*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Slovesa OCCUR, RECUR a další

Vydáno dne 21.02.2017

Článek o významu, výslovnosti, pravopisu a použití anglických sloves OCCUR, RECUR, CONCUR a INCUR a slov od nich odvozených.Slovíčka OCCUR a RECUR

Dnes se podíváme na skupinku více či méně formálních sloves, které obsahují kořen cur, a slova od těchto sloves odvozená. Studenti, pokud tato slova vůbec znají, v nich často dělají chyby především pravopisné a výslovnostní.

Kořen slova

Kořen slova cur sám o sobě nemá v angličtině žádný význam. Pochází z latinského currere (běžet) a my ho možná již dobře známe ze slov current/'kʌrənt/ (současný / proud) či currency/'kʌrənsi (měna).

Výslovnost

Pro výslovnost slovíček, na která se v dnešním článku zaměříme, je nesmírně důležité vědět, že kořen cur vyslovujeme /kɜ:/ či /kɜ:r/. Studenti ho bohužel často nesprávně vyslovují jako slovíčko cure/'kjʊə/.

occur/ə'kɜ:/
recur/rɪ'kɜ:/

Slovní přízvuk je zde vždy na druhé slabice!

Pravopis

U uvedených slovíček dochází ke zdvojení koncového r např. ve tvaru s koncovkou -ing či -ed a také v případě odvozených slov.

occurring, occurred, occurrence
recurring, recurred, recurrence, recurrent

Obzvláště v prvním případě může studentům dělat problém správný počet písmenek c a r.


OCCUR – nastat / napadnout někoho

Sloveso occur/ə'kɜ:/ překládáme např. jako nastat, vyskytnout se, přihodit se. Patří spíše do formální angličtiny.

Please describe how the incident occurred. TTT
A leap year occurs every four years. TTT
Laryngitis often occurs along with a viral infection, such as flu. TTT  

Od tohoto slova je odvozeno podstatné jméno occurrence/ə'kʌrəns – výskyt, případ.

He actually laughed at my joke, which is a rare occurrence. TTT
The drug proved helpful in reducing the occurrence of sleepwalking in some people. TTT  

Druhý význam slovíčka occur/ə'kɜ:/ je již daleko méně formální a uslyšíte ho i v běžné hovorové řeči. Váže se s předložkou to a říká, že někoho něco napadlo.

Has it ever occurred to you that maybe you are the problem? TTT
It occurred to me that she probably had a crush on me. TTT
It never occurred to me to doubt her judgment. TTT
Something just occurred to me. What if he has to repeat 12th grade? TTT  


RECUR – opakovat se, vracet se

Předpona re- u slovesa recur/rɪ'kɜ:/ nám asi napoví, že se bude jednat o něco opakovaného. Toto sloveso překládáme např. jako opakovat se, pravidelně se vracet.

Is it likely that these problems will recur? TTT
If the headaches recur every day or get worse, call your doctor. TTT 

Existuje i sloveso reoccur/ˌri:ə'kɜ­:/. Významem jsou si tato slovíčka velmi blízká a často jsou i zaměnitelná. Drobný rozdíl mezi nimi ale může být. Zatímco recur znamená, že se něco opakuje, pravidelně vrací apod., sloveso reoccur spíše říká, že něco nastane znovu (ne opakovaně, ale např. jednou).

The phrase ‘So it goes’ recurs throughout the novel. TTT
If the error reoccurs, there may be a problem with your storage device. TTT 

Přídavné jméno od slovesa recur může být recurring nebo recurrent/rɪ'kʌrənt.

Free will, or the lack of it, is a recurring theme in Vonnegut's work. TTT
My daughter suffers from recurrent episodes of ear infection. TTT 

Podstatné jméno potom bude recurrence/rɪ'kʌrəns­/.

Little has been done to avoid the recurrence of this problem. TTT 


CONCUR – souhlasit

Sloveso concur/kən'kɜ: je velmi formální a vyjadřuje, že někdo se s někým shoduje v názoru, tedy souhlasí.

Both parties concurred. TTT
concur that we need to speed up the process. TTT
I move we resume tomorrow. Do you concur? TTT  

Možná si zde vzpomenete na vtipnou scénu ve filmu Catch Me If You Can, kde se postava hraná Leonardem DiCapriem vydává za lékaře. Tam slovo concur padne hned několikrát po sobě.

Druhý význam slovesa concur říká, že se dvě věci dějí souběžně. Od toho je odvozené přídavné jméno concurrent/kən'kʌrənt­/ (souběžný):

He's responsible for two concurrent projects at the University of Texas. TTT  

Podstatné jméno concurrence/kən'kʌrən­s/ potom může být buď shoda nebo souběžnost. Rozhodně ale ne překlad českého konkurence! I v příkladu výše vidíme, že concurrent projects nejsou konkurentní projekty, ale projekty probíhající současně. Vůbec si totiž nekonkurují.

Konkurence se anglicky řekne competition/ˌkɒmpə'tɪ­ʃən/, což také samozřejmě znamená ‘soutěž’.


INCUR – být vystaven (čemu)

Posledním slovesem bude incur/ɪn'kɜ:/, které překládáme např. jako být vystaven (něčemu) nebo utrpět, přivodit si (něco) apod. Opět patří do formálního rejstříku, takže ho asi v běžné mluvě nezaslechneme a ani nepoužijeme. Podívejme se jen na několik příkladů použití.

We have incurred some unexpected expenses. TTT
You do not want to incur the wrath of God! TTT
The company will have to incur debt to build a new plant. TTT 


Závěrem

Podívali jsme se na čtyři slovesa s kořenem -cur-. Nezapomínejte, že:

  1. ve výslovnosti mají /kɜ:r/ a nikoliv /kjʊər/ a přízvuk je na druhé slabice.
  2. koncové R se zdvojuje při přidání koncovek -ing, -ed a v případě od nich odvozených podstatných a přídavných jmen.
  3. většinou patří do formální angličtiny (samozřejmě kromě vazby occur to sb).


Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovesa OCCUR, RECUR a další 2 1565 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 měsíci

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298