Help for English

Představování

STARTER Vydáno dne 11.11.2007

Jak jednoduše představit své známé, kolegy, apod.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
nice to meet you

PředstavováníTato lekce by vám měla ukázat, jak v angličtině představit sebe, nebo své známé. Naučíte se několik frází, které je k tomu zapotřebí a seznámíte se s používáním ukazovacích zájmen.

Jak představit sebe

Sami sebe jednoduše představíte tak, že pozdravíte a potom řeknete, jak se jmenujete. Např. takto:

Hi, I'm Mark.
Hello, my name's Mark Potter. (toto je o trochu formálnější než první příklad)

Když se Vám takto někdo představí, můžete použít frázi 'Rád tě/vás poznávám.':

Nice to meet you.

Ve formální angličtině se pro stejný účel používá fráze, kterou lze přeložit jako 'těší mě':

How do you do.

(Pozor, nejedná se o otázku, ani se za touto větou nepíše otazník, i když formálně to otázka je. Na HOW DO YOU DO se běžně odpovídá opět frází HOW DO YOU DO.)

Představujeme své známé

Chceme-li někomu někoho představit, používáme většinou ukazovací zájmena (this, that) a sloveso být:

Ukazujeme-li na někoho, kdo je TADY u nás, používáme zájmeno THIS / ðɪs / (toto, tento, tato).

This is my friend Jim.
This is my sister.

Ukazujeme-li na někoho, kdo není tady u nás, je od nás vzdálený, používáme zájmeno THAT / ðæt / (tamto, tamten, tamta):

That's my sister, Karen.
That's our teacher.

Všiměte si, že THAT IS se zkracuje na THAT'S. Oproti tomu THIS IS zkrátit nelze.

V množném čísle používáme obdobně zájmeno THESE / ði:z / při ukazování na více lidí, kteří jsou tady před námi:

These are my parents, John and Susan Brown.

Ukazujeme-li na více lidí, kteří nestojí u nás, ale někde dále, používáme ukazovací zájmeno THOSE / ðəʊz /:

Those are my children, Lucy and Pete.

Kdo je to?

Chceme-li se někoho zeptat 'Kdo je to?', budeme potřebovat tázací zájmeno WHO / hu: / a k tomu buď osobní zájmena, nebo zájmena ukazovací:

Who is it?
Who's this?
Who's that?
Who are they?


Slovní zásoba

Nejčastěji asi budeme představovat své přátele či rodinu. Zde je však několik dalších slovíček, které označují další osoby, o kterých často mluvíme a které je dobré umět pojmenovat.

neighbour (US neighbor) / neɪbə / - soused, sousedka

classmate / klɑ:smeɪt / - spolužák (který chodí do stejné třídy), spolužačka

schoolmate / sku:lmeɪt / - spolužák (který chodí do stejné školy), spolužačka

roommate / ru:mmeɪt / - spolubydlící (muž i žena)

boss / bɒs / - šéf, šéfová

colleague / kɒli:g / - kolega, kolegyně

(Slovíčka z této lekce si nyní můžete procvičit zde)


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak čteme anglicky datum

Jak správně čteme v angličtině datum a letopočty.
STARTER

Časová určení v minulosti

Jak anglicky říci „včera, před dvěma dny, loni“ apod.
STARTER

Příslovce určující frekvenci

Jak se používají ‚frekvenční‘ příslovce ALWAYS, SOMETIMES apod. a kam ve větě patří.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Představování 9 78255 Od KubaKubaKubaKuba poslední příspěvek
před 12 lety