Help for English

Pleteme si: CARER, CAREER, CARRIER, COURIER

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.10.2022

Tato slova jsou si nebezpečně podobná. Chybuje se v pravopisu i výslovnosti.Pleteme si: CARER, CAREER, CARRIER, COURIER

Asi nikoho nepřekvapí, že v angličtině je mnoho vzájemně si podobných slov. Dnes se podíváme na čtyři taková slovíčka, ve kterých studenti často chybují v pravopisu, ale hlavně ve výslovnosti. U dvou z nich vám může pomoct, když si uvědomíte, ze kterých známějších slov jsou odvozena.

CARER

Podstatné jméno carer/'keərə/ je pečovatel, pečovatelka a možná vás nepřekvapí, že je odvozeno od slůvka care (péče, starost; záležet).

 • care/'keə/carer/'keərə/

With the help of a carer, it is less likely that you will have a serious accident in your home. TTT *1
Her daughter became her carer and moved to a flat in the same building. TTT *2
After his wife's death he lived in the house with a carer. TTT *3 

Toto slovíčko patří do britské angličtiny. V americké angličtině uslyšíte ve významu pečovatel/ka spíše caretaker/'keəˌteɪ­kə/ nebo caregiver/'keəˌgɪv­ə/.

Pozn.: Slůvko caretaker mají i v britské angličtině, tam ovšem znamená údržbář, správce (objektu) apod.

CARRIER

I další podstatné jméno je odvozeno od slovesa. Slůvko carrier/'kæriə/ má mnoho významů a všechny souvisí s přenášením či přepravou (ať doslova nebo přeneseně). Je totiž odvozeno od slovesa carry/'kæri/ (nést, nosit, mít u sebe).

 • carry/'kæri/carrier/'kæriə/

Slovo carrier/'kæriə/ může být přepravce, přepravní společnost, nejčastěji letecká.

The carrier is liable for any damage to the goods. TTT *4 

Dalším významem je vojenská letadlová loď (často aircraft carrier), nebo vojenský transportér.

The pilot accidentally landed on the enemy's aircraft carrier. TTT *5 

Slovo carrier/'kæriə/ může také znamenat přepravka, nosítko, nosič (věc i člověk).

When David opened the pet carrier, he discovered it was empty. TTT *6 

Může mít ale i význam přenašeč, nositel (nemoci).

Mosquitoes can be carriers of malaria. TTT *7 

Jako poslední si u slova carrier/'kæriə/ zmíníme význam poskytovatel, operátor (telefonních či internetových služeb), který “přenáší” hovor, spojení.

If you're willing to change your phone carrier, you can save some money in the long run. TTT *8 

Významů by se jistě našlo víc, všechny však souvisí s přesunem, pohybem.

COURIER

Další je podstatné jméno courier/‘kʊriə/, které znamená kurýr (zásilkové služby). Slovo je odvozeno z francouzštiny (stejně jako náš 'kurýr’).

I sent the contract to you by courier. It should be with you any day now. TTT *9
courier was dispatched to collect the documents an hour ago. TTT *10
The courier handed the small envelope to the secretary and briskly left the room. TTT *11
The cardboard box was delivered by a motorcycle courier this morning. TTT *12 

Pro překlad českého kurýrem (7. pád) můžete použít by courier (dáváme důraz na způsob, jak něco bylo odesláno) nebo by a courier (dáváme důraz na to, že šlo o nějakého kurýra, který zásilku veze). Význam je stejný.

Pro někoho, kdo doručuje menší zásilky, můžete použít i slovíčko messenger/'mesɪndʒ­ə/ (poslíček).

Zajímavostí je, že pro překlad spojení poštovní doručovatel se v americké angličtině použije letter carrier, mail carrier, případně postal carrier. Zde není slovo courier ale již výše zmíněné carrier (odvozené od slovesa carry – nosit). Je to vlastně někdo, kdo přenáší dopisy. V Americe ještě používají výrazy mailman a mailwoman, v Británii většinou jen postman a postwoman.

CAREER

I podstatné jméno career/kə'rɪə/ je francouzského původu a má význam kariéra, ale v určitých situacích i profese, povolání, profesní dráha apod.

He has a successful career in politics. TTT *13
She'd like to make a career in journalism, but I doubt she can. TTT *14
Paul left the company to pursue a career as an entrepreneur. TTT *15
No one expected he could build a lucrative career as a writer. TTT *16
I'm sure you don't want to hear it, but you need a new career. TTT *17
Some people say women can't have both a career and a family. TTT *18  

Odvozené je slovo careerist/kə'rɪərɪst­/, což je kariérista.

Slovní přízvuk

Slovní přízvuk (chcete-li “důraz”) na slabice je velice důležitá část anglické výslovnosti, často bohužel opomíjená. Napsali jsme o tom více v článku Slovní přízvuk v angličtině.

Je dobré si všimnout, že slovíčka carer/'keərə/, carrier/'kæriə/ a courier/'kʊriə/ mají přízvuk na první slabice.

Pouze slovo career/kə'rɪə/ má přízvuk na slabice druhé.

Shrnutí:

 • carer/'keərə/ = pečovatel (odvozeno od care/'keə/)
 • carrier/'kæriə/ = přepravce, nosič (odvozeno od carry/'kæri/)
 • courier/'kʊriə/kurýr
 • career/kə'rɪə/ = kariéra
Překlad:
 1. S pomocí ošetřovatelky je méně pravděpodobné, že budete mít u vás doma nějakou vážnou nehodu.
 2. Její dcera se stala její ošetřovatelkou a přestěhovala se do bytu ve stejném domě.
 3. Po smrti manželky bydlel v tom domě s ošetřovatelkou.
 4. Přepravce je odpovědný za jakékoli poškození zboží.
 5. Pilot omylem přistál na letadlové lodi nepřítele.
 6. Když David otevřel přepravku na zvířata, zjistil, že je prázdná.
 7. Komáři mohou být přenašeči malárie.
 8. Pokud jsi ochotný změnit telefonního operátora, můžeš z dlouhodobého hlediska ušetřit nějaké peníze.
 9. Smlouvu jsem vám poslal kurýrem. Měl byste ji mít každým dnem.
 10. Před hodinou jsme poslali kurýra, aby dokumenty vyzvedl.
 11. Kurýr tu malou obálku podal sekretářce a rychle odešel z místnosti.
 12. Tu lepenkovou krabici přivezl dnes ráno kurýr na motorce.
 13. Dělá úspěšnou kariéru v politice.
 14. Ráda by udělala kariéru v novinařině, ale pochybuju, že to dokáže.
 15. Paul opustil tu společnost, aby se věnoval kariéře podnikatele.
 16. Nikdo nečekal, že by si dokázal vybudovat lukrativní kariéru jako spisovatel.
 17. Jsem si jistý, že to nechceš slyšet, ale potřebuješ novou profesi.
 18. Někteří lidé říkají, že ženy nemohou mít jak kariéru, tak rodinu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: CARER, CAREER, CARRIER, COURIER

Tato čtyři slovíčka se poměrně pletou. Procvičte si je.

ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

Photograph, photography, photographer

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář