Help for English

Podmínkové věty: úvod a přehled

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.02.2014

(Přepracovaný článek z roku 2006) Stručný přehled anglických podmínkových vět, snadné a pochopitelné vysvětlení, příkladové věty.IFPodmínkové věty:

Úvod a přehled

Vedlejší podmínkové věty (tzv. kondicionály) patří u některých studentů angličtiny mezi noční můry. Postarali se o to někteří autoři učebnic, kteří tuto gramatiku prezentovali na jedné stránce učebnice a obsáhli ji dokonale, včetně mnoha výjimek, avšak nepřehledně a pro mnohé nesrozumitelně. Rád bych toto uvedl na pravou míru.

V tomto článku si rozdělíme podmínkové věty na několik skupin a vysvětlíme si základní rozdíl mezi nimi. U každé skupiny uvedu nejčastější použití a to ilustruji příkladovými větami. Každý typ kondicionálu bude ještě blíže vysvětlen v příštích článcích na Help for English.


Nultý kondicionál (zero conditional)

Nultý kondicionál vyjadřuje stálé pravdy. Používáme ho, když chceme říct co dělám, když… (Když potřebuji peníze, jdu do banky.) Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘když, vždycky když, kdykoliv’.

if = když

Obě věty, hlavní i vedlejší, zde bývají v přítomném čase (protože se jedná o stálou pravdu).

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta  
If I need cash,   go to the bank. TTT
If I don't like something,   don't buy it. TTT
přítomný čas   přítomný čas  

Výše uvedené příklady popisují obecné pravdy, stálé pravdy, či vědecká fakta. V některých případech bychom zde mohli použít i spojku WHEN, protože linie mezi podmínkovými a časovými větami je zde velice tenká.

Další příklady:

If I'm hungry, I have something to eat. TTT
If I'm not hungry, I don't eat. TTT
We don't play outside if it's raining. TTT
If I need help, I ask for it. TTT
Water boils if you heat it to 100 degrees. TTT  


První kondicionál (first conditional)

První kondicionál používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co udělám, jestli…. (Jestli bude pršet, zůstaneme doma.) Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’.

if = jestli

Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo budoucího času používá přítomný.

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta  
If it rains tomorrow,   we will stay home. TTT
If you don't study,   you won't pass the exam. TTT
přítomný čas   budoucí WILL  

Hlavní věta zde vždy říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka. A protože je to podmínka uskutečnitelná, reálná, možná, je tedy možné že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde.

Další příklady:

If I miss the bus, I will be late for school. TTT (Možná přijdu pozdě, protože nevím, jestli ten vlak stihnu – je to možné, je to reálné.)
I'll be very happy if you help me with my homework. TTT (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a pak budu moc rád.)
If he passes the exam, we'll celebrate. TTT (Tu zkoušku možná složí, nevíme, možná ale ano. Jestli ano, pak bude oslava.)


Druhý kondicionál (second conditional)

Pomocí druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby…. Říká, co by teď bylo, kdyby podmínka byla splněna (ale ve skutečnosti splněna není a tak to tak není). Člověk je zvláštní tvor a rád o podobných věcech mluví, i když je to zbytečné. (Kdybych měl více času, učil bych se anglicky každý den.) Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby’.

if = kdyby

Tyto věty mluví o přítomnosti. V hlavní větě najdeme podmiňovací způsob (would) a ve vedlejší se používá minulý čas.

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta  
If I had more time,   would study English every day. TTT
If you weren't so lazy,   you wouldn't have any problems at school. TTT
minulý čas   podmiňovací WOULD  

Na těchto případech vidíme situace, ke kterým nedojde či nedochází, protože není splněna podmínka.

Ještě několik vět:

If I had a lot of money, I would buy a house. TTT (Ale peníze nemám a tak si dům nekoupím.)
I would accept the job if the salary was higher. TTT (Ale není, proto tu práci nevezmu.)
If I had my own car, I wouldn't have to bother my parents about giving me a ride to town. TTT (Ale auto nemám, proto je musím pořád otravovat)

Pro vyjádření toho, že se jedná o něco opravdu nereálného, používáme často ve vedlejší větě u slovesa být ve všech osobách tvar WERE – tedy IF I WERE, IF YOU WERE, IF HE WERE apod. Pokud něco takového uvidíte, rozhodně to není chyba.

If it were a bit cheaper, I would buy it. TTT
I would spend the money on something else if I were you. TTT  


Třetí kondicionál (third conditional)

Třetí kondicionál mluví ještě o více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti. Říká, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka. Je ale jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo. (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.) Je samozřejmé, že podobné gramatické struktury v češtině téměř nepoužíváme (nahrazujeme je běžnými podmínkami), v angličtině je však potřeba je říkat a psát správně. Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby byl, kdyby býval’.

if = kdyby býval

Tyto věty mluví o minulosti. V hlavní větě najdeme minulý podmiňovací způsob (would have + min. příčestí) a ve vedlejší se používá předminulý čas. Z tohoto důvodu bývají tyto věty celkem obtížné.

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta  
If he had tried harder,   he would have won the race. TTT
If I hadn't drunk so much,   wouldn't have been sick. TTT
předminulý čas   WOULD HAVE + min příčestí  

Na těchto příkladech vidíme situace ke kterým TEHDY nedošlo, protože TEHDY nebyla splněna podmínka.

Další ukázky použití:

If I had studied more, I would have passed the test. TTT (Ale neučil jsem se, a tak jsem ho neprošel.)
If he hadn't lied to his girlfriend, she wouldn't have slapped him. TTT (Ale on jí zalhal, a tak jednu schytal.)
I would have helped him if he had asked. TTT (Ale on nic neřekl, a tak jsem mu nepomohl.)


Srovnání

Pojďme se podívat na podobnou větu ve všech čtyřech možnostech:

If I am thirsty, I have some beer. – Když mám žízeň, piju pivo. (vždycky když, běžně, normálně)
If I am thirsty, I'll have some beer. – Jestli budu mít žízeň, dám si pivo. (Možná si dám pivo, protože možná budu mít žízeň.)
If I was thirsty, I'd have some beer. – Kdybych měl žízeň, dal bych si pivo. (Ale žízeň nemám a tak si pivo nedám.)
If I had been thirsty, I'd have had some beer. – Kdybych býval měl žízeň, byl bych si dal pivo. (Jenže já jsem žízeň neměl, a proto jsem si pivo nedal.)

Možná si na výše uvedených příkladech všimnete toho, že se vlastně gramatická struktura prvního kondicionálu vždy posouvá ‘o jeden čas zpět’. To je dobře vidět na následující tabulce:

typ --- vedlejší věta --- hlavní věta  
1   přítomný čas   WILL do  
2   minulý čas   WOULD do  
3   předminulý čas   WOULD HAVE done  

Nyní si do této tabulky můžeme dosadit konkrétní větu:

typ --- vedlejší věta --- hlavní věta  
1   If you pay me,   will help you.  
2   If you paid me,   would help you.  
3   If you had paid me,   would have helped you.  

Pořadí vět

Pořadí vět v souvětí můžeme měnit. Za vedlejší větou může být hlavní a nebo naopak. Pozor pouze na psaní čárky. Čárku píšeme pouze tehdy, začneme-li vedlejší větou:

I wouldn't go there if I were you. – bez čárky
If I were you, I wouldn't go there. – s čárkou

Pozor na VELMI ČASTOU českou chybu

V češtině v podmínkových větách často používáme slovíčko TAK:

Kdybych byl tebou, tak bych tam nešel.

V angličtině se ale žádné SO nepoužívá:

If I were you, so I wouldn't go there.

Závěrem

Výše uvedená pravidla jsou pouze základní principy. Každému z kondicionálů bude věnován samostatný článek, protože u každého existují odchylky, zvláštnosti, ‘chytáky’ apod. Na tomto přehledu však můžete vidět, jak se podmínkové věty v drtivé většině případů používají. Musíte si pouze uvědomit, co chcete danou větou říci.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Conditional chains

Jednoduché cvičení, pomocí kterého se Vám brzy anglické podmínkové věty vryjí pod kůži.
INTERMEDIATE

Podmínkové věty: reálné podmínky

Článek věnovaný tzv. reálným podmínkovým větám, které možná znáte také pod pojmem ‚první kondicionál‘ či ‚otevřené kondicionály‘.
UPPER-INTERMEDIATE

Podmínkové věty #4

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. Dnes nabízíme test pro pokročilé.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podmínkové věty: úvod a přehled 150 367439 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 měsíci