Help for English

Výslovnost AU, OU a EU

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.01.2012

Článek o výslovnosti slov obsahujících skupiny písmen AU, OU a EU.Výslovnost AU/OU

Jedním z častých rysů 'české angličtiny' je nesprávná výslovnost skupin písmen, které známe jako české dvojhlásky AU či OU. Pojďme se podívat, jak taková slovíčka vyslovovat správně.

 

Pronunciation AU

Začneme klasickou českou dvojhláskou AU. V angličtině se ale o dvojhlásku nejedná, písmena AU se zpravidla vyslovují jako dlouhé o / ɔ: /.

Vyslovte následující slova. Jejich výslovnost si můžete ověřit tak, že kliknete na slovo dvakrát.

automatic, Australia, caution, haul, astronaut, dinosaur, Paul, applause, sauce, cauldron, because, daunt, daughter, haunt, auction, Santa Claus, laundry, exhausted, faucet, fault, fraud, naughty, audio, launch, slaughter, August, sauna, vault

Ale pozor:

aunt / ɑ:nt /, laugh / lɑ:f /, draught / drɑ:ft /, gauge / geɪdʒ /, restaurant / restərɑ:nt /

Jinak se vyslovují slova obsahující -EAU-. Většinou se vyslovují s / ɒʊ / (plateau, bureau...) nebo / jʊ: / (beauty).

 

Pronunciation OU

Ani OU se nevyslovuje po česku. Je-li tato skupina písmen v přízvučné slabice, vyslovuje se nejčastěji jako dvojhláska / /:

out, house, doubt, aloud, about, round, bound, count, ground, found, cloud, couch, pronounce, lounge, devour, scout, hour, foul, mouse, drought (pozor, nepleťte si s DRAUGHT), lousy, hound, south, pound, noun, mountain, pouch, fountain, voucher

V nepřízvučných slabikách čteme OU jako / ə /

favourite, behaviour, harbour, colour (a další slova končící v britské angličtině na -our), dangerous, famous (a další slova končící na -ous)

Ale pozor, není to tak jednoznačné. OU lze také vyslovovat takto:

/ ʌ /

double, country, courage, young, rough, touch, tough

/ u: /

rouge, cous-cous, through, mousse, group, soup

/ ɔ: /

court, four, pour, nought

/ ʊə / ʊr /

tour, tourism

/ ɜ: /

journal, journey

/ əʊ /

mould, dough, soul

 

Pronunciation EU

Ještě se podíváme na jednu dvojici písmen. Tu sice v češtině běžně nemáme (s výjimkou několika cizích slov), ale i tak se nám ji v angličtině daří vyslovovat pěkně česky. Anglicky se správně čte jako / u: /, / ju: / nebo / /.

Europe / jʊərəp /, Euro / jʊərəʊ /, euthanasia / ˌju:θə'neɪziə /
eucalyptus
/ ˌju:kə'lɪptəs /, leukemia / lu:'ki:miə /
neurology
/ njʊə'rɒlədʒi /, neutral / nju:trəl /, eureka / ju'rikə /
pneumonia
/ nju:'məʊniə /, feudalism / fju:dəlɪzəm /
feud
/ fju:d /, Zeus / zu:s /, deuce / dju:s /
eunuch
/ ju:nək /

Pozn.:
V americké angličtině se po n / d nečte j - nu:trəl, nu:'məʊniə, du:s apod.

I zde jsou ale samozřejmě výjimky:

amateur / æmətʃə /, saboteur / sæbətɜ: / (a další slova končící na -eur)

 

AW, OW, EW

Pravidla, která jsme si uvedli pro AU, OU a EU často platí i tehdy, použijeme-li místo U písmeno W. Vždyť dvojité v je v angličtině vlastně 'dvojité u' (double u), ne?

hawk, awe, dawn, law...
owl, allow, cow, flower, powder... (ALE: low, arrow, crow...)
few, crew, dew, Andrew...

 

Závěrem

Věřím, že Vám tento článek pomohl uvědomit si další pravidla anglické výslovnosti a vztahy mezi psanou a mluvenou formou. Uvedená pravidla samozřejmě mají své výjimky (obzvláště u OU jsme viděli, že výslovnost je u různých slov různá), ale v naprosté většině případů platí a mohou nám pomoci s výslovností nových slovíček, vlastních jmen apod.

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost přípony -OUS

Studenti velmi často chybují ve výslovnosti přípony -OUS. Umíte správně přečíst základní slovíčka famous nebo dangerous? (upravený článek z roku 2010)

ALL LEVELS

AU PAIR - jak hledat rodinu přes internet

Jednou z levných možností, jak si svou angličtinu vylepšit, je vyjet do zahraničí jakou au pair. Tento článek poradí, kde si na internetu rodinu můžete najít a také nastíní výhody a nevýhody registrace u agentury vs. vyhledání rodiny „na vlastní pěst“.
ALL LEVELS

Rady pro Au-Pair

Chystáte se jako Au-Pair do Anglie či jiné země? Co všechno byste měli vědět, na co byste si měli dát pozor, co můžete očekávat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost AU, OU a EU 10 12649 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 6 lety