Help for English

TAKE ve významu jít / jet

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.03.2015

České ‘jít’ a ‘jet’ nemusíme (a ani nemůžeme) vždy překládat slovesem GO. Přečtěte si, jak v tomto významu použít sloveso TAKE.TAKE ve významu jít / jet

Zeptáme-li se studenta angličtiny skoro na jakékoliv úrovni, jak se anglicky řekne jít / jet, pravděpodobně nám odpoví zcela jednotně, že je to go/'gəʊ/. Bude mít samozřejmě pravdu. Problém ale je, že studenti potom toto sloveso používají i tam, kde by bylo vhodnější použít úplně jiné slovo.

Slovesu go se můžeme vyhnout různě, např. slovesem, které nějak označuje způsob přesunu, tedy např. místo go on foot je lepší použít sloveso walk/'wɔ:k/. Místo go by car můžeme jednoduše říct drive/'draɪv/ a vazbu go by plane obdobně nahradíme jednoduchým slovesem fly/'flaɪ/.

Forget the bus. You'll get there faster if you walk. TTT *1
Geoff drove slowly around the block. TTT *2
My sister's a flight attendant. She flies back and forth between Prague and London five times a week. TTT *3  

Dnešní článek ale bude o používání jiného slovesa, které se často překládá jako jít / jet – take/'teɪk/. To za normálních okolností vyjadřuje, že si někdo něco vezme, a proto se možná do jeho používání v jiném významu studentům moc často nechce. Je to ale jednoduché.

Dopravní prostředky

Sloveso take nejčastěji v tomto významu používáme s dopravními prostředky.

It's starting to rain. Let's take a cab. TTT *4
We took my car because hers was in the shop. TTT *5
But it's too far to walk! – So take the bus. TTT *6
She takes the train to and from work every day. TTT *7
I had to take the ferry across the English Channel, as there was no Chunnel back then. TTT *8
We'll take the plane from Chicago to Los Angeles and we'll arrive in LA at about 6 PM. TTT *9
took the bike to work today. It only took me fifteen minutes. TTT *10
I parked in an underground garage and took the subway downtown. TTT *11
Take the elevator to the second floor. Room 211 is the first door on the left. TTT *12
Take the 15 to the railway station. It's the fourth stop. TTT *13  

Použití slovesa go (přesněji spojení go by) by v uvedených případech mohlo být nepřirozené a nebo dokonce vyloženě nesprávné. Např. we went by my car je nepřípustné. Spojení go by se totiž použije, když se bavíme pouze o způsobu přepravy (go by car, go by train), ale ne o konkrétním prostředku (go by my car, go by this this train).

Cesty, silnice, ulice

Sloveso také použijeme tehdy, říkáme-li, že jdeme nebo jedeme nějakou cestou, silnicí, ulicí apod.

You can ride the escalator or take the stairs. TTT *14
You can get to Seattle quicker if you take the interstate. TTT *15
When I was little, we used to take Route 66 to visit my grandma in Oklahoma. TTT *16
We decided to take a forest trail to the lake and got lost. TTT *17
Take the second street on the left. TTT *18
Take the first right. TTT *19 (= the first street / the first turning / the first turn)
The city is very bike friendly. You can take the bike path all the way downtown. TTT *20  

Ani zde by nebylo praktické snažit se používat sloveso go. Vazba go by vůbec nepřipadá v úvahu – ta by se použila jen např. v pevné vazbě go by road (jet po silnici, ne letecky či po vodě), ale už např. go by the main road by bylo špatně.

Závěrem

Na uvedených příkladech jste viděli, že v mnoha případech, kdy mluvíme o tom, že někdo někam nějak jede či jde, vůbec nepoužíváme sloveso go. Přílišné používání naučené vazby go by sth se totiž také řadí mezi tzv. Czenglish (čechoangličti­ny).

Abyste se naučili správně používat sloveso take, můžete si nakonec i v češtině říct např. vzít to po schodech, vzít to po dálnici, vzít to výtahem apod.

Překlad:
 1. Zapomeň na autobus. Dostaneš se tam rychleji, když půjdeš pěšky.
 2. Geoff pomalu objel blok .
 3. Moje sestra je letuška. Létá tam a zpátky mezi Prahou a Londýnem pětkrát týdně.
 4. Začíná pršet. Pojedeme taxíkem.
 5. Jeli jsme mým autem, protože její bylo v servisu.
 6. Ale vždyť je to pěšky daleko! – Tak jeď autobusem.
 7. Každý den jezdí do práce i z práce vlakem.
 8. Musel jsem jet přes Anglický kanál trajektem, protože tehdy ještě žádný Eurotunel nebyl.
 9. Z Chicaga do Los Angeles poletíme letadlem a do LA dorazíme asi v šest odpoledne.
 10. Jel jsem dnes do práce na kole. Trvalo mi to jen patnáct minut.
 11. Zaparkoval jsem v podzemní garáži a do centra jel metrem.
 12. Jeďte výtahem do druhého patra. Pokoj 211 jsou první dveře vlevo.
 13. Jeďte patnáctkou na nádraží. Je to čtvrtá zastávka.
 14. Můžeš jet eskalátorem a nebo jít po schodech.
 15. Do Seattlu se dostaneš dřív, když pojedeš po mezistátní.
 16. Když jsem byl malý, jezdili jsme po silnici 66 na návštěvu za babičkou v Oklahomě.
 17. Rozhodli jsme se jít lesní stezkou k jezeru a zabloudili jsme.
 18. Jeďte druhou ulicí doleva.
 19. Odbočte první doprava.
 20. Město je cyklistům velmi nakloněné. Po cyklostezce se dostanete až to centra.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

HAVE GONE vs. BE GONE

Je stažený tvar ve větě “HE'S GONE” spojení HE IS nebo HE HAS? Oboje je možné.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GONE / BEEN

Minulé příčestí slovesa GO je GONE nebo BEEN. Procvičte si ho.

INTERMEDIATE

NEAR vs. CLOSE

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v použití slov NEAR a CLOSE a odvozených tvarů.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno TAKE ve významu jít / jet 6 6164 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety