Help for English

PARTLY vs. PARTIALLY

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.01.2019

Jaký je rozdíl mezi slovíčky PARTLY a PARTIALLY (částečně).PARTLY vs. PARTIALLY

Příslovce partly/'pɑ:tli a partially/'pɑ:ʃəli­/ jsou si podobná a často i zaměnitelná. Obě bychom mohli přeložit jako částečně.

PARTLY

Příslovce partly/'pɑ:tli se používá zpravidla v tom významu, že něco je jen jednou ze součástí, není to tedy to jediné.

I like her partly because of her sense of humor. TTT 

V této větě říkáme, že její smysl pro humor je jen jedním z důvodů, proč se mi líbí. Tedy jsou i další důvody.

Podívejte se na další podobné příklady:

The door was made partly of glass. TTT (a z části např. z kovu)
I refused to join them, partly because I wasn't feeling well. TTT (měl jsem ale i jiný důvod)
It was partly sunny. TTT (jen někde, jinde bylo zase třeba oblačno)
partly agree with you. TTT (vidím to ale i z jiného pohledu)

Pokud je těch součástí více, často se ve větě objeví partly několikrát:

The breakup was partly his fault and partly her fault. TTT
Health insurance is paid partly by the employee and partly by the employer. TTT 

PARTIALLY

Příslovce partially/'pɑ:ʃəli­/ je vytvořeno z přídavného jména partial/'pɑ:ʃəl/ – částečný. Používá spíše v tom významu, že něco není udělané úplně, tedy něco chybí do celku. Lépe to samozřejmě uvidíme na příkladech.

The old ruin was partially hidden by vegetation. TTT 

Zde byla zřícenina schovaná v porostu, ne ale úplně. Neříkáme zde, že pokrytí porostem bylo jen jednou ze součástí nějakého celku (že např. druhá část zříceniny byla odkrytá nebo že zřícenina byla zakrytá i něčím jiným), ale mluvíme o neúplném zakrytí.

Podívejte se na další příklady:

The accident left him partially crippled. TTT (ne úplně)
The house was partially destroyed by fire. TTT (neshořel ale úplně)
The mission was partially successful. TTT (ne ale úplně)
partially agree with you. TTT (ne ale na 100 procent)

Závěrem

Toto rozlišení ale není stoprocentní. Možná jste si všimli, že poslední příklad u obou variant je vlastně téměř identický. Často lze totiž tyto výrazy zaměňovat a vůbec nic se nestane.

The story is only partly true. TTT (některé části jsou vymyšlené)
The story is only partially true. TTT (ne ale úplně)

Někteří rodilí mluvčí vnímají partially jako formálnější variantu. Jiní se slovu partially vyhýbají, protože přídavné jméno partial také může znamenat zaujatý, neobjektivní (opak impartial – nezaujatý, objektivní).

Studentům doporučuji používat tato slovíčka podle našeho ‘návodu’ s tím, že se určitě setkají v angličtině i s opačným použitím. Rozhodně to ale není něco, kvůli čemu by mohlo dojít k nedorozumění či ke zdviženým obočím rodilých mluvčích a učitelů.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'Falešní přátelé' (false friends)

Jak to, že slovíčka, která vypadají v češtině a angličtině skoro úplně stejně, mohou mít zcela odlišný význam? (přepracovaný článek z roku 2005)

PRE-INTERMEDIATE

Opakovat: REPEAT vs. REVISE

Jaký je rozdíl mezi slovíčky REPEAT a REVISE (případně REVIEW) ve významu ‘opakovat’.

PRE-INTERMEDIATE

SKY vs. HEAVEN

Jaký je rozdíl mezi slovíčky SKY a HEAVEN, která obě můžeme do češtiny překládat jako ‘nebe’? S jakými dalšími slovíčky by se mohla plést?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář