Help for English

Popis lidí

STARTER Vydáno dne 16.10.2007

Jak jednoduše popsat člověka, jeho vzhled a jeho charakter.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
it's ugly

Popis lidíTato lekce vás seznámí s tím, jak použít již známou gramatiku k tomu, abyste byli schopni jednoduše popsat, jak člověk vypadá a jaký je. Naučíte se také několik důležitých slovíček, bez kterých se popis lidí neobejde.

Jak se ptáme

Chceme-li se zeptat, jak kdo vypadá, můžeme použít následující otázku:

What's he like?
(=What is he like)

Tato otázka se zpravidla používá pro celkový popis člověka, nikoliv jen vzhled. Otázka pouze na vzhled totiž zní jinak (What does he look like?), ale k tomu se dostaneme později, až budeme probírat přítomný prostý čas významových sloves.

Ještě přehled dalších variant již zmíněné otázky:

I've got a daughter. -- What's she like?
I've got two sisters. -- What are they like?
What's your brother like?
What are your parents like?

Na tento typ otázek můžeme odpovědět dvěma způsoby: jaký je (je vysoký, štíhlý, pohledný...) a co má (má dlouhé hnědé vlasy, má modré oči...).

Jaký kdo je

Pro vlastnosti lidí použijeme jednoduše již známé sloveso BÝT.

He's tall
She's pretty.
My parents are friendly.

Důležitá slovíčka:

tall / tɔ:l / - vysoký
short / ʃɔ:t / - malý (malého vzrůstu, opak TALL)
medium-height / mi:dɪəm haɪt / - středně vysoký

young / jʌŋ / - mladý
old / əʊld / - starý
middle-aged / mɪdəleɪdʒd / - ve středním věku

slim / slɪm / - štíhlý
fat / fæt / - tlustý
well-built / wel bɪlt / - urostlý, silný (postavou)

good-looking / gʊd lʊkɪŋ / - pohledný
pretty / prɪti / - hezká, pěkná (jen o ženách)
attractive / ə'træktɪv / - přitažlivý
ugly / ʌgli / - ošklivý

nice / naɪs / - milý, sympatický
friendly / frendli / - přátelský

(Tato slovíčka si nyní můžete procvičit zde.)


K těmto přídavným jménům můžeme ještě přidat příslovce QUITE nebo VERY:

quite / kwaɪt / - docela
She's quite pretty.

very / veri / - velice, velmi
She's very pretty.
He's very tall.
He isn't very good-looking.

Co kdo má

Při popisu člověka můžeme použít i věty se slovesem HAVE, především tak budeme mluvit o vlasech, očích, vousech apod.

He's got blue eyes.
My sister's got long hair.

 • hair / heə / - vlasy
  Pozor, vlasy jsou v angličtině vždy v jednotném čísle, neříkáme tedy např. hairs are ale hair is.
  • long / lɒŋ / - dlouhé
  • short / ʃɔ:t / - krátké

  • dark / da:k / - tmavé
  • fair / feə / - světlé
  • blond / blɒnd / - blonďaté

  • black / blæk / - černé
  • brown / braʊn / - hnědé
  • red / red / - zrzavé
  • grey / greɪ / - šedivé
 • eyes / aɪz / - oči
  • blue / blu: / - modré
  • brown / braʊn / - hnědé
  • green / gri:n / - zelené
 • a beard / ə bɪəd / - vousy
 • a moustache / ə mʊ'sta:ʃ / nebo am. / ə 'mʌstæʃ / - knírek
(Tato slovíčka si nyní můžete procvičit zde.)

Pořadí přídavných jmen

Pokud před podstatné jméno chceme umístit několik přídavných jmen, je důležité zvolit správné pořadí. Při popisu člověka budeme používat např. přídavná jména popisující názor (nice, pretty...), velikost/délku/výšku apod. (long, short...) a barvu (dark, fair, blue, green...). Před postatným jménem budou právě v tomto pořadí.

She's got short blond hair.
Gandalf has got a long grey beard.
She's got pretty brown eyes.

Rozšířit slovní zásobu si můžete zde:

Okruhy slovní zásoby: EASY Describing People (popis vzhledu)
Okruhy slovní zásoby: EASY Character (popis charakteru)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Popis domu 1

Jak popsat svůj dům, názvy místností.

STARTER

Popis domu 2: Bytové domy

Popis bydlení pro ty, kteří bydlí v bytovém domě.

STARTER

Jak se kdo jmenuje

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Popis lidí 32 100214 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety