Help for English

Hry v angličtině - piškvorky, prší, dáma...

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.01.2014

Jak říci anglicky pexeso, člověče nezlob se, prší, dáma, piškvorky apod.?Hry v angličtině

Už mnohokrát jsem narazil na to, že existuje spousta klasických stolních, slovních, dětských, táborových apod. her, které neumíme říct anglicky. Připravil jsem proto pro Vás stručný přehled těch nejčastějších u nás známých her a jejich anglických ekvivalentů.

BOARD / TABLETOP GAMES

Začneme stolními či deskovými. Určitě znáte spoustu různých her, jako např. The Settlers of Catan/ðə setləz əv kə't­ɑ:n/ (Osadníci z Katanu), Carcassonne/'kɑ:kəsɒn­/ nebo Monopoly/mə'nɒpəli­/. Podíváme se ale spíše na ty tradiční.

chessŠachy

Tou nejzákladnější jsou určitě šachy, hra králů, v angličtině chess/'tʃes/. Slovní zásobu týkající se této hry najdete na našem webu zde: Chess vocabulary. Otestovat se můžete nechat v Chess vocabulary (test).

checkersDáma

Dáma se v britské angličtině řekne draughts/‘drɑ:ft­s/ a v americké checkers/'tʃekəz/. Pravidla se v různých zemích liší, liší se i velikost 'šachovnice’. Zatímco u nás hrajeme na běžné šachovnici 8 × 8, mezinárodní verze hry obvykle používá plochu 10 × 10. Zajímavé je, že v angličtině se hrací kámen nepromění v dámu (ani královnu) ale v krále (king). Pokud by Vás zajímala tato hra blíže, podívejte se např. na Wikipedii

Člověče nezlob se

Zapomenout nemohu na hru našeho dětství – člobrdo, člověče, člověče nezlob se.

Když zapátráte mezi anglickými stolními hrami, najdete tam Sorry!/‘sɒri/. Hra je velmi podobná českému 'člobrdu’ ale ne úplně. Asi hlavním rozdílem je, že se nehází kostkou, ale místo toho se tahají karty. V balíčku jsou kromě karet určujících, o kolik se má hráč posunout vpřed, také např. karty přikazující pohyb vzad, pohyb o sedm polí rozdělený mezi dvě figurky nebo také možnost postoupit na jakékoliv políčko obsazené cizí figurkou a vyhodit ji. V angličtině je vyhození protihráčovy figurky doprovázeno slovem “Sorry!”

Ale mají i hru, která je podobnější českému ‘člověče’? Ano. Jmenuje se Ludo/'lju:dəʊ. Na historii této (a vlastně i té naší) hry, její pravidla a varianty apod. se můžete opět podívat na Wikipedii)

PAPER AND PENCIL GAMES

Za dlouhých školních dní jsme o přestávkách hrávali nejrůznější hry, na které stačila tužka a papír.

Piškvorky

Nejčastěji to byly piškvorky. Na čtverečkový papír střídavě dva hráči kreslí křížky a kolečka. Vyhrává ten, kdo první sestaví řadu pěti svých symbolů, ať již vodorovně, svisle nebo šikmo. V angličtině se této hře říká connect 5/kəˌnekt'faɪv/ nebo 5 in a row/ˌfaɪv ɪnə­'rəʊ/. Původní verze této hry se hraje na hrací desce s černými a bílými (či jinak barevnými) hracími kameny.

Existuje ale ještě podobná hra, která se hraje na mřížce 3 × 3. Opět jeden kreslí křížky, druhý kolečka. Ovšem pokud víte, co děláte, tuto hru nemůžete prohrát, a pokud druhá strana také ví, co dělá, nemůžete ani vyhrát. Hra vlastně potom VŽDY končí remízou. Hodí se tedy spíše pro malé děti. V angličtině se jí říká Tic-tac-toe/'tɪkˌtæk't­əʊ/, noughts and crosses/ˌnɔ:ts ə­n'krɒsɪz/ nebo x's and o's/ˌeksɪz ən'əʊz/.

Lodě

Určitě také dobře znáte hru ‘lodě’. Na herní plánek (zpravidla 10×10) si dva hráči rozmístí předem dané lodě různých tvarů a potom se snaží najít a zničit všechny lodě protivníka. Střílí pomocí souřadnic A5, C2 apod. Pokud se trefí, protivník oznámí ‘zásah’, pokud ne, je to ‘voda’ a je na tahu protihráč. Hru samozřejmě znají i v anglicky mluvícím světě a jmenuje se Battleship/'bæt­lʃɪp/. Společnost Hasbro má dokonce svoji verzi zaregistrovanou jako stolní hru a videohru. Ač se to zdá absurdní, byl podle této hry natočen i stejnojmenný akční sci-fi film (v hlavní roli mimo jiné i Rihanna). Existuje i pod dalšími názvy jako Battleships/'bætlʃɪps nebo Sea battle/'si:ˌbæt­l/.

Názvy, tvary a počet jednotlivých lodí se v různých pravidlech liší. Je to např.:
carrier/'kærɪə/ (pět čtverečků dlouhá)
battleship/'bæt­lʃɪp/ (4 čtverečky)
cruiser/'kru:zə (3 čtverečky)
destroyer/dɪs'trɔɪə­/ (2 čtverečky)
submarine/ˌsʌbmə'ri­:n/ (1 čtvereček)

‘Zásah’ se anglicky řekne hit/‘hɪt/, 'zásah, potopená’ řekneme HIT, SUNK /sʌŋk/, a pokud je to ‘voda’, říká se miss/'mɪs/.

Šibenice, oběšenec

Z této skupiny her zmíním ještě oběšence. Jde o známé hádání slova. Jeden hráč naznačí na papír počet písmen a druhý hádá písmena. Pokud se dané písmeno ve slově nachází, doplní se na všechna odpovídající místa v tajence. Pokud ne, nakreslí hráč další díl šibenice. Pokud nakreslí šibenici celou předtím, než uhodneme celé slovo, prohráváme. Této hře se říká hangman/'hæŋmən­/.

CHILDREN'S GAMES

Nyní se podíváme na několik zábavných dětských her.

Na doktora, na policajty, na školu, na rodinu

Začneme hrami bez pravidel, takové ty hry, kdy si děti hrají na všechno možné. Anglicky říkáme např. play house (hrát si na rodinu), play school (hrát si na školu), play cops and robbers (hrát si na policajty a lupiče), play doctor (hrát si na doktora), play indians and cowboys (hrát na indiány a kovboje) apod.

Na schovávanou

Hra hide-and-seek/ˌhaɪdən's­i:k/ je klasická ‘schovka’. Jeden ‘piká’, ostatní se schovají. Tomu, kdo ‘piká’, se říká it/'ɪt/.

Na babu, na honěnou

Hra ‘na babu’ se anglicky řekne tag/'tæg/. O této hře máme podrobný článek Hrajeme “Na babu”.

Škatulata hejbejte se

Škatulata hejbejte se, anglicky musical chairs/ˌmju:zɪkl'­tʃeəz/, je hra, kde děti obíhají dokola kolem židlí, kterých je vždy o jednu méně než počet hráčů. Když přestane hrát hudba, musí si všichni co nejrychleji sednout. Ten, na kterého nezbyla židle, vypadává.

Šipkovaná, honba za pokladem

Různých her, ve kterých děti hledají poklad, je bezpočet. Anglicky se těmto hrám říká treasure hunt/'treʒəˌhʌn­t/. Zpravidla chodí po šipkách, hledají stopy, nápovědy, řeší úkoly apod.

Existuje ještě hra scavenger hunt/'skævəndʒə­ˌhʌnt/, kde jednotlivci nebo týmy mají za úkol sehnat (aniž by je koupili) předměty uvedené na seznamu, který dostanou. Nemusí se ani jednat o shánění věcí, ale např. také o plnění různých úkolů, řešení hádanek, hledání stop a nakonec i např. o hledání pokladu.

Přihořívá, hoří

Hra, ve které má hráč za úkol najít nějaký malý schovaný předmět za pomocí nápovědy ‘zima, přihořívá, hoří’ je anglicky hot and cold. Je-li hledající zcela mimo, říkáme “freezing”, když ještě daleko od předmětu “cold”, pokud se blíží, říkáme “warm” či “warmer”, pokud je ještě blíže “hot / hotter” a úplně nejblíže je “boiling” (např. když už má předmět na dosah ruky.)

Tato hra je ve skutečnosti variací hry hunt the thimble/ˌhʌnt ðə­'θɪmbl/. V té jde obecně o hledání předmětu v místnosti. Někdy zcela bez nápovědy, někdy za doprovodu zpěvu (čím blíže je předmětu, tím hlasitěji druhý zpívá) a jindy právě s nápovědou hot and cold.

CARD GAMES

Hry jako poker/'pəʊkə/, Canasta/kə'næstə apod. jistě netřeba zmiňovat, tam se český název nijak zásadně neliší od anglického. Jiné, jako např. mariáš ani v angličtině nenajdete.

Pokud by Vás zajímala slovní zásoba týkající se karet, najdete ji zde: Playing cards

Prší

U nás velmi populární karetní hra se v angličtině někdy hraje pod názvem mau mau/'maʊ maʊ/, ale mnohem populárnější je jiná hra, která se z prší vyvinula, a to Uno/'u:nəʊ/.

Pexeso

Pexeso v angličtině existuje pod několika názvy. Nejčastěji se mu říká Pairs/'peəz/, Concentration/ˌkɒnsən't­reɪʃn/ nebo Memory/'meməri/.

WORD GAMES

Čas si můžeme krátit nejrůznějšími slovními hrami.

Slovní fotbal

Asi nejznámější slovní hrou je ‘slovní fotbal’ (každý hráč musí říct slovo, které začíná posledním písmenem či slabikou předchozího slova). V angličtině se jí říká word chain/'wɜ:dˌtʃe­ɪn/.

Ano / ne otázky

Tato hra existuje v mnoha variantách a spočívá v tom, že jeden hráč si myslí slovo a ten druhý (či ostatní hráči) musí pomocí otázek ANO / NE zjistit, co je to za slovo. V angličtině jí většinou říkají 20 questions/ˌtwen­ti'kwestʃənz/, protože hráč je většinou omezen dvaceti otázkami, které může položit.

Země, město

Poslední slovní hra, kterou zmíním je Scattergories/‘skætəgər­iz/. Hráči mají seznam kategorií a potom mají za úkol napsat pro každou kategorii jedno slovo začínající daným písmenem (na volbu písmena mají dokonce speciální dvacetistrannou hrací kostku). Po skončení kola porovnají, co napsali. Bodově ohodnocená jsou jen ta slova, která nenapsal nikdo jiný. Pokud by tedy všichni napsali zvíře na 'd’ DOG, nedostanou body. Je tedy nutné přemýšlet nad méně známými slovy. V češtině podobnou hru hrajeme také. My jí říkali “Země město”, protože to byly první dvě kategorie na seznamu.

PARTY GAMES

Existuje velké množství více či méně divokých párty her, ve kterých se dělají šílené věci, pije alkohol, svléká apod. Na internetu jich jistě najdete desítky. Já bych jich rád zmínil jen několik.

Kufr

Tuto hru u nás zpopularizoval stejnojmenný televizní pořad. Ve hře samotné ale o žádný kufr nejde. Hráč má za úkol v omezeném čase pro svůj tým vysvětlit co nejvíce slovíček, které má na seznamu a oni musí slova hádat. Háček je v tom, že hráč nesmí ve vysvětlení použít ani dané slovo ani jiné slovo, které má stejný kořen. Této hře se v angličtině říká 30 seconds/ˌθɜ:ti'se­kəndz/ proto, že hráči mají vždy na jedno kolo 30 vteřin.

Z této hry se ale vyvinula jiná, daleko zábavnější párty hra, a to Charades/ʃə'rɑ:dz­/. Princip je podobný, hráči zde ale spíše místo verbálního popisu slov musí použít své tělo a slova demonstrovat pomocí pantomimy apod.

Další verze této hry se nazývá Pictionary/'pɪktʃənə­ri/. Zde ale hráči slovíčka musí nakreslit.

Vadí nevadí, flaška

Teenageři se rádi baví daleko divočejšími hrami, jako např. Truth or dare/ˌtru:θ ə'­deə/. Buď odpovíte na nějakou velmi osobní otázku nebo budete muset něco udělat… např. svléknout část oblečení, políbit někoho apod. Další hrou je třeba ‘flaška’, anglicky Spin the bottle/ˌspɪn ðə­'bɒtl/.

RŮZNÉ

Kámen, nůžky, papír – Krátká hra na rozlosování apod. je v angličtině rock-paper-scissors/'rɒkˌpeɪpə­'sɪzəz/. Scissors cut paper, paper wraps/covers rock, rock blunts/smashes/b­reaks scissors.

ZÁVĚREM

Snad u všech uvedených her platí, že názvy i pravidla se mohou různě lišit. Vždyť ani u nás se lidé z různých měst nebo dokonce z různých rodin neshodnou na pravidlech nebo některým hrám říkají jinak. O to více to platí v anglicky mluvícím světě, který je mnohem MNOHEM větší. V článku jsem se snažil popsat vždy nejčastější nebo alespoň velmi častou variantu dané hry. Je samozřejmě možné, že ji Vy, či rodilí mluvčí, které znáte, budete znát jinak. Různé varianty daných her uvidíte i při sledování britských či amerických filmů a seriálů.

Skvělým příkladem je např. The Big Bang Theory – možná si vzpomenete na Rajův ‘scavenger hunt’ pro páry, Sheldonovu verzi ‘kámen nůžky papír’, ‘Scattergories’ v klingonštině a­pod.

Zároveň existuje spousta her, které jsou v Británii a Americe velmi populární, ale k nám začínají přicházet postupně až nyní (např. Scrabble, Jenga, Yatzee, Uno, Boggle, Twister, Game of Life, 21 apod.)

Kdyby Vás jakákoliv hra zajímala blíže, doporučuji vyhledat si ji na anglické Wikipedii či jinde na internetu. Po přečtení mého článku již budete alespoň vědět, pod čím tyto hry hledat.

Pokud jsem Vás inspiroval, abyste si nějakou z těchto her zahráli, přeji příjemnou zábavu.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Doublets - slovní proměny

Zahrajte si Doublets, slovní hru, ve které máte za úkol přeměnit jedno anglické slovo na druhé!

ALL LEVELS

Textové hry nyní v novém...

Informace o novinkách a změnách týkajících se našich textových her (Ten Little Indians, Apache Gold, Seabase Delta)
ALL LEVELS

Pokračování Ten Little Indians BUDE!

Informace o připravovaném pokračování hry TEN LITTLE INDIANS.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hry v angličtině - piškvorky, prší, dáma... 14 8764 Od Jarid poslední příspěvek
před 8 lety