Help for English

On the one hand, on the other hand

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.06.2019

Jak se správně používají příslovečná určení ON THE ONE HAND (na jednu stranu) a ON THE OTHER HAND (na druhou stranu)On the one hand, on the other hand

Pokud mluvíme o dvou odlišných pohledech na problém, dvou odlišných názorech apod., často používáme vazby na jednu stranu / na druhou stranu. V angličtině ale v těchto případech nebude po vzoru češtiny podstatné jméno side, ale hand. Bude to tedy doslova ‘na jedné ruce’ a ‘na druhé ruce’.

Spojení on the other side se dá použít pouze v doslovné významu, např. na druhé straně světa, na druhé straně řeky apod.

His friend lives on the other side of the city. TTT *1  

Správně tedy tyto vazby jsou:

 • on the one hand – na jednu stranu (všimněte si zde členu před one)
 • on the other hand – na druhou stranu

I really like her, but on the other hand, I don't think I'm ready to move in with her. TTT *2
On the one hand, you're right. On the other, something should be done about it. TTT *3  

Tyto vazby se obvykle objevují na začátku věty a jsou oddělené čárkou.

On the one hand, this is a really good price. On the other, it's still too much for me. TTT *4  

Časté je i umístění uprostřed věty. Je to potom zpravidla za tou částí věty, kterou stavíme do kontrastu s tím, co bylo řečeno (např. za podmětem věty). Čárku je potom nutné psát po obou stranách:

Girls usually hit puberty between the ages of 10 and 14. For most boys, on the other hand, it's between the ages of 12 and 16. TTT *5
The movie version of The Dark Tower was boring. The books, on the other hand, are some of the best I've ever read. TTT *6  

On the other hand vs. On the contrary

Protože se vazba on the other hand používá často tehdy, když do kontrastu dáváme dvě opačné věci, lze ji do češtiny někdy přeložit i příslovcem naopak:

He's quite short. His father, on the other hand, was really tall. TTT *7  

Pozor ale na jinou vazbu, která by se vám potom mohla plést – on the contrary. Ta se používá trochu jinak. Popíráme něco, co bylo právě řečeno, a tvrdíme opak.

He's not tall. On the contrary, he's quite short. TTT *8
The movie wasn't as good as the books. On the contrary, it was really boring. TTT *9  

Jednoduše řečeno:

 • on the other hand – porovnáváme dvě odlišné věci
 • on the contrary – není to tak, je to právě naopak
Překlad:
 1. Jeho kamarád žije na druhé straně města.
 2. Mám ji moc rád, ale na druhou stranu si nemyslím, že jsem připravený na to, abych s ní bydlel.
 3. Na jednu stranu máš pravdu. Na druhou stranu by se s tím mělo něco dělat.
 4. Na jednu stranu je tohle velmi dobrá cena. Na druhou stranu je to ale pro mě pořád moc.
 5. Dívky většinou vstupují do puberty mezi 10. a 14. rokem. Na druhou stranu, u většiny chlapců to bývá mezi 12. a 16. rokem.
 6. Filmová verze Temné věže byla nudná. Knihy byly na druhou stranu jedny z nejlepších, co jsem kdy četl.
 7. Je poměrně malého vzrůstu. Jeho táta byl naopak hodně vysoký.
 8. Není vysoký. Naopak, je poměrně malý.
 9. Ten film nebyl tak dobrý jako knihy. Naopak, byl opravdu nudný.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem HAND

Se slovesem HAND lze tvořit hned několik užitečných frázových sloves.

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s HAND

Cvičení na frázová slovesa se slovesem HAND, ve kterém máte za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.

ELEMENTARY

Test: Překlad české předložky 'na'

Českou předložku ‚na‘ překládáme do angličtiny zpravidla jako ON. Jenže takový překlad je velmi zavádějící. Je totiž mnoho případů, kdy se předložka ON nehodí.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář