Help for English

GARDENING 101 (základy zahradničení)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.02.2014

Jaro pomalu klepe na dveře a proto si pojďme projít užitečná slovíčka spojená se setím, sázením, zaléváním a hnojením. Prostě takové základy každého zahrádkáře.GARDENING 101

Za okny je ještě zima, ale zahrádkáři se už jistě nemohou dočkat jara. Už si možná plánují, co nového letos zasadí či zasejí. A pokud patříte mezi ně, možná vás osloví dnešní článek.

začalo to semínkem …

Abychom mohli něco vypěstovat (grow), budeme potřebovat semínko (seed).

seed/'si:d/ = semínko, semeno (mn.č. seeds)
seed/'si:d/ = osivo (nepočitatelné)

seeds germinate /'dʒɜ:məneɪt/ = semínka klíčí
seeds sprout/'spraʊt/ = semínka raší
seeds grow/'grəʊ/ = semínka rostou

sow seeds /səʊ/ = zasít semínka
plant seeds /plɑ:nt/ = zasadit semínka
grow sth from seed = vypěstovat něco ze semínka

My grandma grows a lot of vegetables in her garden. TTT *1
When I was a kid, I grew tomatoes on our balcony. TTT *2
Put two seeds in each pot. TTT *3
Where could I buy quality seeds? TTT *4
I've bought a large packet of sunflower seeds. I'm going to sow them soon. TTT *5
Did you grow it from seed or was it bought in a shop? TTT *6
The seeds should germinate in two weeks. TTT *7
Sow the seeds thinly in rows. TTT *8
For continuous crops sow every two weeks. TTT *9

Pokud si budete kupovat v zahraničí semínko nějaké rostliny, určitě se bude hodit vědět, na jak dlouho s takovou rostlinou pak máte na zahradě počítat:

annual /'ænjʊəl/ = jednoletka, letnička TTT *10
biennial /baɪ'enɪəl/ = dvouletka TTT *11
perennial /pə'renɪəl/ = trvalka TTT *12

Pozn.: u letniček se často setkáte s rozdělením hardy annual TTT *13 a half-hardy annual TTT *14.

Uvedli jsem si tedy pár příkladových vět a nejběžnější kolokace se slovíčkem seed. Ale kam ho vlastně zasít a jak se o něj starat?

kam sejeme

Zasít můžete určitě do záhonu (bed). Jelikož však na to ještě není správné roční období, nabízí se předpěstovat si sazeničky v pařeništi (cold frame) nebo skleníku (greenhouse), popřípadě doma.

Pokud zvolíte poslední možnost, je ideální pořídit si nejprve tzv. propagator, což je plochá plastová nádoba se zeminou, která je opatřena průhledným víkem. Sloveso propagate totiž znamená mimo jiné “množit rostliny”.

Oblíbené jsou také rašelinové tablety, a ač se rašelina řekne peat /pi:t/, k překladu se použije častěji spojení jiffy pellets TTT *15. Ty se dají pořídit i u nás (většinou pod označením jiffy tablety, rašelinové tablety nebo sadbovací tablety) a jde o malé rašelinové placičky, které po ponoření do vody “vyrostou” a jsou ideální k zasetí semínka:

Semínka ale můžete zasít rovnou do květináče (pot) nebo truhlíku (window box nebo třeba trough).

Setkat se můžete často taky se slůvkem planter (od slovesa plant = zasadit, sázet). Může jít o květináč či truhlík (z různých materiálů), nebo taky často o jakousi nádobu z igelitu nebo tvrdé látky, do které dáte hlínu a používáte jako květináč (po sezóně se pak dá po odstranění zeminy složit). Můžete narazit na spojení patio planter, vegetable planter, apod.

bed /bed/ = záhon (ona je to vlastně taková “hliněná postel”)
seedbed /'si:dbed/ = semeniště (záhonek na předpěstování rostlin)
flowerbed/'flaʊəˌb­ed/= květinový záhon
rose bed = záhon růží
raised bed = vyvýšený záhon

pot/'pɒt/ = květináč (“pot” je taky hrnec)
flowerpot = květináč
plant pot = květináč
self-watering pot = samozavlažovací květináč

container/kən'teɪn­ə/ = nádoba
tub /tʌb/ = nádoba (“tub” je hlavně vana či vanička)

propagator /'prɒpəgeɪtə/ = urychlovač klíčení a růstu
seed tray/'treɪ/ = sadbovací plato (“tray” je tác)

planter /'plɑ:ntə/ = květináč, truhlík, nádoba (v podstatě cokoli, kam se dá něco zasít/zasadit)
flower box / window box = truhlík
trough /trɒf/ = truhlík (“trough” znamená korýtko)

window basket / hanging basket = závěsný košík

I usually start my flowers in a propagator with a lid in March. TTT *16
We don't have a garden, but a few patio planters on the terrace will do. TTT *17
Do you think I can move the pots to the cold frame now? TTT *18
Place the jiffy pellets in a bowl and add plenty of water. They'll expand. TTT *19
I don't need a fancy propagator. I just use empty yoghurt cups. TTT *20
My wife started using this new fertilizer and our troughs and pots look great. TTT *21
Sow the seeds thinly in a prepared seed bed. TTT *22
Don't our tulip beds look lovely this year? TTT *23
Do you think it's worth investing into self-watering pots? TTT *24
Make a hole in the bed with a dibber and drop the seedling in. TTT *25

do čeho sejeme

Kromě volby nádoby je také dobré vybrat správnou zeminu či substrát. Nebo je minimálně dobré vědět, jak je přeložit.

compost/'kɒmˌpɒst = zahradní substrát, kompost
seed compost = substrát pro výsev
multi-purpose compost = univerzální substrát

soil/'sɔɪl/ = půda, hlína, zemina
dirt/'dɜ:t/ = hlína (AmE)
peat/'pi:t/ = rašelina

Zvláštností je, že ač existuje v angličtině slovíčko substrate, zahradníci většinou používají slovo compost.

I always buy new multi-purpose compost in the spring. TTT *26
Have you heard of peat pots? TTT *27
Plants absorb nutrients from soil. TTT *28
Sow 1 cm deep directly into finely prepared, moist soil. TTT *29
You can also sow the seeds indoors in a tray of compost. TTT *30
You should firm the soil very gently and keep it moist and weed free. TTT *31

něco leze z hlíny

Pokud se budete semínko dobře starat, začne se z hlíny klubat semenáček (seedling), tedy mladá rostlinka, kterou jste si vypěstovali ze semene. Může jít o zeleninu, květinu, nebo třeba strom.

Pokud byste si chtěli koupit sazenici v obchodě, používá se spojení plug plant nebo jednoduše young plant.

Určitě však víte, že ne všechny rostliny rostou ze semene. Například mnoho květin roste z cibulky (bulb).

seedling /'si:dlɪŋ/ = semenáček (ze semene)
plug plant /plʌg plɑ:nt/ = sazenice (“plug” je také špunt nebo zátka) TTT *32
young plant = sazenice (mladá rostlinka)
starter plant = sazenice (hlavně AmE)
bulb/'bʌlb/ = cibulka

The seedlings should appear in two weeks. TTT *33
Our plug plants are packed professionally in packaging suitable for posting. TTT *34
I'm too lazy to sow seeds. I'm simply going to buy young plants this year. TTT *35
Didn't you know that tulips grow from bulbs, not seeds? TTT *36

zaléváme

Bez vody by naše rostliny nepřežily. Zalévat můžeme za pomocí konve (watering can) nebo hadice (hose). Vodu můžeme brát z potrubí, ale také můžeme sbírat dešťovou vodu do rezervoáru, kterému se v americké angličtině říká rainwater tank a v britské angličtině je krásné spojení water butt.

water/'wɔ:tə/ = zalévat
watering can /kæn/ = konev (k zalévání)

hose/'həʊz/ = hadice
water hose = hadice na zalévání
garden hose = zahradní hadice

spray nozzle /'nɒzəl/ = hubice (tryska) na hadici
spray gun /gʌn/ = hubice (tryska) na hadici
spray pistol /'pɪstl/ = hubice (tryska) na hadici

irrigation system = zavlažovací systém
sprinkler /'sprɪŋklə/ = zavlažovač, postřikovač, TTT *37

rainwater (water) tank = nádrž (na dešťovou vodu)
water barrel /'bærəl/ AmE = sud, barel (na vodu)
water butt /bʌt/ BrE = barel, jímka (na vodu)

Could you water our garden this weekend? TTT *38
I always put some fertilizer in the watering can when watering the pots. TTT *39
They say that the hose automatically expands up to three times its length. TTT *40
This spray nozzle has six functions and a non-slip grip. TTT *41
It's been raining for two days. The water butt is full. TTT *42
The sprinklers went off just when she was in the middle of the lawn. TTT *43

přesazujeme

Pokud sejete venku, stačí semenáčky jen protrhat (thin). Ale pokud sejete do květináče, bude potřeba rostlinku přesadit (transplant) do většího nebo ji dát ven na zahradu.

transplant /træns'plɑ:nt/ = přesadit
replant = přesadit
repot = přesadit (z jedné nádoby do druhé)
pot up = přesadit (do větší nádoby)

thin = protrhat (“thin” znamená taky řídký, tenký) TTT *44
prick out = pikýrovat TTT *45
pinch back = zaštipovat TTT *46

I start my plants at home and then transplant them outdoors. TTT *47
When large enough thin the seedlings to 5cm apart. TTT *48
Transplant the seedlings singly into large tubs or containers. TTT *49
thinned the seedlings to one per position. TTT *50
You shouldn't prick out the seedlings when they only have seed leaves. Wait until they develop true leaves. TTT *51
Don't trasplant the seedlings outdoors. It's too early. Repot them instead and use a slightly larger pot. TTT *52

hnojíme

Bez hnojiva (fertilizer) by rostliny sice přežily, ale pokud chcete mít bohatou úrodu (obzvláště pokud jste se rozhodli pěstovat rostliny na balkóně nebo terase) , určitě se taky bude hodit. Hnojiv je i na našem trhu nepřeberné množství a tak si pojďme projít jen základy.

fertilize/'fɜ:tɪlaɪ­z/ = hnojit (v živočišné říši to znamená “oplodnit”, BrE: fertilise)
feed/'fi:d/ = hnojit (taky “krmit”) TTT *53

fertilizer/'fɜ:təla­ɪzə/ = hnojivo (taky fertiliser)
slow-release fertilizer = pomalu rozpustné hnojivo

plant food = hnojivo (někdy taky plant feed)
soluble plant food /'sɒljəbəl/ = rozpustné hnojivo

nutrient/'nju:triən­t/ = živina (většinou v mn.č. – nutrients)
manure/mə'njʊə/ = hnůj, přírodní hnojivo

Pokud trochu zahradničíte a hnojíte, určitě jste se setkali se zkratkou N-P-K, která se používá běžně i v anglicky mluvících zemích a udává, jaké množství těchto tří základních prvků se v hnojivu nachází:

nitrogen/'naɪtrəd­ʒən/ (N) = dusík
phosphorus/'fɒsfərə­s/ (P) = fosfor
potassium/pə'tæsiəm­/ (K) = draslík

O hnojivech více na anglické Wikipedii.

Do you think I could use sprayable plant food on my orchids? TTT *54
It is a legal requirement to show the content of fertilizers in the form of N-P-K. TTT *55
Be careful with the new plant food. You may burn the plants. TTT *56
Look at the tomatoes! What do you feed them? TTT *57
I have fertilized them with a 16–16–16 fertilizer. TTT *58
It's better to use a slow-release fertilizer. You won't burn the plants that way. TTT *59
Your plants look stressed. Do you fertilize them at all? TTT *60
Sprinkle this slow-release fertilizer around the plant and work it into the soil. TTT *61
You should always add some fertilizer to enrich the soil, especially if you grow plants in pots. TTT *62
Young plants should be fed with half-strength liquid fertilizer. TTT *63
I dilute the fertilizer in a watering can and pour around the plants once a month. TTT *64  

Nyní si můžete otestovat získané znalosti v krátkém kvízu.

Celou slovní zásobu z tohoto článku si můžete otestovat zde.

