Help for English

APPEALING vs. APPALLING

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.11.2019

Další dvojice slov, která by se mohla plést.APPEALING vs APPALLING

Dvojice slovíček appealing/ə'pi:lɪŋ/ a appalling/ə'pɔ:lɪŋ/ patří mezi tzv. paronyma (j.č. paronymum, anglicky paronym).

Jde o slova graficky či zvukově podobná, ale s odlišným významem. Máme je i v češtině, např. skolit/školit, povědomí/podvědomí, suterén/suverén.

V angličtině mezi taková slova patří například dvojice quite/quiet, colleague/colle­ge, affect/effect, complement/com­pliment apod. Některým z nich jsme se na našich stránkách již věnovali a dnes si přidáme další dvojici.

Než si ukážeme významy a použití, podívejte se na jejich pravopis a poslechněte si výslovnost. Slova jsou si podobná – pravopis i výslovnost se liší:

  • appealing/ə'pi:lɪŋ/
  • appalling/ə'pɔ:lɪŋ/

appealing

Kořenem přídavného jména appealing/ə'pi:lɪŋ/ je sloveso appeal/ə'pi:l/, které má mnoho významů. Např. apelovat, požadovat, vyzvat, podat odvolání, ale i oslovit, přitahovat, lákat.

Jako podstatné jméno má pak slůvko appeal významy žádost, výzva, apel, odvolání, ale i přitažlivost, půvab apod. Asi znáte i z češtiny spojení sex appeal (sexuální přitažlivost).

A právě se zvýrazněnými významy souvisí i odvozené přídavné jméno appealing = přitažlivý, zajímavý, lákavý, atraktivní.

The bright colours of the toys made them very appealing to children. TTT
The idea of working only four days a week is fairly appealing to me. TTT
The company car made the offer more appealing to him. TTT
Tourists don't usually find it appealing to visit the old district. TTT
The slow-cooking technique was very appealing to me. TTT 

Pozn.: Toto přídavné jméno může mít i význam “prosebný”, “úpěnlivý”, např. appealing look, appealing voice.

appalling

Kořenem přídavného jména appalling/ə'pɔ:lɪŋ/ je sloveso appal/ə'pɔ:l/ (am. appall) s významy děsit, šokovat nebo znechutit.

Logicky pak odvodíme významy slova appalling = otřesný, strašný, šokující, ale i nechutný.

She was kept in the most appalling conditions for almost a month. TTT
The hotel was fine, but the weather was appalling. TTT
We found all his lies utterly appalling. TTT
Did our boss really say my work was appalling? TTT
His table manners are absolutely appalling. I don't think he knows how to use a knife and fork. TTT 

appalling vs. appalled

Určitě je třeba zmínit, že z kořene appal odvozujeme dvě přídavná jména:

  • appalling = otřesné, šokující, nechutné
  • appalled = otřesený, zděšený, znechucený

His comment was appalling.
I was appalled by his comment.

Podobných dvojic je určitě víc (a studentům se často pletou). Více v článku Pleteme si: Bored or Boring?.

very appalling / very appalled

Tato přídavná jména patří mezi tzv. extrémní, proto se nedají stupňovat a nelze je zesilovat pomocí slova very. Můžeme použít například absolutely nebo utterly (absolutně, naprosto).

  • absolutely appalling / absolutely appalled
  • utterly appalling / utterly appalled

Více v článku Extrémní přídavná jména.

appealing or appalling

Pojďme se však vrátit na začátek. Díky jisté zvukomalebnosti se totiž můžete poměrně často setkat s použitím obou slov v jedné větě.

Angličtina má ráda rýmy a různé hry se zvuky. A jelikož jsou si tato slova podobná, ale zároveň jsou to vlastně protiklady, společné použití se přímo nabízí.

  • appealing or appalling? = hezké nebo hrozné?

Did you find his speech appealing or appalling? TTT
Does it sound appealing or appalling? TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

UNTIL vs. BY

Víte, že místo předložky UNTIL je často nutno použít předložku BY? Dnes vám ukážeme, kdy se bez BY neobejdete. (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář