Help for English

Jak se řekne 'pomlázka'?

ALL LEVELS Vydáno dne 17.04.2006

S problémem jak říci anglicky ‘pomlázka’, ‘maturita’, ‘svíčková’ apod. jsme se zajisté již všichni setkali. V tomto článku se dovíte, jak překládat nepřeložitelné.Jak se řekne anglicky POMLÁZKA?

“Pane učiteli, jak se řekne anglicky ‘pomlázka’?”

Otázky tohoto typu slýchám ve škole i mimo ni velice často. Ptají se mě na pomlázku, maturitu, svíčkovou, knedlo-zelo-vepřo, vánočku, buchty, panelák atd. Odpovídám vždy stejně, odpovídám vždy otázkou: “A jak se řekne česky ‘pizza’?”

Správně přeložit slovo ‘pomlázka’ do angličtiny je totiž stejně složité, jako přeložit slovo ‘pizza’ správně do češtiny. Ať vymyslíte jakýkoliv překlad, nikdy to nebude ono, protože daná věc je spojena s danou kulturou, ať již je to česká pomlázka, či italská pizza. Správný překlad je téměř nemožný.

Co tedy dělat? Máme si nějaký vhodný překlad vymyslet? Kolikrát jsem již slyšel studenty překládat např. slovo ‘pomlázka’ nějakým výrazem, který někde vyčetli v knihách, nebo je to učil nějaký učitel přede mnou. Říkali to tak, jako by říkali jakékoliv jiné slovo, s takovou jistotou, jakoby se jednalo o běžný význam slova. Já jsem sice po chvilce přemýšlení pochopil, o co se jedná, rodilý mluvčí by však s něčím takovým měl daleko větší problém.

Použijme např. příklad se slovem ‘tortilla’. Budeme-li ho chtít přeložit do češtiny (pro člověka, který tortillu ještě nikdy nejedl), budeme mít stejný problém jako se slovem ‘pizza’. Pokud se tedy někdo rozhodne slovo ‘tortilla’ přeložit jako ‘pšeničná placka’, asi pochopíme o co jde pouze přibližně. Protože u nás ‘tortilly’ běžné zas tolik nejsou, těžko si pod tím názvem ‘pšeničná placka’ představíme přesně o jaký pokrm se jedná.

Časté je, že jeden jazyk si pro nové významy půjčí slova z jiného jazyka (tzv. borrowing a lending), a tak dnes již běžně používáme slovo ‘hamburger’, ‘hot dog’, a dokonce i ‘tortilla’. Co ale např. ‘guacamole’? To se u nás zcela téměř nepoužívá. Co ale uděláme, když budeme mluvit o mexické kuchyni? Prostě řekneme slovo ‘guacamole’ a vysvětlíme, že se jedná o speciální ‘dip’ z avokáda, do kterého se namáčí tzv. tortilla chipsy. Potom ještě vysvětlíme pojem ‘tortilla chipsy’, i když ty jsou na našem trhu volně k dostání.

Podobně by tomu mělo být, když budeme anglicky mluvit o věcech, které jsou pevně spjaty s českou kulturou. Pokud si vymyslíme nějaký anglický překlad, nikdo nám nebude rozumět. Myslím si, že nejschůdnější cestou pro obě strany je říci to slovo tak jak je, a potom vysvětlit, o co se jedná. Např:

At Christmas, Czech people usually eat vánočka, which is a kind of sweet white bread with almonds and raisins in it.

Dalším nebezpečím překladů je, že anglický ekvivalent, který pro české slovo vyberete, bude mít nějaký jiný význam v angličtině. Např. pokud použijeme pro pojem ‘knedlík’ slovo dumpling, cizinec si pravděpodobně představí jejich typ knedlíku, který se rozhodně nebude shodovat s tím naším. Stejně tak není dokonalý překlad slova ‘panelák’ – ‘block of flats’. České slovo ‘panelák’ má konkrétní český význam, a anglický ‘block of flats’ a americký ‘apartment building’ rozhodně s naším panelákem nemá moc společného. U nás žijící Američané si například slovo ‘panelack’ rychle adoptovali, protože v angličtině pro něj nenašli ekvivalent. V takových případech doporučuji vždy zmínit, že se jedná o zvláštní typ dané věci, např. typický český knedlík, či typický český panelák. Cizinec potom může být otevřený tomu, že u nás se jedná o něco trochu jiného, než u nich.

Pomlázka

V názvu slibuji pomlázku, zde je pomlázka. V angličtině nenajdeme nic ani zdánlivě podobného, a proto je nutné vysvětlit cizinci o co se jedná. Takto mluví o pomlázce, vrbě a kočičkách web MyCzechRepublic­.com:

Young, live pussywillow twigs are thought to bring health and youth to anyone who is whipped with them. A pomlázka (from pomladit or “make younger”) – a braided whip made from pussywillow twigs – has therefore been used for centuries by boys who go caroling on Easter Monday and symbolically whip girls on the legs. Boys used to make their own pomlázkas in the past (the more twigs, the more difficult it was to braid one), but this tradition and skill is long gone and pomlázkas can be bought in stores and on the streets. Some men don't even bother and use a single twig or even a wooden spoon!

Z toho plyne, že o pomlázce můžeme mluvit např. takto:

“One of the most important Slavic symbols of Easter is a pomlázka, a braided whip made from pussywillow twigs.”

Jídla a pokrmy

Nejčastější problematické překlady jsou překlady jídel a pokrmů. Existuje velká spousta jídel v každé zemi, která jsou pro ni typická, a nelze je snadno přeložit. Může se jednat o české ‘knedlo-vepřo-zelo’, ruský ‘boršč’, ‘dim-sum’ z Hong Kongu, italské ‘tortellini’, mexické ‘guacamole’ atd atd.

U jídel je však poměrně snadné vždy vysvětlit, co máme na mysli. Stačí pouze dobrá slovní zásoba z oboru jídlo a vaření. Jinak asi nikdy nepřeložíte naše dobroty jako např. svíčková, řízek, knedlo-vepřo, kyselo, atd. Svíčkovou najdete ve slovníku (tenderloin), bude se však jednat pouze o druh masa, ne o naši omáčku. Řízek lze přeložit pomocí německého slova ‘schnitzel’, případně Wiener schnitzel /wi:nər ʃnɪtsəl/

Maturita

České slovo ‘maturita’ některé zdroje překládají jako ‘school-leaving exam’. To je sice v pořádku, ale jedná se spíše o typ zkoušky. A school-leaving exam je v angličtině ta zkouška, kterou vykonáváte na závěr studia, ať již je to jakýkoliv typ školy. Můžeme tento pojem použít pro naši maturitu, závěrečné zkoušky na učilišti atd atd. Pokud bychom si chtěli pomoci nějakým podobným typem zkoušky z anglicky mluvících zemí, jako např. SAT, GCSE, A-levels, vypadalo by to, že jsme dělali americkou či britskou ‘maturitu’. Proto i zde doporučuji používat i v angličtině slovo ‘MATURITA’, a vysvětlit to.

Z podobného důvodu nejsem příliš velkým příznivcem překladu slova ‘gymnázium’ jako ‘grammar school’. Grammar school je totiž konkrétní typ britské střední školy a v Americe se jedná dokonce o školu základní. Řeknete-li někde, že jste chodili na ‘grammar school’, Brit si pod tím představí britskou ‘grammar school’, Američan pravděpodobně jejich základku. Proto je lepší použít v angličtině slovo ‘gymnázium’ (ne však vysloveno anglicky ‘gymnasium’ – to v překladu znamená ‘tělocvična’) a vysvětlit, že je to něco podobného jako ‘British grammar school’.

Stejně tak nelze překládat titul Bc. jako B.A., Mgr. jako M.A., PhDr. jako Ph.D. Každý titul je jiný, i když jsou jistě podobné. Jsou někteří, kteří mají i Mgr. i M.A. apod. Použijete-li ale český titul v angličtině, opět je nutné ho vysvětlit. Např. Bc. je ‘a Czech type of a bachelor's de­gree’ apod.

Závěrem

O překladu, nebo spíše převodu slov do cizího jazyka bych mohl psát ještě dlouho. Doufám ale, že jsem vám na těchto řádcích vysvětlil, v čem je problém a jak ho lze řešit. S konkrétními případy si budete muset poradit sami. Pokud byste potřebovali poradit, obraťte se na nás. Můžete např. použít komentáře pod článkem.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Copyright info:

Pomlázka image by Josef Plch, public domain.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak se řekne 'pomlázka'? 55 94526 Od SimonaL poslední příspěvek
před 6 lety