Help for English

ANGRY vs. UPSET

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.05.2020

Tato přídavná jména mají podobný význam, ale rozhodně nejde o synonyma.ANGRY vs. UPSET

Přídavná jména angry a upset mají podobné významy, ale rozhodně nejde o synonyma. Studenti je však často neumí správně používat.

Ve slovníku totiž u obou najdou český překlad “rozčilený” a to je svádí k tomu si myslel, že mají vlastně stejný význam. Ale…

 • angry/'æŋgri/ = rozčilený, rozzlobený, naštvaný, rozezlený
 • upset/ʌp'set/ = rozčilený, rozrušený, znepokojený, rozhozený

Obě slovíčka mají negativní emoce – angry označuje naštvání, ale upset spíše smutek.

angry = naštvaný

Přídavné jméno angry/'æŋgri/ je z těchto dvou “silnější”. Vyjadřuje naštvání na někoho, nebo ohledně něčeho. Nabízí se překlady rozčilený, rozzlobený, naštvaný, rozezlený. Používá se s těmito předložkami:

 • angry with/at sb = naštvaný na někoho
 • angry about/over sth = naštvaný kvůli něčemu

I've broken another plate. Please don't be angry. TTT
Why are you angry with me? I didn't tell him about it. TTT
Is she still angry about the broken vase? TTT
She said something and it made him extremely angry. TTT
The manager had to deal with an angry customer who came to the shop to complain. TTT 

upset = rozrušený

Přídavné jméno upset/ʌp'set/ také popisuje negativní emoce, ale nejde o rozčilení či naštvání, ale spíše smutek, znepokojení apod. Něco vás prostě rozhodí, ale nemusíte kvůli tomu být naštvaní. Překládáme ho jako rozčilený, rozrušený, znepokojený, rozhozený, ale taky třeba smutný, nešťastný. Pozor si dejte i na výslovnost – přízvuk je až na druhé slabice.

Susan was very upset when she heard her mother was ill. TTT
Please, don't be upset. It was just an old plate. TTT
What happened? Why are you upset? TTT
She is still upset about the divorce. – That's understan­dable. TTT
No, I'm not angry about it. I'm just a little upset. TTT 

get angry / get upset

Spojení “být naštvaný” / “být rozrušený” vyjadřují stav. Pokud byste chtěli přeložit “naštvat se” / “rozrušit se”, použijete je ve spojení se slovesem get:

When she told him she wanted to leave him, he got very angry. TTT
I could see Tom was getting angry, so I stopped talking. TTT
When she heard the news, she got upset. TTT 

Pozn.: Více v článku GET – změna stavu.

Postavení ve větě

Ještě jedna věc tato přídavná jména odlišuje. Angry může stát samostatně nebo před podstatným jménem. Upset ovšem před podstatným jménem v základním významu nestojí.

He was angry. / He was an angry man.
He was upset. / He was an upset man.

she was angry vs. she was upset

Obě slova lze použít třeba i ve stejné větě, ale je zde pochopitelně trochu rozdíl ve významu:

She was angry when he broke the cup. TTT
Byla naštvaná. Zlobila se na něj.

She was upset when he broke the cup. TTT
Byla spíše smutná. Bylo jí to líto.

Odvozené slovní druhy

angry

Slovíčko angry/'æŋgri/ je běžné přídavné jméno, které se stupňuje jako krátké, tedy za použití přípon -er a -est.

 • angrier = více naštvaný
 • angriest = nejvíce naštvaný

Příslovce se tvoří běžně pomocí přípony -ly. Změkčuje se však koncové “y”.

 • angrily/'æŋgrɪli = naštvaně, nazlobeně

Přídavné jméno je odvozeno od podstatného jména anger.

 • anger/'æŋgə/ = zlost, naštvanost, hněv

upset

Přídavné jméno upset/ʌp'set/ má sice jen dvě slabiky, ale stupňuje se jako dlouhé:

 • more upset = více rozrušený
 • most upset = nejvíce rozrušený

Je odvozeno od slovesa upset.

 • upset/ʌp'set/ = rozrušit, podráždit, rozčílit

Jde o nepravidelné sloveso s tvary upset – upset – upset. Přídavné jméno upset je tedy vlastně třetí tvar slovesa (rozčílen, rozčílený).

It upset her. = To ji rozčílilo.
She was upset. = Byla rozčilená.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

HUNGRY vs. ANGRY

Umíte správně vyslovit tato dvě slovíčka? (upravený článek z roku 2009)

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář