Help for English

CAN'T stand / wait / help

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.01.2019

Idiomatická spojení “can't stand”, “can't wait” a “can't help” rodilí mluvčí hojně používají. Studenti ale občas tápou.CAN'T stand / wait / help

Idiomatický jazyk je poměrně náročný na porozumění, protože studenti sice znají jednotlivá slova, ale dohromady jim nedávají smyl. Více si o idiomech můžete přečíst zde.

Dnes se zaměříme na tři idiomy obsahující slovo can't, tedy zápor slovesa can. Sice by mohly mít i doslovný význam, ale my se zde zaměříme právě na přenesený idiomatický překlad.

can't stand

Sloveso stand/'stænd/ znamená stát, postavit se, proto can't stand můžeme doslova přeložit jako nemoci stát:

You can't stand on the grass. TTT *1 

Idiomatický význam je ale nemoci vystát nebo nesnášet (nemít rád).

can't stand long queues. TTT *2
They don't love each other any more. They can't stand each other now. TTT *3
Turn off the horrible music at once! I can't stand it! TTT *4 

Pokud navazujete dalším slovesem, může být ve tvaru infinitivu nebo gerundia:

can't stand to do sth
can't stand doing sth

Pozn.: Více v článku o slovesných vzorcích.

She can't stand waiting in queues. TTT *5
Well, he's a teenager now and can't stand to be around his parents. TTT *6
can't stand people smoking around me. TTT *7 

Vazbu lze použít i v minulosti:

I had to leave. I couldn't stand his whining. TTT *8
She couldn't stand to hear her parents argue all the time. TTT *9 

Pozn.: Pro pokročilejší studenty zmíníme i spojení can't bear se stejným významem i použitím.

can't wait

Sloveso wait/'weɪt/ znamená čekat, počkat, proto can't wait doslova znamená nemoci čekat / nepočkat, např.:

Sorry, the report can't wait until Monday. TTT *10
You can't wait here. Go away! TTT *11 

Idiomatický význam je však nemoci se dočkat.

We are going to Paris next week. – I know, I can't wait! TTT *12 

Pokud navazuje další sloveso, používají se tato spojení:

can't wait to do sth
can't wait for sb to do sth

can't wait to tell my husband about the pregnancy. TTT *13
can't wait for you to see my new flat. TTT *14
To tell you the truth, I can't wait to hear my parents' comments. I'm sure they're proud of me now. TTT *15
I hope you get better soon, Dave. – Yeah, I can't wait to be back at work. TTT *16 

I zde lze použít minulý čas:

Steve couldn't wait to get out of the house. TTT *17
She couldn't wait for him to come home. TTT *18
He couldn't wait to get on the plane and leave. TTT *19
She couldn't wait for her boyfriend to kneel down and propose to her. TTT *20 

To, že jde o idiom, můžete rozeznat až v druhé části věty:

can't wait for you.
Nemohu na tebe čekat/počkat.
can't wait for you to meet him.
Nemohu se dočkat, až ho poznáš.

can't help

Sloveso help/'help/ jistě znáte jako pomoci, pomáhat a spojení can't help je tedy nemoci pomoct.

Sorry, I can't help you with that. TTT *21 

Nás ovšem zajímá trochu přenesený význam a to je nemoci si pomoct. I zde lze použít přítomné can't nebo minulé couldn't. Často se setkáte s předmětem it:

Stop biting your nails. – Sorry, I can't help it. TTT *22
I just had to kiss her. I couldn't help it. TTT *23 

Ve stejném významu se dá použít i se zvratným zájmenem:

can't help myself. TTT *24
She couldn't help herself. TTT *25 

Často se ale pojí s dalším slovesem, které je často v gerundiu (can't help doing). Přeložit do češtiny lze taky jako nemoci se ubránit:

I felt sorry for him, but I couldn't help laughing. TTT *26
can't help thinking I should leave the company as soon as possible. TTT *27
She can't help crying when she sees Titanic. TTT *28
Susan couldn't help feeling it was a bad idea. TTT *29 

Navazující sloveso lze ale použít i jinak – ve vazbě can't help but do (holý infinitiv bez TO):

couldn't help but wonder what he really wanted. TTT *30
can't help but notice your T-shirt is inside out. Is it on purpose? TTT *31
She can't help but think about him all the time. TTT *32 

verb patterns (slovesné vzorce)

Dejte si tedy pozor na použití dalšího slovesa:

I can't help crying
I can't help but cry
I can't help cry
I can't help to cry
I can't help but crying

Více o slovesných vzorcích zde.

Podobný význam je spojení can't help it if… = není moje vina, když… (nemůžu to ovlivnit):

Sorry, I can't help it if my bus is late. TTT *33
He couldn't help it if he was nervous. TTT *34 

Překlad:
 1. Na trávě nemůžete stát.
 2. Nesnáším dlouhé fronty.
 3. Už se nemilují. Nemůžou se teď vystát.
 4. Okamžitě vypni tu hroznou hudbu! Nemůžu ji vystát!
 5. Nesnáší čekat ve frontách.
 6. No, je z něj teď náctiletý a nesnáší společnost svých rodičů.
 7. Nesnáším, když lidi kolem mě kouří.
 8. Musel jsem odejít. Nemohl jsem vystát jeho naříkání.
 9. Nemohla vystát, jak se její rodiče pořád hádají.
 10. Promiň, to hlášení do pondělí nepočká.
 11. Tady čekat nemůžete. Běžte pryč!
 12. Příští týden jedeme do Paříže. – Já vím. Už se nemůžu dočkat!
 13. Nemůžu se dočkat, až řeknu o tom těhotenství manželovi.
 14. Nemůžu se dočkat, až uvidíš můj nový byt.
 15. Abych ti řekl pravdu, nemůžu se dočkat, až uslyším reakci mých rodičů. Jsem si jistý, že jsou na mě teď pyšní.
 16. Doufám, že ti bude brzo lépe, Dave. – Jo, nemůžu se dočkat, až budu zpátky v práci.
 17. Steve se nemohl dočkat, až se dostane ven z toho domu.
 18. Nemohla se dočkat, až přijde domů.
 19. Nemohl se dočkat, až nastoupí do letadla a odletí.
 20. Nemohla se dočkat, až si její přítel klekne a požádá ji o ruku.
 21. Promiň, s tím ti nemůžu pomoct.
 22. Přestaň si kousat nehty. – Promiň, nemůžu si pomoct.
 23. Musel jsem ji prostě políbil. Nemohl jsem si pomoct.
 24. Nemohu si pomoci.
 25. Nemohla si pomoci.
 26. Bylo mi ho líto, ale nemohl jsem se ubránit smíchu.
 27. Nemůžu se ubránit dojmu, že bych z té firmy měl odejít co nejdříve.
 28. Když vidí Titanik, neubrání se pláči.
 29. Susa se nemohla ubránit dojmu, že to je špatný nápad.
 30. Nešlo nepřemýšlet, co doopravdy chtěl.
 31. Nemohl jsem si nevšimnout, že máš tričko naruby. To je schválně?
 32. Nemůže si pomoci a musí na něj pořád myslet.
 33. Promiň, nebude to moje vina, pokud bude mít můj autobus zpoždění.
 34. Nemohl ovlivnit, že byl nervózní.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: STAY vs. STAND

Otestujte si, zda umíte správně používat slovesa STAY a STAND, která se občas studentům pletou.
PRE-INTERMEDIATE

STAY vs. STAND

Opět dvojice zdánlivě podobných slovíček, která by se mohla někomu zbytečně plést.

ALL LEVELS

Idiomy v angličtině

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno CAN'T stand / wait / help 2 3375 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem