Help for English

Number idioms

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.06.2011

Několik užitečných číselných idiomů. Asi vám dojde význam ‚fifth wheel‘ nebo ‚sixth sense‘, ale znáte například "five o'clock shadow', ‚cloud nine‘ nebo ‚forty winks‘?Number idioms

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často smysl, proto je jejich pochopení docela komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku zde.

My se dnes zaměříme na idiomy, které obsahují nějakou číslovku (základní či řadovou). Věříme, že se vám některé zalíbí a začnete je používat.

one-night stand

náhodná známost, láska (sex) na jednu noc

They are not dating. It was just a one-night stand. TTT
She said she hated one-night stands and guess what happened last night. TTT 

one for the road

jedno na cestu

He had one for the road and left the pub. He wasn't really drunk, just a little bit tipsy. TTT
Give me one for the road, Tom. – Aren't you driving? TTT 

in one ear and out the other

jedním uchem dovnitř a druhým ven

Do you really think he will do that? You know Bob, in one ear and out the other. TTT
Are you listening at all?! I can almost see it literally going in one ear and out the other. TTT 

go back to square one

jít zpět na začátek

He missed and had to go back to square one, which cost him a lot. He lost the whole game. TTT
We had to go back to square one and start the project all over again. TTT 

Pozn.: Také be back at square one = být zpět na začátku.

have one too many

přehnat (s pitím)

Don't talk to him, it's pointless now. Don't you see he's had one too many? TTT
Sorry guys, I think I've had one too many. I gotta go home now. TTT 

first come, first served

kdo dřív přijde, ten dřív mele

First come, first served’ my mom called and put the food on the table. TTT
It was first come, first served at the banquet so they almost ran to the buffet table. TTT 

know a thing or two (about sth)

vědět něco (o něčem)

Oh come on. I know a thing or two about cooking. The dinner is going to be great. TTT
Let him put the cupboard together. I'm sure he knows a thing or two about flat-pack furniture. TTT 

have two left feet

být nemehlo, nemotora (při pohybu)

Sorry, I keep stepping on your feet. I must have two left feet. TTT
Paul took dancing classes, but he is hopeless with his two left feet. TTT 

kill two birds with one stone

zabít dvě mouchy jednou ranou

Janet killed two birds with one stone by going to Madrid. She met an important client in person and practiced her Spanish too. TTT
When I started looking for some ceremony venues online, I tried to kill two birds with one stone and looked for a photographer too. TTT

lesser of two evils

menší zlo (menší ze dvou zel)

The electors had to choose the lesser of two evils when voting for the mayor. Both of the candidates were horrible. TTT
I didn't really want to accept the job offer but it was the lesser of two evils, because having no job is much worse. TTT 

be in two minds

být nerozhodný, být na vážkách

am in two minds about going out on a date with her. TTT
She is in two minds about whether or not to accept the job offer. TTT 

Pozn.: V Americké angličtině taky be of two minds.

like two peas in a pod

podobní si jako vejce vejci (vzhledem, myšlením, nebo chováním) TTT

Neither of them would thank me for saying it, but they're like two peas in a pod. TTT
You can tell they are brothers immediately. They are like two peas in a pod. TTT 

put two and two together

dát si jedna a jedna (dvě a dvě) dohromady

put two and two together and realized they wanted to trick me. TTT
If Sarah was really such a genius, why couldn't she put two and two together? TTT 

two's company, three's a crowd

do páru není třeba třetího (dva jsou tak akorát)

I was hoping we would see the movie alone. Why did you have to bring your sister? Two's company, three's a crowd. TTT
Sorry, Steve, I want to be alone with my girlfriend. Two's company, three's a crowd. TTT 

second to none

nejlepší, bezkonkurenční

Her suggestion was second to none, and her boss accepted it eagerly. TTT
I'm sure our new model is second to none. TTT  

third time lucky

do třetice všeho dobrého

After losing twice it'll be hopefully third time lucky and we may be fortunate enough to win. TTT
Try once more. You know what they say, third time lucky. TTT 

Pozn.: V americké angličtině se setkáte se spojením (the) third time's the charm.

five o'clock shadow

mírné strniště (vousy)

She fancied him a lot. He was very handsome with the five o'clock shadow. TTT
He had a five o'clock shadow on his shaved face and he must've been in his mid-thirties. I don't remember much more though. TTT 

give me five

plácni si se mnou (plácnutí vztyčenou dlaní třeba s kamarádem, které označuje, že se jemu nebo mně něco povedlo)

Way to go, man. Give me five. TTT
Give me five!’ I said, after I scored another goal. TTT 

fifth wheel

páté kolo u vozu

I think I should leave. I don't wanna be a fifth wheel. TTT
It turned out I really was a fifth wheel. They didn't want me there at all. TTT 

Pozn.: Můžete se také setkat se spojením third wheel.

six feet under

pod drnem (pohřbený)

My grandpa doesn't want to move from his house until he is six feet under. TTT
His aunt has been six feet under for over two years now. TTT 

sixth sense

šestý smysl

How do you know that? Do you have some kind of sixth sense? TTT
The stranger has a sixth sense and seems to know what everyone else is thinking. TTT 

Pozn.: Můžete se setkat i se spojením second sight.

be on cloud nine

být v sedmém nebi

Yay, I passed the difficult test! I'm on cloud nine. TTT
He proposed to her last week and now she's on cloud nine. TTT  

Pozn.: Existuje taky be in seventh heaven.

nine-to-five job

práce s běžnou pracovní dobou (většinou 9:00 – 17:00)

If Sarah was really such a genius, why couldn't she put two and two together? TTT
Michael used to be a freelancer. Now he has a nine-to-five job and hates every minute of it. TTT 

twenty-four seven

non-stop (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu)

The new restaurant round the corner is open twenty-four seven. TTT
Even though they knew it was a reality TV, they didn't expect the cameras to follow them twenty-four seven. TTT 

Pozn.: V textu se běžně píše 24/7 nebo 24–7.

have forty winks

dát si dvacet (šlofíka)

Josh was very tired so he stopped the car to have forty winks. TTT
When I arrived home I lay down and had forty winks. TTT 

Pozn.: Také lze říct catch forty winks.  

Závěr

Podobných idiomů by se našlo určitě mnohem více. My se zaměřili na ty nejužitečnější. Otestovat své znalosti můžete zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Number idioms (test)

Otestujte své znalosti idiomů obsahujících čísla.
ALL LEVELS

Idiomy v angličtině

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.
UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (test 2)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících části těla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Number idioms 11 20179 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety