Přehrát
AmE
/'i:vnɪŋˌwer/ Přehrát

noun, formal - formal clothes worn to evening social events

 
fancy - nóbl, fantastický, úžasný, přepychový, luxusní
BrE
/'fænsi/ Přehrát
AmE
/'fænsi/ Přehrát

adjective - expensive and fashionable, better than ordinary, fantastic, having fantastic colours, shape etc.

 
flesh - tělo, živá tkáň, maso (na těle)
BrE
/'fleʃ/ Přehrát
AmE
/'fleʃ/ Přehrát

noun - the part of the body under the skin including muscles, fat etc.

 
gear - výstroj, výbava
BrE
/'gɪə/ Přehrát
AmE
/'gɪr/ Přehrát

noun - clothes etc.

 
get-up - ohoz (oblečení), hadry (oblečení)
BrE
/'getˌʌp/ Přehrát
AmE
/'get̬ˌʌp/ Přehrát

noun - unusual and silly-looking outfit

 
haughty - nafoukaný, namyšlený, povýšený, arogantní
BrE
/'hɔ:ti/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t̬i/ Přehrát

adjective - feeling superior to others, looking down on other people

 
iconic - ikonický
BrE
/aɪ'kɒnɪk/ Přehrát
AmE
/aɪ'kɑ:nɪk/ Přehrát

adjective - acting as an icon

 
indeed - skutečně, opravdu, vskutku, vážně
BrE
/ɪn'di:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'di:d/ Přehrát

adverb - really, in reality, used to emphasize a statement

 
indicative - poukazující, ukazující, naznačující
BrE
/ɪn'dɪkətɪv/ Přehrát
AmE
/ɪn'dɪkət̬ɪv/ Přehrát

adjective - showing or pointing out something

 
mature - vyspět, vyzrát
BrE
/mə'tʃʊə/ Přehrát
AmE
/mə'tʃʊr/ Přehrát

verb - to become fully developed or grown; to become adult

outfit
outfit - oděv, oblečení, ohoz
BrE
/'aʊtfɪt/ Přehrát
AmE
/'aʊtfɪt/ Přehrát

noun - the clothes that are worn in a particular situation

 
placate - uklidnit, uchlácholit, ukonejšit
BrE
/plə'keɪt/ Přehrát
AmE
/'pleɪkeɪt/ Přehrát

verb - to make someone stop feeling angry or upset

 
preserve - doména, teritorium, území
BrE
/prɪ'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/prɪ'zɜ:rv/ Přehrát

noun - a territory controlled or ruled by a particular person

 
progression - posun, postup
BrE
/prə'greʃən/ Přehrát
AmE
/prə'greʃən/ Přehrát

noun - gradual movement from one stage to another

 
rabid - fanatický, šílený, vášnivý
BrE
/'ræbɪd/ Přehrát
AmE
/'ræbɪd/ Přehrát

adjective - very enthusiastic and (often) behaving in an unacceptable way

 
recognisable - rozpoznatelný, poznatelný
BrE
/ˌrekə'gnaɪzəbl/ Přehrát
AmE
/'rekəgnaɪzəbl/ Přehrát

adjective - possible to be recognised or identified

 
reveal - odhalit, ukázat, prozradit
BrE
/rɪ'vi:l/ Přehrát
AmE
/rɪ'vi:l/ Přehrát

verb - to show something that was hidden or secret

 
skimpy - sporý (oděv)
BrE
/'skɪmpi/ Přehrát
AmE
/'skɪmpi/ Přehrát

adjective - (of clothes) small, revealing a lot of body

 
spirit - duše
BrE
/'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'spɪrɪt/ Přehrát

noun - the soul, the part of body that is not physical

trick-or-treater
trick-or-treater - koledník (halloweenský)
BrE
/ˌtrɪk ɔ:'tri:tə/ Přehrát
AmE
/ˌtrɪkər'tri:t̬ər/ Přehrát

noun - a child in a costume who goes from door to door on Halloween and asks people for candyPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cloze: The Enchantment of Halloween

Do textu o americkém svátku HALLOWEEN doplníte chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

Halloween Creature Quiz (vocabulary)

Slovíčka z kvízu na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

Halloween - Halloween Night (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář