Help for English

Sloveso 'být' - kladné a záporné oznamovací věty

ELEMENTARY Vydáno dne 01.12.2021

Použití slovesa ‘být’ v kladných a záporných oznamovacích větách, stažené tvarySloveso ‘být’: Kladné a záporné oznamovací věty

Kladné oznamovací věty

Sloveso být má v přítomném čase v jednotném čísle tři tvary:

JEDNOTNÉ ČÍSLO:    
1. osoba I am/ˌaɪ'æm/ já jsem
2. osoba you are/ˌju:'ɑ:/ ty jsi
3. osoba he is/ˌhi:'ɪz/ on je
  she is/ˌʃi:'ɪz/ ona je
  it is/ˌɪt'ɪz/ ono (to) je
MNOŽNÉ ČÍSLO:    
1. osoba we are/ˌwi:'ɑ:/ my jsme
2. osoba you are/ˌju:'ɑ:/ vy jste
3. osoba they are/ˌðeɪ'ɑ:/ oni / ony jsou

Sloveso ARE (jsi) se ve standardní britské angličtině vyslovuje pouze jako dlouhé Á, v americké angličtině a v mnoha dalších variantách se vyslovuje na konci R (a:r).

V češtině často vypouštíme podmět věty (např. Jsem učitel.), ale v angličtině musí podmět vždy být vyjádřený.

am a teacher. TTT *1
You are a student. TTT *2
Nicholas Cage is an actor. TTT *3
Avril Lavigne is from Canada. TTT *4
It is a good film. TTT *5
We are from the Czech Republic. TTT *6
You are good students. TTT *7
My parents are at work. TTT *8  

Stažené tvary

Sloveso být, protože obvykle plní pouze gramatickou funkci a nenese žádný význam, se často zkracuje.

osoba plný tvar stažený tvar
1. osoba I am/ˌaɪ'æm/ I'm/'aɪm/
2. osoba you are/ˌju:'ɑ:/ you're/'jɔ:/
3. osoba he is/ˌhi:'ɪz/ he's/'hi:z/
  she is/ˌʃi:'ɪz/ she's/'ʃi:z/
  it is/ˌɪt'ɪz/ it's/'ɪts/
1. osoba mn. we are/ˌwi:'ɑ:/ we're/'wɪə/
2. osoba mn. you are/ˌju:'ɑ:/ you're/'jɔ:/
3. osoba mn. they are/ˌðeɪ'ɑ:/ they're/'ðeə/

Ve výslovnosti se osobní zájmeno a sloveso být spojí do jedné slabiky.

I'm happy. TTT *9
You're next. TTT *10
He's at home. TTT *11
She's pretty. TTT *12
It's easy. TTT *13
John's a doctor. TTT *14
We're here! TTT *15
You're the Smiths, right? TTT *16
They're at work. TTT *17  

Používání stažených tvarů je obzvláště v mluvené a neformální psané angličtině velmi důležité. Nesnažte se jim vyhýbat. Rodilí mluvčí je používají a pokud byste na to nebyli zvyklí, mohlo by se stát, že jim nebudete rozumět.

Zápory

Zápor slovesa být tvoříme pomocí záporné částice not/'nɒt/, kterou umístíme za sloveso: I am not TTT *18, you are not TTT *19, he is not TTT *20 atd.

I zde ale používáme spíše stažené tvary. V první osobě se přidá NOT klasicky ke staženému tvaru I'm:

am not a teacher. = I'm not a teacher. TTT *21
am not your mother. = I'm not your mother. TTT *22
am not stupid. = I'm not stupid. TTT *23  

Ve druhé a třetí osobě je zvykem zkracovat záporku not pomocí n't:

You are not an actor. = You aren't an actor. TTT *24
He is not my friend. = He isn't my friend. TTT *25
She is not old. = She isn't old. TTT *26
It is not good. = It isn't good. TTT *27
We are not British. = We aren't British. TTT *28
You are not bad students. = You aren't bad students. TTT *29
They are not teachers. = They aren't teachers. TTT *30  

I zde je ale možnost použít první způsob zkracování:

you aren't = you're not
he isn't = he's not
she isn't = she's not
it isn't = it's not
we aren't = we're not
they aren't = they're not

Překlad:
 1. Jsem učitel.
 2. Ty jsi student.
 3. Nicholas Cage je herec.
 4. Avril Lavigne je z Kanady.
 5. Je to dobrý film.
 6. Jsme z České republiky.
 7. Jste dobří studenti.
 8. Moji rodiče jsou v práci.
 9. Jsem šťastný.
 10. Další jsi ty.
 11. Je doma.
 12. Je hezká.
 13. Je to lehké.
 14. John je doktor.
 15. Jsme tu!
 16. Vy jste Smithovi, že?
 17. Jsou v práci.
 18. nejsem
 19. nejsi
 20. není
 21. Nejsem učitel.
 22. Nejsem tvoje máma.
 23. Nejsem hloupý.
 24. Nejsi herec.
 25. Není to můj kamarád.
 26. Není stará.
 27. Není to dobré.
 28. Nejsme Britové.
 29. Nejste špatní studenti.
 30. Nejsou to učitelé.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Sloveso 'být' (cvičení)

Doplňování správného tvaru slovesa ‚TO BE‘ do vět. Je určeno začátečníkům, i když nad některými příklady se možná zamyslí i ti o něco pokročilejší.
ELEMENTARY

Sloveso 'být' - tázací věty a krátké odpovědi

Použití slovesa ‘být’ v tázacích větách, typy otázek, krátké odpovědi

ELEMENTARY

Přítomný průběhový čas - kladné oznamovací věty

Základní použití a tvoření přítomného průběhového času v kladných oznamovacích větách

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář