Help for English

Podstatná jména

ELEMENTARY

Pravidelné a nepravidelné množné číslo

Marek Vít | 22. 10. 2006 | komentáře: 7

Procvičte si pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Dvojitý přivlastňovací pád (A friend of mine...)

Marek Vít | 12. 10. 2006 | komentáře: 54

V tomto článku se dozvíte, co znamená např. fráze ‚a friend of mine‘ či ‚that smile of his‘. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby #4: Podstatná a přídavná jména

Marek Vít | 17. 9. 2006 | komentáře: 13

Další várka častých chyb, která se zaměřuje na chyby spojené s podstatnými a přídavnými jmény. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Marek Vít | 28. 8. 2006 | komentáře: 14

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Marek Vít | 26. 8. 2006 | komentáře: 77

Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Členy v angličtině (cvičení #1)

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 20

Procvičte si používání členů v angličtině a doplňte do textu 13 chybějících čle­nů. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Členy v angličtině (Articles)

Marek Vít | 29. 7. 2006 | komentáře: 145

Co jsou to členy, k čemu slouží a jak se v angličtině používají. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names

Marek Vít | 29. 5. 2006 | komentáře: 35

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd. Pokračování článku »