Help for English

GOURMET vs. GOURMAND

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.12.2019

Tato dvě původem francouzská slovíčka se zabydlela v angličtině, i v češtině. Ale co vlastně znamenají?GOURMET / GOURMAND

Dnes otevřeme pro někoho možná “třaskavé téma”, ale jsme web o angličtině a tato slovíčka k tomu jistě patří, i když jsou původem francouzská.

gourmet

Slovíčko gourmet/'gʊəmeɪ­/ má význam labužník, gurmán, gurmet (znalec dobrého jídla a pití).

The five-day food festival provides gourmets with the opportunity to savour cuisines from various corners of the world. TTT
gourmet like her always dines in expensive restaurants. TTT 

Pozn.: Setkat se můžete také s formálním výrazem epicure /'epɪkjʊə/.

Častěji se ale s tímto slůvkem setkáte ve významu přídavného jména labužnický, gurmánský, nebo také kvalitní, vybraný či exotický (o jídle).

We are proud to serve freshly prepared gourmet seafood. TTT
They want to be called a gourmet pub, but I'd say it's a regular restaurant. TTT
Some people spoil their pets with gourmet treats. TTT
The actor ate the pickles and bread as if it was a gourmet dish. TTT 

Pozor si dejte na výslovnost – na konci uslyšíte //. Přízvuk je jiný v britské a jiný v americké angličtině. Více v článku Francouzské -ET v angličtině.

gourmand

Slovo gourmand/'gʊəmənd/ se v angličtině používá od 15. století a původně popisovalo někoho, kdo rád a hodně jí a pije, proto mělo význam jedlík.

Později se ale v angličtině začalo použít i slůvko gourmet a díky jisté podobnosti dostalo postupně slovo gourmand mírnější nádech. V moderní angličtině spíše popisuje člověka, který se rád a dobře nají a napije. Nemusí se přejídat (není to tedy jedlík), ale jídlu a pití nemusí tolik rozumět (proto není odborník).

Pokud bychom chtěli slova porovnat, můžete na to jít takto:

  • gourmand = gurmán, labužník, jedlík (rád se dobře nají, někdy možná až moc)
  • gourmet = gurmán, labužník, gurmet, odborník (rád se nají, spíše střídmě, navíc se v jídlu vyzná)

Pokud tato slůvka uvidíte použitá společně, naznačují, že gourmand se zaměřuje na kvantitu, gourmet na kvalitu.

The food will satisfy a gourmand rather than a gourmet. TTT
He thinks he's a gourmand, but in fact he is a compulsive eater. TTT
This dessert is a must for gourmand fans. TTT 

Slovo se používá i ve významu labužnický, gurmánský (stejně jako gourmet).

Pozn.: Někdy se také čte /'gʊəmɑ:nd/, /'gʊrmɑ:nd/.

glutton

Pro význam žrout, nenažranec, nenasyta má angličtina slovo glutton/'glʌtn/ (opět převzaté z francouzštiny). Je to často někdo s nadváhou a ne zrovna vybraným chováním u stolu.

He considers himself a gourmet, but I'd call him a glutton. TTT
You've eaten the whole cake, you glutton! TTT 

Odvozené přídavné jméno je gluttonous. Slovo gluttony/'glʌtəni znamená obžerství.

Jak je to v češtině

V češtině se jako první používalo slovíčko gurmán, které popisovalo labužníka, tedy někoho, kdo se rád dobře nají a napije a jídlu také často rozumí. Tento význam má dodnes.

Později se do češtiny dostalo slovíčko gurmet, které se hojněji používá až v posledních 5–10 letech. Tento výraz popisuje někoho, kdo dobrému jídlu rozumí (viz anglický význam slova gourmet).

Když v dnešní době označíte někoho za gurmána, může se na vás osočit, že on přece není žádný jedlík, či žrout, že on je přece gurmet. Pomohl tomu možná také fakt, že český časopis o vaření “Gurmán” se v roce 2010 přejmenoval na “Gurmet”.

V moderní češtině se však slovíčko gurmán stále používá mnohem častěji než gurmet, a stále označuje spíše labužníka než jedlíka.

Ještě častější je české přídavné jméno gurmánský (např. gurmánský zážitek). Dnes v češtině totiž můžete zaslechnout i slůvko “gurmetský” – právě pro ty, kteří striktně rozlišují gurmána a gurmeta.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

MELT vs. THAW

Další dvě slovesa, která by se mohla plést. Jeden z významů obou je “roztát”.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář