Help for English

Number idioms

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.06.2011

Několik užitečných číselných idiomů. Asi vám dojde význam ‚fifth wheel‘ nebo ‚sixth sense‘, ale znáte například "five o'clock shadow', ‚cloud nine‘ nebo ‚forty winks‘?Number idioms

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často smysl, proto je jejich pochopení docela komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku zde.

My se dnes zaměříme na idiomy, které obsahují nějakou číslovku (základní či řadovou). Věříme, že se vám některé zalíbí a začnete je používat.

one-night stand

náhodná známost, láska (sex) na jednu noc

They are not dating. It was just a one-night stand. TTT *1
She said she hated one-night stands and guess what happened last night. TTT *2  

one for the road

jedno na cestu

He had one for the road and left the pub. He wasn't really drunk, just a little bit tipsy. TTT *3
Give me one for the road, Tom. – Aren't you driving? TTT *4  

in one ear and out the other

jedním uchem dovnitř a druhým ven

Do you really think he will do that? You know Bob, in one ear and out the other. TTT *5
Are you listening at all?! I can almost see it literally going in one ear and out the other. TTT *6  

go back to square one

jít zpět na začátek

He missed and had to go back to square one, which cost him a lot. He lost the whole game. TTT *7
We had to go back to square one and start the project all over again. TTT *8  

Pozn.: Také be back at square one = být zpět na začátku.

have one too many

přehnat (s pitím)

Don't talk to him, it's pointless now. Don't you see he's had one too many? TTT *9
Sorry guys, I think I've had one too many. I gotta go home now. TTT *10  

first come, first served

kdo dřív přijde, ten dřív mele

First come, first served’ my mom called and put the food on the table. TTT *11
It was first come, first served at the banquet so they almost ran to the buffet table. TTT *12  

know a thing or two (about sth)

vědět něco (o něčem)

Oh come on. I know a thing or two about cooking. The dinner is going to be great. TTT *13
Let him put the cupboard together. I'm sure he knows a thing or two about flat-pack furniture. TTT *14 

have two left feet

být nemehlo, nemotora (při pohybu)

Sorry, I keep stepping on your feet. I must have two left feet. TTT *15
Paul took dancing classes, but he is hopeless with his two left feet. TTT *16  

kill two birds with one stone

zabít dvě mouchy jednou ranou

Janet killed two birds with one stone by going to Madrid. She met an important client in person and practiced her Spanish too. TTT *17
When I started looking for some ceremony venues online, I tried to kill two birds with one stone and looked for a photographer too. TTT *18

lesser of two evils

menší zlo (menší ze dvou zel)

The electors had to choose the lesser of two evils when voting for the mayor. Both of the candidates were horrible. TTT *19
I didn't really want to accept the job offer but it was the lesser of two evils, because having no job is much worse. TTT *20  

be in two minds

být nerozhodný, být na vážkách

am in two minds about going out on a date with her. TTT *21
She is in two minds about whether or not to accept the job offer. TTT *22  

Pozn.: V Americké angličtině taky be of two minds.

like two peas in a pod

podobní si jako vejce vejci (vzhledem, myšlením, nebo chováním) TTT *23

Neither of them would thank me for saying it, but they're like two peas in a pod. TTT *24
You can tell they are brothers immediately. They are like two peas in a pod. TTT *25  

put two and two together

dát si jedna a jedna (dvě a dvě) dohromady

put two and two together and realized they wanted to trick me. TTT *26
If Sarah was really such a genius, why couldn't she put two and two together? TTT *27  

two's company, three's a crowd

do páru není třeba třetího (dva jsou tak akorát)

I was hoping we would see the movie alone. Why did you have to bring your sister? Two's company, three's a crowd. TTT *28
Sorry, Steve, I want to be alone with my girlfriend. Two's company, three's a crowd. TTT *29  

second to none

nejlepší, bezkonkurenční

Her suggestion was second to none, and her boss accepted it eagerly. TTT *30
I'm sure our new model is second to none. TTT *31  

third time lucky

do třetice všeho dobrého

After losing twice it'll be hopefully third time lucky and we may be fortunate enough to win. TTT *32
Try once more. You know what they say, third time lucky. TTT *33  

Pozn.: V americké angličtině se setkáte se spojením (the) third time's the charm.

five o'clock shadow

mírné strniště (vousy)

She fancied him a lot. He was very handsome with the five o'clock shadow. TTT *34
He had a five o'clock shadow on his shaved face and he must've been in his mid-thirties. I don't remember much more though. TTT *35 

give me five

plácni si se mnou (plácnutí vztyčenou dlaní třeba s kamarádem, které označuje, že se jemu nebo mně něco povedlo)

Way to go, man. Give me five. TTT *36
Give me five!’ I said, after I scored another goal. TTT *37  

fifth wheel

páté kolo u vozu

I think I should leave. I don't wanna be a fifth wheel. TTT *38
It turned out I really was a fifth wheel. They didn't want me there at all. TTT *39  

Pozn.: Můžete se také setkat se spojením third wheel.

six feet under

pod drnem (pohřbený)

My grandpa doesn't want to move from his house until he is six feet under. TTT *40
His aunt has been six feet under for over two years now. TTT *41  

sixth sense

šestý smysl

How do you know that? Do you have some kind of sixth sense? TTT *42
The stranger has a sixth sense and seems to know what everyone else is thinking. TTT *43  

Pozn.: Můžete se setkat i se spojením second sight.

be on cloud nine

být v sedmém nebi

Yay, I passed the difficult test! I'm on cloud nine. TTT *44
He proposed to her last week and now she's on cloud nine. TTT *45  

Pozn.: Existuje taky be in seventh heaven.

nine-to-five job

práce s běžnou pracovní dobou (většinou 9:00 – 17:00)

What time do you leave for work? – It depends. You see, I don't have a nine-to-five job, so I don't have to be at work early in the morning. TTT *46
Michael used to be a freelancer. Now he has a nine-to-five job and hates every minute of it. TTT *47  

twenty-four seven

non-stop (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu)

The new restaurant round the corner is open twenty-four seven. TTT *48
Even though they knew it was a reality TV, they didn't expect the cameras to follow them twenty-four seven. TTT *49  

Pozn.: V textu se běžně píše 24/7 nebo 24–7.

have forty winks

dát si dvacet (šlofíka)

Josh was very tired so he stopped the car to have forty winks. TTT *50
When I arrived home I lay down and had forty winks. TTT *51  

Pozn.: Také lze říct catch forty winks.  

Závěr

Podobných idiomů by se našlo určitě mnohem více. My se zaměřili na ty nejužitečnější. Otestovat své znalosti můžete zde.

Překlad:
 1. Nechodí spolu. Byla to jen láska na jednu noc.
 2. Říkala, že nesnáší sex na jednu noc, a hádej, co se včera nestalo.
 3. Dal si jedno na cestu a odešel z hospody. Nebyl ani moc opilý, jen trochu v náladě.
 4. Dej mi jedno na cestu, Tome. – Cožpak tu nejsi autem?
 5. Opravdu si myslíš, že to udělá? Znáš Boba, jedním uchem dovnitř a druhým ven.
 6. Posloucháš vůbec?! Skoro doslova vidím, jak to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven.
 7. Minul a musel se vrátit na začátek, což ho stálo mnoho. Prohrál celou hru.
 8. Museli jsme jít zpět a začít ten projekt úplně znovu.
 9. Nemluv s ním, teď to nemá cenu. Cožpak nevidíš, že to přehnal s pitím?
 10. Omlouvám se, chlapi. Myslím, že jsem to přehnal s pitím. Musím jít domů.
 11. "Kdo dřív přijde, ten dřív mele' zavolala moje máma a dala jídlo na stůl.
 12. Bylo to ‘kdo dřív přijde, ten dřív mele’ a tak k tomu švédskému stolu skoro běželi.
 13. Ale no tak. Něco o vaření vím. Večeře bude skvělá.
 14. Nechej ho, ať tu skříňku dá dohromady. Jsem si jistý, že o skládaném nábytku něco ví.
 15. Pomiň, stále ti šlapu na nohy. Jsem nemotora.
 16. Paul chodil do tanečních, ale je zoufalý nemotora.
 17. Janet zabila dvě mouchy jednou ranou tím, že jela do Madridu. Potkala se osobně s důležitým klientem a taky se procvičila ve španělštině.
 18. Když jsem začala na internetu hledat nějaká místa pro obřad, pokusila jsem se zabít dvě mouchy jednou ranou a hledala jsem také fotografa.
 19. Voliči muceli vybrat menší zlo, když volili starostu. Oba kandidáti byli strašní.
 20. Nechtěl jsem vlastně přijmout tu práci, ale bylo to menší zlo, protože nemít žádnou práci je mnohem horší.
 21. Nějak se nemůžu rozhodnout, jestli s ní mám jít na rande.
 22. Je na vážkách, zda přijmout tu pracovní nabídku.
 23. doslova dva hrášky v lusku
 24. Ani jeden z nich by mi asi nepoděkoval, kdybych to řekl, ale jsou si podobní jako vejce vejci.
 25. Okamžitě poznáš, že jsou bratři. Jsou si podobni jako vejce vejci.
 26. Dal jsem si jedna a jedna dohromady a uvědomil jsem si, že mě chtějí napálit.
 27. Jestli je Sára opravdu takový génius, proč si nedala dvě a dvě dohromady?
 28. Doufal jsem, že uvidíme ten film spolu. Proč jsi musela přivést svou sestru? Dva jsou přece tak akorát.
 29. Promiň, Steve, ale chci být se svou přítelkyní sám. Do páru třetího nepotřebujeme.
 30. Její návrh byl bezkonkurenční a její šéf ho nadšeně přijal.
 31. Jsem si jistý, že náš nový model je bezkonkurenční.
 32. Po dvou prohrách to bude teď doufejme do třetice všeho dobrého a možná vyhrajeme.
 33. Zkus ještě jednou. Víš, co se říká, do třetice všeho dobrého.
 34. Hodně se jí líbil. Byl velice pohledný s jeho strništěm.
 35. Měl mírné strniště a muselo mu být kolem 35. Víc si ale nepamatuju.
 36. Tak se to dělá, chlape. Plácni si se mnou.
 37. ‘Plácni si se mnou’ řekl jsem poté, co jsem dal další gól.
 38. Myslím, že bych měl odejít. Nechci být páté kolo u vozu.
 39. Ukázalo se, že jsem páté kolo u vozu. Vůbec mě tam nechtěli.
 40. Můj děda se nechce odstěhovat, pokud nebude pod drnem.
 41. Jeho teta už je pod drnem přes dva roky.
 42. Jak to víš? Máš nějaký šestý smysl?
 43. Ten cizinec má šestý smysl a zdá se, že ví, co si všichni ostatní myslí.
 44. Hurá, udělal jsem ten těžký test! Jsem v sedmém nebi.
 45. Požádal ji minulý týden o ruku a ona je teď v sedmém nebi.
 46. V kolik ráno odcházíš do práce? – To záleží. Víš, já nemám práci s běžnou pracovní dobou, takže nemusím být v práci brzo ráno.
 47. Michael býval na volné noze. Teď má práci od 9 do 5 a nesnáší ji.
 48. Ta nová restaurace za rohem je otevřená non-stop.
 49. I když věděli, že je to reality televize, nečekali, že je budou kamery sledovat non-stop.
 50. Josh byl unavený, tak zastavil auto a zdřímnul si.
 51. Když jsem dorazil domů, lehl jsem si a dal si šlofíka.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Number idioms (test)

Otestujte své znalosti idiomů obsahujících čísla.
PRE-INTERMEDIATE

Idiomy v angličtině

Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (test 2)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících části těla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Number idioms 11 21511 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety