Help for English

GARDENING 101 (základy zahradničení)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.02.2014

Jaro pomalu klepe na dveře a proto si pojďme projít užitečná slovíčka spojená se setím, sázením, zaléváním a hnojením. Prostě takové základy každého zahrádkáře.GARDENING 101

Za okny je ještě zima, ale zahrádkáři se už jistě nemohou dočkat jara. Už si možná plánují, co nového letos zasadí či zasejí. A pokud patříte mezi ně, možná vás osloví dnešní článek.

začalo to semínkem …

Abychom mohli něco vypěstovat (grow), budeme potřebovat semínko (seed).

seed/'si:d/ = semínko, semeno (mn.č. seeds)
seed/'si:d/ = osivo (nepočitatelné)

seeds germinate /'dʒɜ:məneɪt/ = semínka klíčí
seeds sprout/'spraʊt/ = semínka raší
seeds grow/'grəʊ/ = semínka rostou

sow seeds /səʊ/ = zasít semínka
plant seeds /plɑ:nt/ = zasadit semínka
grow sth from seed = vypěstovat něco ze semínka

My grandma grows a lot of vegetables in her garden. TTT
When I was a kid, I grew tomatoes on our balcony. TTT
Put two seeds in each pot. TTT
Where could I buy quality seeds? TTT
I've bought a large packet of sunflower seeds. I'm going to sow them soon. TTT
Did you grow it from seed or was it bought in a shop? TTT
The seeds should germinate in two weeks. TTT
Sow the seeds thinly in rows. TTT
For continuous crops sow every two weeks. TTT

Pokud si budete kupovat v zahraničí semínko nějaké rostliny, určitě se bude hodit vědět, na jak dlouho s takovou rostlinou pak máte na zahradě počítat:

annual /'ænjʊəl/ = jednoletka, letnička TTT
biennial /baɪ'enɪəl/ = dvouletka TTT
perennial /pə'renɪəl/ = trvalka TTT

Pozn.: u letniček se často setkáte s rozdělením hardy annual TTT a half-hardy annual TTT.

Uvedli jsem si tedy pár příkladových vět a nejběžnější kolokace se slovíčkem seed. Ale kam ho vlastně zasít a jak se o něj starat?

kam sejeme

Zasít můžete určitě do záhonu (bed). Jelikož však na to ještě není správné roční období, nabízí se předpěstovat si sazeničky v pařeništi (cold frame) nebo skleníku (greenhouse), popřípadě doma.

Pokud zvolíte poslední možnost, je ideální pořídit si nejprve tzv. propagator, což je plochá plastová nádoba se zeminou, která je opatřena průhledným víkem. Sloveso propagate totiž znamená mimo jiné “množit rostliny”.

Oblíbené jsou také rašelinové tablety, a ač se rašelina řekne peat /pi:t/, k překladu se použije častěji spojení jiffy pellets TTT. Ty se dají pořídit i u nás (většinou pod označením jiffy tablety, rašelinové tablety nebo sadbovací tablety) a jde o malé rašelinové placičky, které po ponoření do vody “vyrostou” a jsou ideální k zasetí semínka:

Semínka ale můžete zasít rovnou do květináče (pot) nebo truhlíku (window box nebo třeba trough).

Setkat se můžete často taky se slůvkem planter (od slovesa plant = sadit). Může jít o květináč či truhlík (z různých materiálů), nebo taky často o jakousi nádobu z igelitu nebo tvrdé látky, do které dáte hlínu a používáte jako květináč (po sezóně se pak dá po odstranění zeminy složit). Můžete narazit na spojení patio planter, vegetable planter, apod.

bed /bed/ = záhon (ona je to vlastně taková “hliněná postel”)
seedbed /'si:dbed/ = semeniště (záhonek na předpěstování rostlin)
flowerbed/'flaʊəˌb­ed/= květinový záhon
rose bed = záhon růží
raised bed = vyvýšený záhon

pot/'pɒt/ = květináč (“pot” je taky hrnec)
flowerpot = květináč
plant pot = květináč
self-watering pot = samozavlažovací květináč

container/kən'teɪn­ə/ = nádoba
tub /tʌb/ = nádoba (“tub” je hlavně vana či vanička)

propagator /'prɒpəgeɪtə/ = urychlovač klíčení a růstu
seed tray/'treɪ/ = sadbovací plato (“tray” je tác)

planter /'plɑ:ntə/ = květináč, truhlík, nádoba (v podstatě cokoli, kam se dá něco zasít/zasadit)
flower box / window box = truhlík
trough /trɒf/ = truhlík (“trough” znamená korýtko)

window basket / hanging basket = závěsný košík

I usually start my flowers in a propagator with a lid in March. TTT
We don't have a garden, but a few patio planters on the terrace will do. TTT
Do you think I can move the pots to the cold frame now? TTT
Place the jiffy pellets in a bowl and add plenty of water. They'll expand. TTT
I don't need a fancy propagator. I just use empty yoghurt cups. TTT
My wife started using this new fertilizer and our troughs and pots look great. TTT
Sow the seeds thinly in a prepared seed bed. TTT
Don't our tulip beds look lovely this year? TTT
Do you think it's worth investing into self-watering pots? TTT
Make a hole in the bed with a dibber and drop the seedling in. TTT

do čeho sejeme

Kromě volby nádoby je také dobré vybrat správnou zeminu či substrát. Nebo je minimálně dobré vědět, jak je přeložit.

compost/'kɒmˌpɒst = zahradní substrát, kompost
seed compost = substrát pro výsev
multi-purpose compost = univerzální substrát

soil/'sɔɪl/ = půda, hlína, zemina
dirt/'dɜ:t/ = hlína (AmE)
peat/'pi:t/ = rašelina

Zvláštností je, že ač existuje v angličtině slovíčko substrate, zahradníci většinou používají slovo compost.

I always buy new multi-purpose compost in the spring. TTT
Have you heard of peat pots? TTT
Plants absorb nutrients from soil. TTT
Sow 1 cm deep directly into finely prepared, moist soil. TTT
You can also sow the seeds indoors in a tray of compost. TTT
You should firm the soil very gently and keep it moist and weed free. TTT

něco leze z hlíny

Pokud se budete semínko dobře starat, začne se z hlíny klubat semenáček (seedling), tedy mladá rostlinka, kterou jste si vypěstovali ze semene. Může jít o zeleninu, květinu, nebo třeba strom.

Pokud byste si chtěli koupit sazenici v obchodě, používá se spojení plug plant nebo jednoduše young plant.

Určitě však víte, že ne všechny rostliny rostou ze semene. Například mnoho květin roste z cibulky (bulb).

seedling /'si:dlɪŋ/ = semenáček (ze semene)
plug plant /plʌg plɑ:nt/ = sazenice (“plug” je také špunt nebo zátka) TTT
young plant = sazenice (mladá rostlinka)
starter plant = sazenice (hlavně AmE)
bulb/'bʌlb/ = cibulka

The seedlings should appear in two weeks. TTT
Our plug plants are packed professionally in packaging suitable for posting. TTT
I'm too lazy to sow seeds. I'm simply going to buy young plants this year. TTT
Didn't you know that tulips grow from bulbs, not seeds? TTT

zaléváme

Bez vody by naše rostliny nepřežily. Zalévat můžeme za pomocí konve (watering can) nebo hadice (hose). Vodu můžeme brát z potrubí, ale také můžeme sbírat dešťovou vodu do rezervoáru, kterému se v americké angličtině říká rainwater tank a v britské angličtině je krásné spojení water butt.

water/'wɔ:tə/ = zalévat
watering can /kæn/ = konev (k zalévání)

hose/'həʊz/ = hadice
water hose = hadice na zalévání
garden hose = zahradní hadice

spray nozzle /'nɒzəl/ = hubice (tryska) na hadici
spray gun /gʌn/ = hubice (tryska) na hadici
spray pistol /'pɪstl/ = hubice (tryska) na hadici

irrigation system = zavlažovací systém
sprinkler /'sprɪŋklə/ = zavlažovač, postřikovačTTT

rainwater (water) tank = nádrž (na dešťovou vodu)
water barrel /'bærəl/ AmE = sud, barel (na vodu)
water butt /bʌt/ BrE = barel, jímka (na vodu)

Could you water our garden this weekend? TTT
I always put some fertilizer in the watering can when watering the pots. TTT
They say that the hose automatically expands up to three times its length. TTT
This spray nozzle has six functions and a non-slip grip. TTT
It's been raining for two days. The water butt is full. TTT
The sprinklers went off just when she was in the middle of the lawn. TTT

přesazujeme

Pokud sejete venku, stačí semenáčky jen protrhat (thin). Ale pokud sejete do květináče, bude potřeba rostlinku přesadit (transplant) do většího nebo ji dát ven na zahradu.

transplant /træns'plɑ:nt/ = přesadit
replant = přesadit
repot = přesadit (z jedné nádoby do druhé)
pot up = přesadit (do větší nádoby)

thin = protrhat (“thin” znamená taky řídký, tenký) TTT
prick out = pikýrovat TTT
pinch back = zaštipovat TTT

I start my plants at home and then transplant them outdoors. TTT
When large enough thin the seedlings to 5cm apart. TTT
Transplant the seedlings singly into large tubs or containers. TTT
thinned the seedlings to one per position. TTT
You shouldn't prick out the seedlings when they only have seed leaves. Wait until they develop true leaves. TTT
Don't trasplant the seedlings outdoors. It's too early. Repot them instead and use a slightly larger pot. TTT

hnojíme

Bez hnojiva (fertilizer) by rostliny sice přežily, ale pokud chcete mít bohatou úrodu (obzvláště pokud jste se rozhodli pěstovat rostliny na balkóně nebo terase) , určitě se taky bude hodit. Hnojiv je i na našem trhu nepřeberné množství a tak si pojďme projít jen základy.

fertilize/'fɜ:tɪlaɪ­z/ = hnojit (v živočišné říši to znamená “oplodnit”, BrE: fertilise)
feed/'fi:d/ = hnojit (taky “krmit”) TTT

fertilizer/'fɜ:təla­ɪzə/ = hnojivo (taky fertiliser)
slow-release fertilizer = pomalu rozpustné hnojivo

plant food = hnojivo (někdy taky plant feed)
soluble plant food /'sɒljəbəl/ = rozpustné hnojivo

nutrient/'nju:triən­t/ = živina (většinou v mn.č. – nutrients)
manure/mə'njʊə/ = hnůj, přírodní hnojivo

Pokud trochu zahradničíte a hnojíte, určitě jste se setkali se zkratkou N-P-K, která se používá běžně i v anglicky mluvících zemích a udává, jaké množství těchto tří základních prvků se v hnojivu nachází:

nitrogen/'naɪtrəd­ʒən/ (N) = dusík
phosphorus/'fɒsfərə­s/ (P) = fosfor
potassium/pə'tæsiəm­/ (K) = draslík

O hnojivech více na anglické Wikipedii.

Do you think I could use sprayable plant food on my orchids? TTT
It is a legal requirement to show the content of fertilizers in the form of N-P-K. TTT
Be careful with the new plant food. You may burn the plants. TTT
Look at the tomatoes! What do you feed them? TTT
I have fertilized them with a 16–16–16 fertilizer. TTT
It's better to use a slow-release fertilizer. You won't burn the plants that way. TTT
Your plants look stressed. Do you fertilize them at all? TTT
Sprinkle this slow-release fertilizer around the plant and work it into the soil. TTT
You should always add some fertilizer to enrich the soil, especially if you grow plants in pots. TTT
Young plants should be fed with half-strength liquid fertilizer. TTT
I dilute the fertilizer in a watering can and pour around the plants once a month. TTT  

Nyní si můžete otestovat získané znalosti v krátkém kvízu.

Celou slovní zásobu s tohoto článku si můžete otestovat zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

GARDENING 101 (vocabulary)

Slovíčka z oblasti zahradničení

INTERMEDIATE

YouTube angličtina pro zahrádkáře

Pokud rádi zahradničíte, zkuste spojit tuto zálibu se studiem angličtiny. Dnes nabízíme několik zajímavých YouTube kanálů pro zahrádkáře.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary Test: Gardening

Vyznáte se v pojmech spojených se zahradnictvím? Navazujeme na náš nedávný článek.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GARDENING 101 (základy zahradničení) 16 6894 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před rokem