Help for English

Základní slovní zásoba - počasí

ELEMENTARY Vydáno dne 13.12.2021

Základní slovní zásoba související s počasím.Podstatné jméno počasí je v angličtině weather/'weðə/. Je nepočitatelné, proto se nepoužívá s neurčitým členem (a weather). Určitý člen mít pochopitelně může.

We had fantastic weather on our holiday. TTT *1
What hot weather! TTT *2
The weather is great today. TTT *3  

Ptáme se na počasí

Pokud se ptáte, jaké je či bude počasí, použijete vazbu “what … like”, kde like je předložka (jako), nikoli sloveso. Celé věty pak vypadají takto:

What is the weather like in your country? TTT *4
What was the weather like on your holiday? TTT *5
What will the weather be like tomorrow? TTT *6  

Pokud se ale ptáte, jaké měl někdo počasí na dovolené, běžnější je otázka se zájmenem how. V takové otázce se spíše než na stupně Celsia ptáte na to, jak se danému člověku počasí zamlouvalo:

How was the weather on your holiday? TTT *7  

Pozn.: Více v článku What does he look like? / What is he like?.

Předpověď počasí se řekne weather forecast/ˌweðə 'fɔ:­kɑ:st/.

What's the weather forecast for tomorrow? – Check your phone. TTT *8
Do you think I can wear shorts today? I don't know the weather forecast. TTT *9  

Přídavná jména popisující počasí

Pro popis počasí se často používají tato přídavná jména (odvozená od podstatných):

 • sunsunny/'sʌni/ – slunečnojasno
 • cloudcloudy/'klaʊdi/ – zataženo (partly cloudy – polojasno)
 • windwindy/'wɪndi/ – větrno
 • rainrainy/'reɪni/ – deštivo
 • fogfoggy/'fɒgi/ – mlhavo

Pokud chceme říct např. “Je horko”, musíme použít podmět it.

It's sunny today. TTT *10
It was cloudy and very windy yesterday. TTT *11
It'll be foggy in the morning. TTT *12
It was partly cloudy all day and the garden party went great. TTT *13  

Použít lze také základní přídavná jména:

 • freezing/'fri:zɪŋ/ – mrazivo, mrazivý
 • cold/'kəʊld/ – chladnozima
 • chilly/'tʃɪli/ – chladno, chladný, studený
 • cool/'ku:l/ – chladivý (příjemně chladný)
 • warm/'wɔ:m/ – teploteplý
 • hot/'hɒt/ – horkohorký

Všimněte si, že (na rozdíl od češtiny) v angličtině se používá vždy pouze přídavné jméno:

It was a hot day. – Byl horký den.
It was hot. – Bylo horko.

It was freezing all day. I had to wear gloves. TTT *14
It was a chilly morning, but we went swimming in the afternoon. TTT *15
It's much warmer today than it was yesterday. TTT *16
Let's go inside. It's cold out here. TTT *17  

Slovesa popisující počasí

Nejčastější slovesa jsou rain/'reɪn/ (pršet) a snow/'snəʊ/ (sněžit).

It rained all day yesterday. TTT *18
I'm not going anywhere with you. It's going to snow. TTT *19  

Pro vydatný/silný déšť se používá spojení heavy rain/ˌhevi'reɪn/, a silně pršet je pak rain heavily, nikoli rain strongly.

It was raining heavily all Sunday morning. TTT *20  

U slunce se hodí znát sloveso shine/'ʃaɪn/ (svítit, zářit). Sluneční svit je pak sunshine/'sʌnˌʃaɪn­/. Pozor! Není to sloveso – studenti se zde dopouští časté chyby:

It was raining.
It was sunshining.
The sun was shining. (jediná správná možnost)

Zmínit můžeme i vítr a pro něj nepravidelné sloveso blow/'bləʊ/ (foukat, vanout), které má tvary blow-blew-blown.

The wind was blowing and it was very cold. TTT *21
A strong wind blew all night. TTT *22  

Teplota

Bavit se můžeme i o teplotě = temperature/'tem­prɪtʃə/. Počasí lze samozřejmě popsat i pomocí stupňů. Stupeň je v angličtině degree/dɪ'gri:/.

It was quite cold, it was 5 degrees. TTT *23  

Pro stupnici Celsia můžete v angličtině použít slovo Celsius/'selsiəs/ nebo Centigrade/'sen­tɪgreɪd/.

It's 20 degrees Celsius. TTT *24
It was 40 degrees Centigrade. TTT *25  

Vedle toho ovšem existuje i stupnice Fahrenheita – Fahrenheit/'fɑ:rənha­ɪt/, která se používá hlavně v USA. Přepočet zde je složitější, než jen obyčejné násobení či přičitání. Pamatovat si můžete, že bod mrazu je 32 F a bod varu je 212 F.

It was very cold. It was 20 degrees Fahrenheit. TTT *26 (-7 C)
It was very hot. It was 90 degrees Fahrenheit. TTT *27 (32 C)

Pokud chcete přeložit české “nad nulou” nebo “pod nulou”, použijete předložky above/ə'bʌv/ (nad) a below/bɪ'ləʊ/ (pod).

It's 1 degree above zero. TTT *28
It was 2 degrees below zero. TTT *29

Je horko vs. Je mi horko

Jak jsme již psali, pokud je horko/zima, řekneme “It's hot/cold”. Stejná přídavná jména se používají, i když je někomu horko či zima, ovšem pozor na podmět:

It's hot. – Je horko. (vzduch kolem nás)
I'm hot. – Je mi horko.
She's very cold. – Je velká zima.

David was cold, so he put on his jacket. TTT *30
Take the sweater off, if you're hot. TTT *31  

Zde se hodí zmínit ještě jednu dvojici vět, která studentům dělá problémy. V angličtině máme nejen přídavné jméno cold (studený), ale i podstatné jméno cold (nachlazení).

It is cold. = Je zima.
I am cold. = Je mi zima.
I have a cold. = Jsem nachlazený.

Pozn.: Více v článku BE COLD vs. HAVE A COLD.

Další slovíčka

Ve spojení s počasím se můžeme naučit i několik dalších slůvek.

 • storm/'stɔ:m/ – bouřkabouře
 • lightning/'laɪtnɪŋ/ – blesk, blesky, blýskání se
 • thunder/'θʌndə/ – hrom, hromobití
 • hail/'heɪl/ – kroupy, krupobití
 • rainbow/'reɪnbəʊ­/ – duha
 • frost/'frɒst/ – mráz, námraza
 • icicle/'aɪsɪkl – rampouch
 • breeze/'bri:z/ – vánek
Překlad:
 1. Na dovolené jsme měli skvělé počasí.
 2. To je ale horké počasí!
 3. Počasí je dneska skvělé.
 4. Jaké je ve vaší zemi počasí?
 5. Jaké bylo na vaší dovolené počasí?
 6. Jaké bude zítra počasí?
 7. Jaké jste měli na dovolené počasí?
 8. Jaká je předpověď počasí na zítřek? – Podívej se do telefonu.
 9. Myslíš, že si dneska mohu vzít šortky? Neznám předpověď počasí.
 10. Dnes je slunečno.
 11. Včera bylo oblačno a velmi větrno.
 12. Ráno bude mlhavo.
 13. Celý den bylo polojasno a zahradní slavnost se vyvedla.
 14. Celý den mrzlo. Musel jsem mít na sobě rukavice.
 15. Bylo chladné ráno, ale odpoledne jsme si šli zaplavat.
 16. Dnes je mnohem větší teplo, než bylo včera.
 17. Pojďme dovnitř. Tady venku je zima.
 18. Včera celý den pršelo.
 19. Nikam s tebou nejdu. Bude sněžit.
 20. Celé nedělní dopoledne silně pršelo.
 21. Foukal vítr a byla velká zima.
 22. Celou noc foukal silný vítr.
 23. Byla docela zima, bylo 5 stupňů.
 24. Je dvacet stupňů Celsia.
 25. Bylo 40 stupňů Celsia.
 26. Byla velká zima. Bylo 20 stupňů Fahrenheita.
 27. Bylo velké horko. Bylo 90 stupňů Fahrenheita.
 28. Je jeden stupeň nad nulou.
 29. Byly dva stupně pod nulou.
 30. Davidovi byla zima, tak si oblékl svou bundu.
 31. Sundej si ten svetr, pokud je ti horko.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s počasím

Procvičte si na deseti otázkách znalosti slovíček kolem počasí.

STARTER

Počasí

Slovíčka pro popis počasí.

INTERMEDIATE

Slovní spojení: počasí (Weather collocations)

Slovní spojení týkající se počasí všeho druhu. Říká se HARD RAIN, nebo HEAVY RAIN, nebo snad STRONG RAIN?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní slovní zásoba - počasí 3 633 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem