Help for English

Kde bydlím, pracuji, studuji

STARTER Vydáno dne 31.01.2008

Praktické používání přítomného prostého času ve větách o tom, kde bydlíme, pracujeme a kam chodíme do školy.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Kde bydlím, pracuji, studuji

I work in a bank

Přítomný prostý čas

Teorii, jak vytvořit přítomný prostý čas významových sloves v kladných oznamovacích větách již známe. Nyní je na čase toto aplikovat na něco praktického. Naučíme se zde, jak říci kde bydlíme, odkud pocházíme, kde pracujeme a kam chodíme do školy.

LIVE

Začneme tím, kde bydlíme. Již známe jednoduchou frázi "I'm from ..." (Jsem z ...), u té ale není vždy jednoznačné, jestli odtamtud člověk jen pochází a nebo tam opravdu bydlí. Proto přijde vhod sloveso live / lɪv/ - bydlet - a místní předložka in. Ve třetí osobě jednotného čísla nezapomínejte na koncovku -S u slovesa.

I live in Prague.
Brad Pitt lives in Los Angeles.
My parents live in Venice in Italy.

Pokud chceme říct, odkud pocházíme, lze použít už zmiňovanou vazbu I'M FROM ... a nebo využít další významové sloveso come / kʌm/ - pocházet + předložku from (z).

I come from the Czech Republic.
Schwarzenegger comes from Austria.
My friend Kazuo comes from Tokyo in Japan.

Říkáme-li, kde bydlíme, můžeme zmínit, zda bydlíme v domě - in a house
/ haʊs/ , či v bytě - in a flat / flæt/ (ve Spojených státech se místo flat používá podstatné jméno apartment / ə'pɑ:tmənt/) .

I live in a house in Berlin, New Hampshire.
My sister lives in an apartment in Providence.

Můžeme také říci S KÝM bydlíme, potom budeme potřebovat předložku with
/ wɪð/.

I live with my parents and my brother.
My sister lives with her husband in Providence.

WORK

Dalším slovesem, které se naučíme používat, je sloveso work / wɜ:k/ - pracovat. Již se umíme zeptat na zaměstnání (What's your job?) a odpovědět (I'm a teacher.), a nyní si řekneme, jak říci, kde pracujeme. Podobně jako v případě slovesa live použijeme WORK a předložku in (v).

I work in Prague.

Nyní můžeme přidat i místo, kde člověk pracuje:

office / ɒfɪs/ - kancelář
shop / ʃɒp/ - obchod
factory / fæktərɪ/ - továrna
school / sku:l/ - škola

Věty tedy můžeme vytvořit např. takto:

I'm a teacher. I work in a school in Prague.
He works in an office in Sydney.

Sloveso WORK můžeme ale také použít ve větách, kde říkáme, jaké je naše zaměstnání. Potom potřebujeme předložku as / æz/ (jako).

I work as a teacher in Prague.
She works as a waitress in a restaurant in New York.

SCHOOL

Pokud někdo chodí do školy, využijeme sloveso go / gəʊ/ - chodit a předložku to. Ve třetí osobě má tvar goes / gəʊz/.

I go to school in London.
My brother is a student. He goes to school in Germany.

Důležitá slovíčka z této lekce si nyní můžete procvičit zde.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč!
Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas #4: krátké odpovědi

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.
STARTER

Sloveso BÝT #1

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, přítomný čas, oznamovací věty
STARTER

In the town - kde co je (cvičení)

Poslechové cvičení, kde si procvičíte určování toho, kde co ve městě je.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Kde bydlím, pracuji, studuji 28 68991 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 4 lety