Help for English

Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /I/ v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.05.2011

Jak se v angličtině vyslovuje hláska I, jaký je rozdíl mezi „měkkým“ a „tvrdým“ i.Měkké a tvrdé i

Nadpis dnešního článku je trochu zavádějící, protože se netýká písmen i a y, ale výslovnosti dvou podobných hlásek či fonémů. Já jim v dnešním článku budu říkat "měkké i" a "tvrdé I", ikdyž to není správná fonetická terminologie.

Obě hlásky uvidíte např. ve slově PRETTY:

PRETTY (transcription)

Jaký je mezi nimi rozdíl?

short I (transcription)

První i se v angličtině vyslovuje vždy krátce, zní tvrdě, jako kdybychom se snažili v češtině naznačit, že máme na mysli ypsilon a nikoliv měkké i (proto mu říkám "tvrdé I"). Zvuk vzniká vzadu v ústní dutině, ústa jsou povolená, jazyk je dole. Zní hlubším tónem než české krátké i.

long i (transcription)

Druhá hláska (zde nazývaná "měkké i") se v angličtině objevuje především jako dlouhá samohláska. Zní měkce, jazyk se při její výslovnosti více blíží patru, ústa jsou přivřenější a zvuk vzniká více vpředu. Zní podobně, jako kdybychom se v češtině pokusili o přehnaně zdůrazněnou výslovnost MĚKKÉHO i. Zní vyšším tónem než české dlouhé í.

Porovnejte:

bit / bɪt / - beat / bi:t /
sit / sɪt / - seat / si:t /
pick / pɪk / - peak / pi:k /
sick / sɪk / - seek / si:k /
lip / lɪp /- leap / li:p /
pitch / pɪtʃ / - peach / pi:tʃ /
hid / hɪd / - heed / hi:d /
lid / lɪd /- lead / li:d /

Určitě slyšíte, že výslovnost těchto slov se neliší pouze délkou samohláskou i. Dlouhé i není pouze prodloužená varianta krátkého i. V angličtině se dlouhé samohlásky vyslovují jinak a máme pro ně i jiný fonetický znak.

Zkuste si nyní další slovíčka:

he / hi: /
his / hɪz /
key / ki: /
kiss / kɪs /

"Měkké i" má v angličtině i krátkou variantu, ale spíše výjimečně. Ve většině případů jde o pozici na konci slova. A to je právě případ slovíčka PRETTY:

pretty / prɪti /

Slyšíte? každé i je trochu jiné.

Další slova:

city / sɪti /
family / fæməli /
fifty / fɪfti /

 

České i

Zajímavé je porovnání s češtinou. Jak bylo řečeno, anglické krátké i je hlubší než české, dlouhé i: je vyšší než české. Porovnejte výslovnost těchto anglických slov s českými. České protějšky si zkuste vyslovit co nejpřirozeněji sami.

bit / bɪt / vs. české slovo BYT (např. "můj byt")

beat / bi:t / vs. české slovo BÝT (např. "chci být")

city / sɪti / vs. české slovo CITY (např. "hraje na city")

leap / li:p / vs. české nespisovné LÍP (např. "udělej to líp")

 

 

Dvojhlásky

Na správnou výslovnost dbejte i tam, kde je i v rámci dvojhlásek. Tam se vždy jedná o "tvrdé I":

ɪə

hear / hɪər /
beer / bɪər /

Pozor, nezaměňujte tuto dvojhlásku za dlouhé měkké i!

Správná výslovnost: hɪər bɪər
Špatná 'česká' výslovnost: hi:r bi:r

sail / seɪl /
eight / eɪt /

island / aɪlənd /
buy / baɪ /

ɔɪ

boy / bɔɪ /
joint / dʒɔɪnt /

 

Je to důležité?

To je jistě otázka, na kterou si musíte odpovědět sami. Jde Vám jen o to, abyste se domluvili a nebo usilujete o takovou angličtinu, které je dobře rozumět a zní přirozeně, téměř jako angličtina rodilého mluvčího? Pokud Vám na správné výslovnosti záleží stejně jako např. na správné gramatice, správném pravopise či kolokacích apod., určitě doporučuji těmto dvěma hláskám věnovat pozornost.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko EVEN

Co znamená užitečné slovíčko EVEN a kde všude se dá použít.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert #26

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání osobního zájmena v případě, že se bavíte o dvojici.
ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /I/ v angličtině 11 10971 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 dny