Help for English

Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.03.2019

Článek o předložkových vazbách, kde se počitatelná podstatná jména používají jako nepočitatelná, tedy bez členu, např. BY CAR, IN BED, AT SCHOOL apod. (Přepracovaný článek z roku 2006)Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED…

Možná znáte pravidlo, že před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle (např. car, bed, pen apod.) by vždy měl být člen či jiný determinátor. Následující věty jsou tedy špatně:

Do you have car?
There isn't school in my village.
I bought new bed.

V těchto případech by musel být neurčitý člen:

Do you have a car? TTT
There isn't a school in my village. TTT
I bought a new bed. TTT 

Existují ale některé předložkové vazby, kde se tato počitatelná podstatná jména používají vždy bez členů, přídavných jmen číslovek apod. Jedná se např. o vazby by car, in bed, to school apod. Proč je tomu tak? A může to tak být kdykoliv?

V některých situacích přestáváme podstatné jméno chápat jako konkrétní fyzickou věc, ale používáme ho spíše pro vyjádření nějaké činnosti, funkce, způsobu apod. Konkrétní fyzický význam zde přestává být důležitý. Výborným příkladem je zde slovíčko škola – school.

school

Podstatné jméno school označuje v první řadě budovu, kde se děti učí. V takovém případě se používá tak, jak jsme zvyklí, se členy, přídavnými jmény apod.

The school burned down in 1994. TTT
She worked at a school in the south of England for a few years. TTT
All the classrooms in the school are equipped with computers, TTT 

Vazby do školy – to school nebo ve škole – at school (br.) či in school (am.) se ale chovají jinak. Jste li ‘ve škole’, není důležité, zda jste v budově školy, na hřišti za školou, v bufetu naproti škole či v jídelně na obědě po škole apod. Zde nemáme na mysli fyzickou budovu, ale spíše funkci školy.

Can't talk right now. I'm at school. TTT
We don't go to school on weekends. TTT 

Jiné by to bylo, kdyby do školy šli rodiče např. na rodičovskou schůzku nebo pokud by tam někdo pracoval. Tam už by vazba at school či to school použít nešla, protože tam nejsou z toho důvodu, ke kterému je škola určena, tedy ke studiu. Jsou ve škole pouze v místě, či budově, a proto je nutné použít zcela normální vazby se členy apod., které respektují běžná gramatická pravidla.

Stejně se chovají slovíčka college/'kɒlɪdʒ/ / university/ˌjʊnɪ'vɜ:­sɪti/ / high school/'haɪsku:l­/ apod.

She's going to university next year. TTT
Grow up! You're in college now. TTT
My son graduated from high school last month. TTT 

home, work

Podobně jsou na tom vazby at work / to work (jsme v práci, i když máme polední pauzu, i když jsme na služební cestě apod.) nebo at home (jsme doma, i když jsme na zahradě, v garáži apod.)

My mom's still at work. I'll tell her you stopped by. TTT
I'm sick. I'm not going to work today. TTT
I can't find my phone. I must have left it at home. TTT 

Slovíčko home se s předložkou to nepoužívá. V některých větách se předložka nepoužívá ani ve významu doma.

I've had enough. I'm going home. TTT (nikoliv to home)
Honey, I'm home! TTT (nikoliv at home)

Pokud jste u někoho v práci či u někoho doma, nelze vazby at home či at work použít. Vyjádřit to potom můžete např. takto:

I stopped by my dad's office on my way to school this morning. TTT
She spent the night in her friend's house. TTT
Your parents are out of town, right? Let's go to your place! TTT 

Více se dočtete v článku Jak vyjádřit: ke mně, u mě (doma).

bed, prison, church, hospital

Existují i další podstatná jména, která se používají podobně jako výše zmíněné school. Ve vazbě s předložkou in, to, from apod. se u nich nepoužívá člen, pokud máme na mysli spíše jejich funkci, ne konkrétní místo, budovu či předmět.

  • in bed – v posteli (už šel spát), to bed – do postele (spát)
  • in prison – ve vězení (jako vězeň), to prison – do vězení (do basy)
  • in jail – ve vězení (jako vězeň), to jail – do vězení (do basy)
  • in church – v kostele (jako věřící člověk), to church – do kostela (na bohoslužbu)
  • in hospital – v nemocnici (jako pacient), to hospital – do nemocnice (léčit se)

Máme-li na mysli pouze místo, je nutné používat členy:

  • in/on the bed – v/na posteli, ne však nutně kvůli spánku
  • in the prison – např. jako hlídač
  • in the church – na prohlídce kostela
  • in the hospital – v nemocnici (např. na návštěvě, nebo v práci jako lékař)

V americké angličtině se v případě nemocnice používá the hospital v obou případech, tedy když tam jsme jako návštěva, lékař i jako pacient.

Stejně tak by byl použit člen, kdybychom mluvili pouze o vybavení těchto míst, např.

There are fifty cells in the prison. TTT
The floor in the church was cold. TTT 

Z výše uvedeného nelze ale vyvodit obecné pravidlo. U jakýchkoliv jiných míst se používají členy apod. bez ohledu na to, zda o místu mluvíme jako o fyzickém místu či jako o nějaké činnosti či funkci daného místa. Pokud např. jde někdo do hospody, do tělocvičny, do kina apod., řídíme se běžnými pravidly!

He won't answer the phone. He's in the gym. TTT (nikoliv in gym)
He and his friends go to the pub every Saturday night. TTT (nikoliv to pub)

car, bike

I dopravní prostředky jako car, bike, plane, train apod. se dají použít bez členu. Je to ve vazbě s předložkou by, když mluvíme o způsobu dopravy, nikoliv jako o fyzickém autě, letadle apod.

It's about 15 minutes by car. TTT
It might be faster by bike than by bus. TTT
The island can be reached by plane or by ferry. TTT 

Pro vyjádření způsobu dopravy, vzdálenosti, rychlosti apod. lze použít i vazby by air (letecky), by road (po silnici), by rail (po železnici), by sea (po moři), by land (po pevnině).

Jinak tomu bude, když bychom měli na mysli konkrétní auto (např. velké zelené auto, auto mého táty, horské kolo, ukradené kolo, autobus v sedm hodin atd.). Zde už bychom vazbu s by použít nemohli.

I came by bus. TTT
I came on the 7:30 bus. TTT (nikoliv by)

The robber escaped by bike. TTT
The robber escaped on a stolen bike. TTT (nikoliv by)

We're going to the beach by car. TTT
We're going to the beach in my father's car. TTT (nikoliv by)

Další spojení

Existuje ale škála dalších ustálených předložkových vazeb, kde se také hovoří spíše o způsobu, než o fyzické věci. Jsou to např.:

The school is 15 minutes away on foot. TTT
They say their clothes are made by hand. TTT
I've only talked to him by phone, never in person. TTT
The answers can be written in pen or in pencil. TTT 

Pokud si nejste jistí, zda slovíčko lze použít bez členu, je dobré vyhledat si ho ve slovníku. Pokud totiž taková předložková vazba existuje, kvalitní slovník ji jistě bude mít uvedenou.

Shrnutí

Ukázali jsme si, že existují předložkové vazby, ve kterých se před podstatnými jmény, která jsou běžně počitatelná, nepoužívají členy. Je to tam, kde se nám nejedná o nějaké konkrétní místo, fyzický hmatatelný předmět či budovu, ale spíše o to, co se děje nebo jak se to děje.

Jedná se o ustálené vazby, které jsou zanesené ve slovnících. Není to pravidlo, pomocí kterého bychom mohli vytvářet další podobná spojení.

Nakonec ještě možná poněkud úsměvné shrnutí s pavoukem.

The spider is in the bed. – Pavouk zalezl do (mé) postele.
The spider is in bed. – Pavouk už šel spát.

There are spiders in the church. – V kostele jsou pavouci.
The spiders are in church. – Pavouci jsou na bohoslužbě, právě se modlí.

There are spiders in the prison. – Ve vězení jsou pavouci.
The spiders are in prison. – Pavouky zavřeli do vězení, ‘zabásli’ je.

The spider is in hospital. – Pavouk měl nehodu a teď se léčí.
The spider is at school. – Pavouk je ve škole. Právě má dějepis.
The spider is at work. – Pavouk není doma. Je v práci. Pracovní doba mu končí v 5.
The spider got there by car. – Pavouk tam jel autem, možná i řídil.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní předložky

Vyzkoušejte si znalost předložek IN, ON, AT, TO.
PRE-INTERMEDIATE

Překlad českého "u"

Víte, jak správně přeložit české “u”? V angličtině se nabízí hned několik předložek.

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT

Jak se v angličtině používají základní místní předložky IN, ON, AT, porovnání s češtinou, časté chyby, množství příkladů.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazby AT HOME, BY CAR, IN BED... 25 75065 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety