Help for English

Word formation: Kdo co dělá

ELEMENTARY Vydáno dne 11.02.2011

Kvíz zaměřený na podstatná jména vyjadřující činitele dějů. Odpovězte na otázky správným slovíčkem ve správném tvaru.Nouns of agency (či latinsky nomina agentis) jsou podstatná jména, která označují osobu (či věc), která je činitelem nějakého děje. Např. máme sloveso 'psát', od kterého je v češtině vytvořené podstatné jméno 'pisatel', či 'hrát' od kterého je 'hráč' či 'herec'.

Doplňte do vět správný tvar slova v závorce.


She is pretty but she isn't a very good (ACT).

My parents weren't very happy when I told them I wanted to be a (MUSIC).

Our teacher was fired because she had a relationship with a (STUDY).

Look, the door's open! I think we have a (VISIT).

When it comes to steaks, my dad is an excellent (COOKING).

He was the stupidest guy in our class and guess what he is now! A (POLICE).

I want to talk to the (MANAGE).

It is not easy to make a living as an (ART).

That's not true! You're such a (LIE).

I'm going to the (DENTAL) tomorrow morning.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Word formation #13

Znáte podstatná jména jako bezprostřednost, střízlivost, neochota a další? Své znalosti a dovednost tvořit podstatná jména si můžete vyzkoušet v tomto testu.
INTERMEDIATE

Word formation #10

Doplňte do vět vhodné tvary slov.
UPPER-INTERMEDIATE

Word formation #14

Test znalosti tvoření anglických slov pomocí přípon, předpon apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Word formation: Kdo co dělá 10 27940 Od jano73 poslední příspěvek
před 11 lety