Help for English

Decimals - desetinná čísla

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.02.2021

Jak číst desetinná čísla anglicky, jak se s nimi pracuje ve větě.Decimals – desetinná čísla

Decimal number

Dnešní lekce bude o desetinných číslech. Seznámíme se základní terminologií, ukážeme si, jak se desetinná čísla čtou a nakonec i to, jak se s desetinnými čísly pracuje ve větě.

Článek je určen především “obyčejným jazykářům”. Matematici budou určitě potřebovat terminologie daleko více, ale věříme, že nám obyčejným smrtelníkům to postačí k tomu, aby nás desetinné číslo nevyvedlo z rovnováhy a abychom dokázali alespoň ty nejzákladnější věci spojené s desetinnými čísly vyjádřit.

Základní terminologie

 • whole number nebo integer/'ɪntɪdʒə­/ = celé číslo
 • decimal number nebo decimal/'desɪml = desetinné číslo
 • decimal point = desetinná čárka
 • decimal place = desetinné místo
 • tenth = desetina
 • hundredth = setina
 • thousandth = tisícina

Velký pozor si dejte na to, že v angličtině se pro oddělení desetinných míst od celého čísla používá tečka (decimal point), nikoliv čárka.

Pozn.: O tečce dočtete i v článku TEČKA v angličtině.

Čárka se používá ve víceciferných číslech pro oddělování tisíců od stovek. Anglicky se této čárce obvykle říká thousands separator.

1,001 = tisíc jedna
1.001 = jedna celá, jedna tisícina

Čteme desetinná čísla

Desetinná čísla můžeme číst dvěma způsoby:

54.026 = fifty-four point oh two six
padesát čtyři celých dvacet šest

Celé číslo přečteme jak jsme zvyklí (fifty-four), přidáme tečku (point) a dále budeme čísla číst jako kdybychom hláskovali nějaké slovo. Nuly budeme číst jako písmeno O, protože tu už nejde o matematiku.

54.026 = fifty-four and twenty-six thousandths
padesát čtyři a dvacet šest tisícin

Takto by desetinné číslo četli spíše matematici, je to složitější a musíme už znát, jak se říká kterému desetinnému místu. Celé číslo opět přečteme běžným způsobem, přidáme spojku and a část za desetinnou čárkou přečteme jako počet desetin, setin, tisícin, desetitisícin apod. Pozor samozřejmě na výslovnost koncového -ths /θs/.

Pozn.: Hodit se může i článek Zlomky v angličtině.

Je potřeba si vybrat jeden ze způsobů. Není možné používat český ‘lidový’ způsob:

 • česky: jedna celá dvacet pět
 • anglicky: one point twenty-five

Správně je buď one point two five, anebo one and twenty-five hundredths.

Toto neplatí, pokud se bavíte například o množství peněz.

Tam řeknete například one twenty-five (1.25) nebo one pound twenty-five (£1.25).

Více v článku Shopping: How much is it?.

Desetinná čísla menší než jedna se zapisují obvykle bez nuly, tedy pouze s tečkou na začátku. Číslo .25 bychom tedy přečetli buď jako point two five, anebo twenty-five hundredths.

Použijeme-li ale první (ten jednodušší) způsob čtení desetinných čísel, je možné si tu nulu doplnit a číst ji buď jako nought/'nɔ:t/ (v britské angličtině) či zero/'zɪərəʊ/ (v americké).

Periodická čísla

Periodická čísla jsou čísla, kde se nějaká číslice či skupina číslic opakuje do nekonečna. Anglicky jim říkáme repeating decimals. Např.:

1/3 = .33333333333

Toto číslo čteme jako point three repeating.

1/7 = .142857142857142857

Toto bychom přečetli jako point one four two eight five seven repeating.

Zaokrouhlujeme

Jako jazykáři se asi ne vždy budeme chtít zabývat všemi těmi desetinnými místy, a proto přijde vhod zaokrouhlování. Pro zaokrouhlení se používá sloveso round/'raʊnd/.

Zaokrouhlit nahoru je round up/ˌraʊnd'ʌp, zaokrouhlit dolů je round down/ˌraʊnd'daʊ­n/.

Když něco zaokrouhlíme na dvě desetinná místa, řekneme, že to je rounded to two decimal places. Zaokrouhlíme-li něco na celé číslo, je to rounded to a whole number či rounded to an integer.

Chceme-li říct, že je to s přesností na dvě desetinná místa, řekneme, že je to correct to two decimal places.

Desetinná čísla s podstatnými jmény

Budeme-li používat desetinná čísla v kombinaci s podstatnými jmény (obvykle s měrovými jednotkami), pamatujte, že podstatné jméno je bez předložky a v množném čísle:

1.6 km = one point six kilometres

Pozor tedy, v angličtině máme:

0.9 kilometres
1 kilometre
1.1 kilometres

2.37 l = two point three seven litres
0.7 h = zero point seven hours

Je-li desetinné číslo menší než jedna, lze ho číst s předložkou of:

0.7 h = zero point seven of an hour = zero point seven hours

Procenta

Pozor! V češtině používáme slovo procenta v jednotném či množném čísle – jedno procento, dvě procenta, pět celých šest procent apod.

V angličtině se ale nejedná o podstatné jméno jako takové. Spojení per cent/pə'sent/ (am. percent) je vlastně předložka per (na) a cent (sto).

Tvar per cent / percent se tedy nemění v závislosti na tom, zda se jedná o jedno procento, pět procent či 0.235 procent.

1 percent
5 percent
0.78 percent = zero point seven eight percent

5 percents
0.78 percents

To, že PER je vlastně předložka, je důležité i pro výslovnost. PER je nepřízvučné, přízvuk je na CENT, tedy /pə'sent/ . Studenti často totiž nesprávně čtou /'pɜ:sənt/ (s přízvukem na první slabice).

Závěrem

Článek je u konce a vy již víte, jak se desetinná čísla v angličtině správně zapisují, jak se čtou, a jak je správně použít v řeči. Ukázali jsme si i několik obratů, které se nám mohou hodit, jako např. jak anglicky říct “zaokrouhlit na celá čísla”.

Ještě jednou ale upozorníme na časté chyby:

 • jedna celá pět – 1,51.5
 • 5.25 = five point twenty-five / five point two five
 • 0.2 cm = zero point two centimetre / zero point two centimetres

V souvislosti s matematikou a čísly se určitě bude hodit i článek Zlomky v angličtině.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

NULA v angličtině

Pro nulu máme v angličtině výrazy ZERO, NOUGHT, OH, NIL a další. Kdy se používá který?

STARTER

Číselný diktát 1

Diktát, ve kterém budete mít za úkol zapsat 10 vyslechnutých čísel 1–99.

INTERMEDIATE

Numbers and grammar 1

Gramatický test zaměřený na čísla, číselné údaje a početní operace.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Decimals - desetinná čísla 8 19174 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 8 měsíci