Překlad:
 1. Moje babička pěstuje na zahradě hodně zeleniny.
 2. Když jsem byl dítě, pěstoval jsem na balkóně rajčata.
 3. Do každého květináče dej dvě semínka.
 4. Kde bych mohl koupit kvalitní semínka?
 5. Koupil jsem si velký sáček / balíček slunečnicových semínek. Brzo je zaseju.
 6. Vypěstoval jsi to ze semínka, nebo to bylo koupeno v obchodě?
 7. Ta semínka by měla vyklíčit za dva týdny.
 8. Sejte semínka řídce (dál od sebe) do řad.
 9. Pro neustálou sklizeň sejte každé dva týdny (abyste mohli průběžně sklízet).
 10. poroste jen jednu sezónu
 11. roste dva roky
 12. vydrží více než dva roky
 13. houževnatá/odolná letnička
 14. méně odolná letnička
 15. JIFFY znamená okamžik, a PELLET je granule, tabletka
 16. Obvykle začínám pěstovat své květiny v “množiči/urychlo­vači” s víkem v březnu.
 17. Nemáme zahradu, ale pár látkových nádob na terase bude stačit – udělá tu službu.
 18. Myslíš, že můžu teď ty květináče přesunout do pařeniště?
 19. Umísti rašelinové tablety do misky a přidej hodně vody. Zvětší se.
 20. Nepotřebuju nóbl urychlovač. Prostě používám prázdné kelímky od jogurtu.
 21. Moje manželka začala používat toto nové hnojivo a naše truhlíky a květináče vypadají úžasně.
 22. Semena sejte dál od sebe do připraveného semeniště – místa na semínka – SEEDBED se může psát dohromady i samostatně SEED BED
 23. Nevypadají naše záhony s tulipány letos krásně?
 24. Myslíš, že stojí za to investovat do samozvlažovacích květináčů? Pozn.: O slovíčku WORTH máme samostatný článek
 25. Udělej do záhonu díru sázecím kolíkem a pusť sazeničku dovnitř.
 26. Na jaře vždy kupuji nový univerzální zahradní substrát.
 27. Už jsi slyšel o rašelinových květináčích? – lehké jednorázové květináče, do kterých se dá zemina a když vyroste rostlina, dá se na zahradě do hlíny vcelku i s tím květináčem
 28. Rostliny čerpají živiny z půdy.
 29. Sejte 1 cm hluboko přímo do připravené jemné vlhké hlíny.
 30. Můžete také semínka sít uvnitř (nikoli na zahradě) do tácu (podnosu) se substrátem.
 31. Měl bys hlínu stlačit velmi jemně a udržovat ji vlhkou a bez plevele.
 32. malý zeminový bal u mladé rostliny vlastně připomíná zátku, kterou jednoduše vsunete do otvoru v zemině
 33. Semenáčky by se měly objevit za dva týdny.
 34. Naše sazenice jsou profesionálně zabaleny v balení, které je vhodné pro přepravu poštou.
 35. Jsem na setí semen příliš líný. Letos si jednoduše koupím sazeničky.
 36. Cožpak jsi nevěděl, že tulipány rostou z cibulek, ne ze semínek?
 37. je připojen na hadici a zasazen do země, kde se točí a zalévá rostliny kolem
 38. Mohl bys nám zalít tento víkend zahradu?
 39. Vždycky dám do konve trochu hnojiva, když zalévám květináče.
 40. Říkají, že se ta hadice automaticky roztáhne až na trojnásobek své délky.
 41. Tato hubice má šest funkcí a neklouzavý úchop.
 42. Prší už dva dny. Ta jímka na vodu je plná.
 43. Postřikovače se spustily zrovna když byla uprostřed trávníku.
 44. když sejete třeba mrkev do řádku, vyrostou semenáčky moc hustě a je třeba je protrhat, aby měly výsledné rostliny dost místa na růst
 45. přesadit jednotlivé semenáčky z místa, kde jich roste mnoho vedle sebe, na místo, kde budou dál od sebe, nebo samostatně do květináče
 46. odštípnout/us­třihnout vrcholky sazeniček, aby se více rozrostly a byly hustší
 47. Začínám pěstovat rostliny doma a pak je přesadím ven.
 48. Až budou dost velké, protrhej semenáčky na 5cm od sebe.
 49. Přesaďte semenáčky po jednom do velké nádoby.
 50. Protrhal jsem semenáčky tak, aby byl každý zvlášť (aby byl jeden na jednu pozici).
 51. Neměl bys pikýrovat/pře­sazovat semenáčky, dokud mají jen děložní lístky (jedná se o první dva lístky, které vyrostou ze semínka). Počkej, až se vyvinou pravé lístky (po děložních lístcích už jsou další lístky pravé).
 52. Nepřesazuj sazeničky/semenáčky ven. Je příliš brzy. Namísto toho je přesaď do trošičku většího květináče/nádoby.
 53. rostlinu vlastně nakrmíte
 54. Myslíš, že bych na své orchideje mohl používat hnojivo ve spreji?
 55. Podle zákona se musí uvádět obsah hnojiva ve formě N-P-K.
 56. Buď s tím novým hnojivem opatrný. Můžeš ty rostliny popálit.
 57. Podívej na ta rajčata! Čím je hnojíš?
 58. Pohnojil jsem je hnojivem o složení 16–16–16.
 59. Je lepší použít pomalu rozpustné hnojivo. Tak ty rostliny nepopálíš.
 60. Tvoje rostliny vypadají špatně. Hnojíš je vůbec?
 61. Posypej toto pomalu rozpustné hnojivo kolem rostliny a pak ho zapracuj do zeminy.
 62. Vždy bys měl přidat trochu hnojiva, abys obohatil zeminu, hlavně pokud pěstuješ rostliny v květináčích.
 63. Sazenice by se měly hnojit poloviční dávkou tekutého hnojiva.
 64. Zředím hnojivo v konvi a jednou za měsíc naleju kolem rostlin.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

GARDENING 101 (vocabulary)

Slovíčka z oblasti zahradničení

INTERMEDIATE

YouTube angličtina pro zahrádkáře

Pokud rádi zahradničíte, zkuste spojit tuto zálibu se studiem angličtiny. Dnes nabízíme několik zajímavých YouTube kanálů pro zahrádkáře.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary Test: Gardening

Vyznáte se v pojmech spojených se zahradnictvím? Navazujeme na náš nedávný článek.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GARDENING 101 (základy zahradničení) 16 8150 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety