Help for English

Tyč, tyčka, hůl, hůlka...

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.01.2022

Tyček a hůlek je spousta, stejně jako anglických slovíček pro jejich překlad.Tyč, tyčka, hůl, hůlka…

Různých tyčí, tyček nebo tyčinek je v češtině celá řada. Vedle toho pak máme ještě hole a hůlky. Znáte ale anglické překlady pro různé druhy tohoto dlouhého náčiní?

V dnešním článku se budeme bavit nejen o základních překladech, ale přidáme si i pokročilejší slovní zásobu.

stick

Začneme asi tím nejzákladnějším slovíčkem a to je stick/'stɪk/, které můžeme přeložit jako klacek, tyčka, hůl. Patří do základní slovní zásoby a je to slůvko hodně obecné.

We picked up a few dry sticks in the woods and started a fire. TTT *1
My grandma always walks with a stick. TTT *2  

Je součástí mnoha složených slov, např.:

 • lipstick/'lɪpstɪk/rtěnka
 • chopstick/'tʃɒpstɪk = jídelní hůlka
 • drumstick/'drʌmstɪk = palička na buben
 • drumstick/'drʌmstɪk = drůbeží stehýnko
 • nightstick/'naɪtˌstɪk­/ = policejní obušek (am.) (truncheon/'trʌnʃən br.)
 • broomstick/'bru:mstɪk­/ = násada na koště, koště z proutí
 • hockey stick/'hɒkistɪk/ = hokejka
 • ski stick/'ski: stɪk­/ = lyžařská hůlka (br.) (nebo ski pole)
 • walking stick/'wɔ:kɪŋ st­ɪk/ = vycházková hůl
 • white stick/ˌwaɪt 'stɪ­k/ = slepecká hůl (častěji white cane)

cane

Slovíčko cane/'keɪn/ má význam hůlka, hůl, tedy opora při chůzi (použít lze také walking cane).

After the operation she could finally walk without a cane. TTT *3
An old woman walking with a cane asked me to help her across the street. TTT *4
He reached for his cane and struggled unsteadily to his feet. TTT *5  

Pozn.: Slovíčko cane se používá pro hole potřebné hlavně ve stáří nebo v případě problémů s chůzí. Vedle toho (walking) stick použijete spíše ve významu “vycházková hůl”, což je opora jen krátkodobá.

Spojení white cane/ˌwaɪt 'ke­ɪn/ se používá ve významu slepecká hůl. Těch je však dále více druhů, např. long cane, guide cane atd. Použít lze ale také white stick.

Nejde jen o oporu při chůzi. Další význam slova cane/'keɪn/ je opěrná tyčka (k rostlinám).

Don't forget to use a bamboo cane, otherwise the stem will break in half. TTT *6  

Taková opěra se často vyrábí ze suchého bambusu a to je i další význam slova cane/'keɪn/. Může totiž znamenat také rákos, stéblo, třtina, výhon, dutý stonek rostliny.

It's better to cut raspberry canes right after fruiting before autumn, but some people do it later. TTT *7
I could never grow grapevines. I wouldn't know how to prune the canes. TTT *8  

O Vánocích je v Americe je oblíbená ozdoba či pochoutka candy cane, což je červenobílý pruhovaný cukrový klacek zahnutý do tvaru hole.

V minulosti se pro trestání ve školách používala rákoska, to je opět cane/'keɪn/. Spojení get the cane pak znamenalo “dostat výprask/rákoskou” (ve škole).

bar

Další slovíčko je bar/'bɑ:/. To asi znáte jako místo, kde si můžete dát drink, ale také má význam tyč, tyčka a to kovová nebo dřevěná, která často brání ve vstupu nebo je použita jako zbraň.

He was attacked with a bar and suffered a broken jaw. TTT *9  

Množné číslo bars/'bɑ:z/ jsou mříže (např. ve vězení).

He spent most of his life behind bars. TTT *10
A lion bit a zookeeper's hand after he tried to pet it through the bars of its cage. TTT *11 

Slovo bar/'bɑ:/ však může také označovat sladkou tyčinku k jídlu.

My son handed me a half-eaten chocolate bar and said I could finish it. TTT *12  

Pozn.: Slovo bar má rovněž význam kostka mýdla nebo tabulka čokolády. Pak můžou být trochu matoucí spojení chocolate bar (čokoládová tyčinka) a bar of chocolate (tabulka čokolády). Více v článku CHOCOLATE vs. CHOCOLATES.

rod

Slovíčko rod/'rɒd/ může mít významy tyč, lať, prut. Často je ze dřeva nebo kovu, ale oproti tyči bar je většinou tenčí (a delší). Opět se s tímto slovem setkáte ve složeninách, např.:

 • fishing rod/'fɪʃɪŋˌrɒ­d/ = rybářský prut (v Americe taky fishing pole)
 • lightning rod/'laɪtnɪŋˌ­rɒd/ = hromosvod (am.) (lightning conductor br.)
 • curtain rod = tyč na závěsy (nebo curtain pole, curtain rail)
 • steel rod = ocelový prut (např. v betonu)

The steel rods in the concrete will strengthen the building. TTT *13
lightning rod must be connected to the ground, otherwise it's useless. TTT *14
He grabbed his fishing rod and cast the line in the water. TTT *15  

pole

Dále tady máme slůvko pole/'pəʊl/, což je tyč, žerď, kůl, hůlka, stožár, sloup, sloupek, tedy často nějaká opora. Užitečná spojení jsou např.:

 • ski pole/'ski: pəʊ­l/ = lyžařská hůlka (v Británii taky ski stick)
 • telegraph pole/'teləgrɑ:­f 'pəʊl/ = telegrafní/te­lefonní sloup (br.)
 • telephone pole/'teləfəʊn ˌ­pəʊl/ = telegrafní/te­lefonní sloup (am.)
 • fishing pole/'fɪʃɪŋˌpə­ʊl/ = rybářský prut (am.)
 • flagpole/'flægpəʊl­/ = vlajkový stožár (někdy taky flagstaff)
 • tent pole = tyčka stanu (podpěra)
 • curtain pole = tyč na záclony (nebo curtain rod, curtain rail)
 • totem pole = totemový kůl

When we wanted to put up the tent, we discovered there were way too many tent poles and it took us almost an hour. TTT *16
All the flags on the flagpoles outside our building were torn after the hurricane. TTT *17  

Pozn.: Pro vlajkový stožár lze použít také slovo mast/'mɑ:st/, které jinak označuje stěžeň (na lodi).

Spojení pole dancing/'pəʊlˌdɑ:n­sɪŋ/ je tanec u tyče. Odvozené pole dancer/'pəʊl dɑ­:nsə/ je pak tanečník/taneč­nice.

My brother is dating a successful pole dancer. TTT *18  

Slůvko pole/'pəʊl/ je ovšem také tyč v atletice. Sportovní disciplína skok o tyči je pole vault/'pəʊlˌvɔ:­lt/.

They sell mats that are used for landing in pole vault. TTT *19  

post

Slovíčko post/'pəʊst/ sice může znamenat pošta nebo pozice (pracovní), ale je to také tyč, kůl, sloup, sloupek. Je tedy dost podobné předchozímu slovu pole. Nejčastěji se používá v následujících složených podstatných jménech:

 • lamp post/'læmp pəʊs­t/ = sloupové osvětlení
 • fence post = podpůrný kůl plotu
 • bedpost/'bedpəʊst/ = sloupek postele
 • signpost/'saɪnpəʊst­/ = rozcestník, směrovka, ukazatel (na sloupku)
 • gatepost/'geɪtpəʊst­/ = sloupek vrat / sloup brány
 • goalpost/'gəʊlpəʊst­/ = branková tyč (ve sportu)

There were no signposts and there was no one to ask where we could find a place to stay. TTT *20
The football hit the goalpost and bounced back to the field. TTT *21  

stake

Další slovíčko je stake/'steɪk/, což je kůl či kolík. Je nejčastěji ze dřeva (ale může být z kovu či plastu) a má špičku. Známé je spojení tent stake – kolík od stanu. Často se taky používá pro kolíky či tyčky, které máte u rostlin jako oporu.

Arthur took the stakes and a hammer and followed me into the garden. TTT *22
Drive the supporting stake into the ground and make sure that the solar panel is not sheltered from the sun. TTT *23
It should be ok, but I would tie the stem to a stake, just to make sure. TTT *24 

Vedle toho je i sloveso stake/'steɪk/ s významem podepřít (kolíkem, kůlem).

She staked the tomato plants to keep them from falling over. TTT *25 

Spojení be burned/burnt at the stake znamená být upálen na hranici (u kůlu).

She was accused of being a witch and she was burnt at the stake. TTT *26 

staff

Slovíčko staff/'stɑ:f/ asi budete znát, jsou to zaměstnanci, personál. Má ovšem také význam hůl, berla. Dneska se s ním ale často nesetkáte. Množné číslo je staffs nebo i staves /steɪvz/.

The cloaked wizard held up his staff and the evil queen disappeared. TTT *27  

Pozn.: Slovo staff se plete s podobným stuff. Více v článku STAFF vs. STUFF.

Ve významu berla se někdy používá i slovo crook/'krʊk/, což může být berla biskupa nebo pasáčka ovcí.

Zmínit zde můžeme i slovo sceptre/'septə/, což je královské žezlo.

wand

Díky knihám o Harry Potterovi asi budete znát slovíčko wand/'wɒnd/ (nebo magic wand/ˌmædʒɪk 'w­ɒnd/), což je kouzelnická hůlka. Přeneseně se používá jako kouzelný proutek.

The wizard drew a few signs in the air with his wand. TTT *28
The magician waved his magic wand and suddenly a rabbit appeared. TTT *29
Sorry, I can't wave a magic wand and change what happened. TTT *30  

Slůvko wand/'wɒnd/ ovšem také obecně popisuje nástroj, který má tvar hůlky či tyčky a plní nějakou funkci, např.:

 • watering wand / spray wand = tyčový zahradní postřikovač
 • mascara wand = řasenka
 • curling wand = kulma

Hovorově může označovat i lakrosovou pálku, pomůcku lékaře při vyšetření ultrazvukem nebo třeba tyč na cvičení.

baton

Do dnešního článku patří vlastně i slovíčko baton/'bætn/, které má hned čtyři významy:

 • baton/'bætn/ = taktovka dirigenta
 • baton/'bætn/ = štafetový kolík
 • baton/'bætn/ = policejní obušek – použít lze i nightstick (am.) nebo truncheon (br.)
 • baton/'bætn/ = hůlka mažoretky

The conductor raised his baton and the orchestra started playing. TTT *31
None of the police officers carried a baton. They had guns instead. TTT *32
We watched the majorettes marching and twirling their batons. TTT *33  

Pozor na výslovnost – v britské angličtině je přízvuk na první slabice, v americké na druhé. Více v článku Slovní přízvuk: britský vs. americký.

Sportovní hole, tyče, pálky

V článku jsme zmínili několik holí a tyčí, které souvisí se sportem. Pojďme si je zopakovat a ukázat i další:

 • golf club/'gɒlf kl­ʌb/ = golfová hůl (nebo jen club/'klʌb/)
 • hockey stick/'hɒkistɪk/ = hokejka (nebo jen stick/'stɪk/)
 • baseball bat = baseballová pálka
 • ski pole/'ski: pəʊ­l/ = lyžařská hůlka (v Británii taky ski stick/'ski: stɪk­/)
 • pole vault/'pəʊlˌvɔ:­lt/ = skok o tyči

Kromě slovíček zmíněných v článku je tady slovo club/'klʌb/, což je kromě klubu i golfová hůl, ale obecně je to palice či kyj nebo těžká hůl jako zbraň.

Objevilo se tu také slovo bat/'bæt/, což je kromě netopýra také pálka. Nejčastěji toto slovo používají pro označení pálky v baseballu, kriketu nebo stolním tenisu (u stolního tenisu lze použít i racket/'rækɪt/, v Americe uslyšíte i paddle/'pædl/).

Jako poslední zmíníme cue/'kju:/, což je kulečníkové tágo, a tyčka je vlastně i javelin/'dʒævlɪn­/ – sportovní oštěp.

Překlad:
 1. V lese jsme posbírali pár suchých klacků a založili oheň.
 2. Moje babička vždy chodí o holi.
 3. Po operaci mohla konečně chodit bez hole.
 4. Stará žena, která šla o holi, mě poprosila, abych jí pomohl přes ulici.
 5. Sáhl pro svou hůl a s obtížemi se vrávoravě postavil na své nohy.
 6. Nezapomeň použít bambusovou tyčku, jinak se ten stonek v polovině zlomí.
 7. Výhony maliníku je lepší řezat hned po odplození před podzimem, ale někteří lidé to dělají později.
 8. Nikdy bych nemohl pěstovat vinnou révu. Nevěděl bych, jak prořezávat výhony.
 9. Zaútočili na něj tyčí a měl přelomenou čelist.
 10. Strávil většinu svého života za mřížemi.
 11. Lev kousnul ošetřovatele do ruky, když se ho snažil přes mříže pohladit.
 12. Syn mi podal z poloviny snězenou čokoládovou tyčinku a řekl, že ji mohu dojíst.
 13. Ocelové pruty v betonu tu budovu zpevní.
 14. Hromosvod musí být spojen se zemí, jinak je k ničemu.
 15. Popadl svůj rybářský prut a nahodil udici do vody.
 16. Když jsme stan chtěli postavit, zjistili jsme, že je tam až přespříliš tyček a zabralo nám to skoro hodinu.
 17. Všechny vlajky na vlajkových stožárech před naší budovou byly po hurikánu potrhané.
 18. Můj bratr chodí s úspěšnou tanečnicí u tyče.
 19. Prodávají žíněnky, které se používají při dopadu při skoku do výšky.
 20. Nebyly tam žádné ukazatele a nebyl tam nikdo, koho bychom se mohli zeptat, kde přenocovat.
 21. Fotbalový míč zasáhl brankovou tyč a odrazil se zpět na hřiště.
 22. Arthur vzal kůly a kladivo a šel za mnou do zahrady.
 23. Zapíchněte podpůrný kolík do země a ujistěte se, že není solární panel zastíněn.
 24. Mělo by to být v pohodě, ale pro jistotu bych stonek přivázal ke kolíku.
 25. Rostliny rajčat podepřela, aby nespadly.
 26. Byla obviněna z toho, že je čarodějnice a byla upálena u kůlu.
 27. Čaroděj v plášti zvedl svou hůl a zlá královna zmizela.
 28. Čaroděj nakreslil svou hůlkou ve vzduchu několik symbolů.
 29. Kouzelník zamával svou kouzelnickou hůlkou a najednou se objevil králík.
 30. Promiň, nemůžu zamávat kouzelným proutkem a změnit, co se stalo.
 31. Dirigent zvedl svou taktovku a orchestr začal hrát.
 32. Žádný z policistů neměl u sebe obušek. Místo toho měli zbraně.
 33. Sledovali jsme, jak mažoretky pochodují a točí svými hůlkami.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Tyčky, hůlky (TEST)

Otestujte si znalost překladů různých tyčí a holí

PRE-INTERMEDIATE

Zmrzlina, nanuk, sorbet (v angličtině)

Léto je v plném proudu, a proto si dnes proklepneme slovní zásobu spojenou se zmrzlinou, nanuky apod.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: STAFF vs. STUFF

Otestujte si svou znalost základních významů slovíček STAFF a STUFF.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář