Help for English

Abso-frickin-lutely: Hovorová infixace

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.12.2017

Setkali jste se už někdy s výrazem abso-frickin-lutely nebo halle-bloody-lujah? V tomto článku si vysvětlíme, co je to za zvláštní jazykový úkaz.Abso-frickin-lutely: Hovorová infixace

S jevem, o kterým dnes bude řeč, jsem se poprvé seznámil před mnoha lety při sledování první epizody seriálu Sex and the City. Carrie Bradshaw se zde zeptá pana Božského (Mr. Big): Have you ever been in love? On se pousměje a odpoví: Abso-fucking-lutely!

V hovoru lidé používají nejrůznější více či méně neslušná slova jako zaklení. Vedle toho úplně neslušného f*cking (více v článku Hovorová angličtina: F*CK) to mohou být i další podobné výrazy. Nejčastěji stojí před podstatným jménem:

I'm just doing my freaking job. TTT *1
Where's the bleeping money you promised? TTT *2  

Běžně se ale objevují i před slovesy apod.:

They got married and no one frigging told me? TTT *3
I don't have to freaking listen to you! TTT *4  

Dokonce takto můžeme rozdělit i poměrně pevné a jinak nedělitelné vazby:

Help you? No freaking way! TTT *5  

V příkladu ze seriálu Sex and the City ale vidíte, že je zaklení vnořené ne mezi dvě slova, ale mezi dvě slabiky jiného slova (absolutelyabso-fucking-lutely). Tomuto jevu se v lingvistice někdy říká infixation (infix = česky ‘vpona’) či expletive infixation nebo tmesis. Ačkoliv se jedná o věc ryze hovorovou a nespisovnou, má svá pravidla.

Vkládaná slova

Mezi slova, která lze tímto způsobem vnořit do jiných, patří např. následující:

 • f*cking
 • motherf*cking
 • effing/'efɪŋ/
 • freaking/'fri:kɪŋ/
 • fricking/'frɪkɪŋ/
 • frigging/'frɪgɪŋ/
 • bloody/'blʌdi/ (br.)
 • bleeding/'bli:dɪŋ/ (br)
 • bleeping/‘bli:pɪŋ/ – od slova bleep, které se používá pro 'vypípání’ sprostého slova
 • damn/'dæm/
 • goddamn/'gɒd'dæm/

Protože se jedná o hovorová slovíčka, často se upřednostňuje u koncovky -ing hovorový pravopis -in.

Pozice uvnitř slova

Zaklení se vždy vsouvá před slabiku nesoucí hlavní přízvuk. Proto se infixace týká pouze víceslabičných slov, kde je hlavní přízvuk ‘uprostřed’ slova, nejčastěji na třetí slabice. Typickým příkladem je právě slovíčko absolutely:

ˌab – so – 'lute – ly

Nelze tedy vytvořit slovíčko abfreakingsolu­tely ani absolutefreakin­gly, ale pouze abso-freaking-lutely.

Podobně byste mohli vložit zaklení do následujících slovíček takto:

 • hallelujah → halle-bloody-lujah
 • forty-seven → forty-bleeding-seven
 • fantastic → fan-goddamn-tastic
 • yourself → your-damn-self
 • unbelievable → unbe-effing-lievable
 • San Francisco → San Fran-bleeping-cisco
 • Minnesota → Minne-frickin-sota
 • European → Euro-friggin-pean
 • biology → bi-freaking-ology

Vkládaná slova obvykle nenaruší pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik, jak je znázorněno zde:

ab – so – fric – king – lute – ly
San – Fran – blee – ping – cis – co

Závěrem

Pokusili jsme se přiblížit vám poměrně zajímavý jev, se kterým se v angličtině budete určitě tu a tam setkávat. Nebude se dokonce vždy jednat o neslušné výrazy či nadávání. Např. zasnoubení prince Williama s Kate Middleton bylo Williamovou chůvou označeno za “fanflamingtastic” (The Telegraph). Přesto většinou půjde o velmi nespisovnou angličtinu, a proto rozhodně nedoporučujeme, aby takto vytvořená slovíčka studenti používali ve škole, ve školních písemných pracích apod.

Překlad:
 1. Dělám sakra jen svoji práci.
 2. Kde jsou sakra ty peníze, co jsi slíbil?
 3. Oni se vzali a nikdo mi to do hajzlu neřekl?
 4. Nemusím tě k sakru poslouchat!
 5. Pomoct tobě? Ani kurňa náhodou!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

English slang 1

1. díl seriálu testů zaměřených na hovorové výrazy používané v britské angličtině.

INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 4

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

PRE-INTERMEDIATE

Test: Hovorová slovíčka 1

Test zaměřený na hovorové výrazy (převážně americké angličtiny).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Abso-frickin-lutely: Hovorová infixace 1 2079 Od Leiah poslední příspěvek
před 6 lety